Nyheter

Du er her:Hjem-Nyheter

Økende frykt for industrispionasje blant norske bedrifter

Nasjonal sikkerhetsmyndighet ser en økning i antall bedrifter som henvender seg for å få råd og veiledning i forebyggende sikkerhetsarbeid. I stor grad gjelder dette bedrifter som støtter Forsvaret, utvikler ny teknologi og driver forskning på sensitive områder. - Det gjelder både bedrifter som er underlagt sikkerhetsloven, men også bedrifter som ikke er det. Henvendelsene

Av |2020-08-20T10:31:13+02:0020. august 2020|Kategorier: Nyheter|

– Bare USA har økt den militære kapasiteten i Europa

Ifølge forskning ved det svenske Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) er ikke de vesteuropesiske forsvarene vesentlig styrket siden 2017 selv om forsvarsutgiftene har økt. - Det meste som har gitt utslag i tilgjengelige enheter og beredskap, er ting som amerikanerne har gjort. Der har det vært en påtagelig aktivitetsøkning, ifølge forskerne. Franskmennene er opptatt av Afrika, britene

Av |2020-08-12T10:10:34+02:0012. august 2020|Kategorier: Nyheter|

Dekorert for sin innsats for Forsvaret

Norges Forsvarsforenings generalsekretær Christian Bugge Hjorth ble fredag tildelt Forsvarsmedaljen med laurbærgren på en tilstelning hos forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Han mottok medaljen for sitt aktive arbeid for Forsvaret gjennom mange år. I diplomet som følger medaljen heter det at "Bugge Hjorth har satt på dagsorden aktuelle saker for å skape debatt og for å opplyse

Av |2020-08-08T17:12:50+02:008. august 2020|Kategorier: Nyheter|

– Uøkonomisk å drive et lite norsk breddeforsvar

Det er et grunnleggende forsvarsøkonomisk problem at det selv ved optimal bruk av ressurser er uøkonomisk å drive et så lite forsvar som det norske. Et utvidet flernasjonalt forsvarssamarbeid kan være løsningen, hevder tidligere forsvarssjef og general Sverre Diesen i en kronikk i Dagens Næringsliv. Diesen peker på at vi ved å opprettholde et forsvar

Av |2020-08-08T10:07:43+02:008. august 2020|Kategorier: Nyheter|

Utnevnt til kommandør med stjerne av Sankt Olavs Orden

Forsvarssjef, admiral Hakon Bruun-Hanssen ble igår tildelt Kommandør med stjerne av Den Kongelige Norske Sankt Olavs Orden under en enkel seremoni på Akershus festning. Tildelingen ble gjort av kansellisjef Mette Tverli. – Når Haakon Bruun-Hanssen nå går av som forsvarssjef, er det som den forsvarssjefen som har tjenestegjort lengst siden begynnelsen av 70-årene, sa kansellisjefen.

Av |2020-08-06T08:45:50+02:006. august 2020|Kategorier: Nyheter|

Avviser spekulasjoner om amerikansk tilbaketrekning

Det er i den senere tid fremkommet bekymringer om at US Marines kan forsvinne fra Norge. Samtidig fremkommer det spekulasjoner om at amerikanerne vil avvikle sine forhåndslagre i Trøndelag. Sentrale kilder i Forsvaret opplyser til Norges Forsvarsforening at man fra amerikansk side ikke har mottatt signaler om noen av delene. Når det gjelder US Marines

Av |2020-07-24T09:21:26+02:0023. juli 2020|Kategorier: Nyheter|

Ønsker ikke at andre NATO-land patruljerer for nær Russland

I et intervju med VG antyder generalløytnant Rune Jakobsen ved Forsvarets operative hovedkvarter at det ikke er ønskelig fra norsk side at andre NATO-land opererer for nært Russland i Barentshavet. - Russerne er vant med norske fly og fartøyer, sier Jakobsen. Han forklarer at grunnen til at Norge ikke deltok da krigsskip fra NATO-landene USA

Av |2020-07-11T18:11:39+02:0011. juli 2020|Kategorier: Nyheter|

Fremtidens HV klar for stortingsbehandling i 2024

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har lagt frem sin andre delrapport om Heimevernets fremtid. Rapporten beskriver hvilke evner Heimevernet må ha for å løse aktuelle oppdragstyper i fremtiden. En tredje og siste delrapport skal foreligge sommeren neste år og vil ifølge FFI legge grunnlaget for regjeringens neste langtidsplan som skal behandles av Stortinget  våren 2024. Den delrapporten

Av |2020-07-09T14:49:19+02:009. juli 2020|Kategorier: Nyheter|

Skriver bok om Forsvarets spesialkommando

Samtidig med at han tiltrer som ny forsvarssjef, kommer Eirik Kristoffersen med ny bok om Forsvarets spesialkommando. I boken, som har fått tittelen "Jegerånden", tar Eirik Kristoffersen oss med på innsiden av den myteomspunnete militære styrken med svært harde opptakskrav. Hva skal til for å bli best? For å bli en del av FSK, må

Av |2020-07-01T11:53:34+02:001. juli 2020|Kategorier: Nyheter|

Får utvidet ansvar

Når den nåværende sjef for Hæren, Eirik Kristoffersen, formelt inntar stillingen som sjef for Forsvaret, får han som forsvarssjef større ansvar enn tidligere forsvarssjefer. I stedet for å implementere regjeringens langtidsplan gjennom det såkalte Iverksettelsesbrevet, som er et overordnet styringsdokument utarbeidet av Forsvarsdepartementet, får han nå i oppdrag å utarbeide en egen plan. Planen har

Av |2020-06-15T08:40:00+02:0015. juni 2020|Kategorier: Nyheter|
Go to Top