Nyheter

Du er her:-Nyheter

Frykter stormaktdominans

- Militære virkemidler brukes i økende omfang for å sende signaler og markere interesser, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i sin nyttårstale i Oslo Militære Samfund i kveld. I foredraget trakk forsvarssjefen frem flere hendelser den seneste tiden der en sterkere nasjon hevder sin rett overfor mindre ved hjelp av militære virkemidler. Handlinger som har ført

2020-01-20T18:31:38+01:00Av |Kategorier: Nyheter|

Riktig at Norge deltar militært i Midt-Østen

Når Frp, Rødt og SV er enige om å trekke norske soldater ut fra Irak raskest mulig, er det grunn til å minne om våre allianseforpliktelser og at kampen mot IS ble vunnet gjennom militær innsats, skriver lederen for Utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt i en artikkel i Verdens Gang. Uttalelsen er adressert til SV-leder

2020-01-14T16:29:42+01:00Av |Kategorier: Nyheter|

– Diplomatiske og politiske løsninger på tilbaketog

Militærmakt, etterretning og økonomisk makt brukes åpent for å presse og underminere andre stater, på bekostning av diplomatiske og politiske løsninger, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i sin årstale i Oslo Militære Samfund mandag kveld. Overfor NRK kommenterte han norske soldaters tilstedeværelse i Irak etter likvidasjonen av den iranske generalen, Qasem Soleimani i det amerikanske droneangrepet

2020-01-06T21:37:51+01:00Av |Kategorier: Nyheter|

Betydelig potensiale for innsparinger i Forsvaret

Forsvaret har så langt oppfylt sine forpliktelser når det gjelder effektiviseringstiltak. Rapporten for 2019 er ennå ikke kommet, men så langt følger Forsvaret planen om å realisere 1,4 milliarder kroner i effektiviserings- og forbedringstiltak i inneværende langtidsplanperiode 2017 til 2020. Det er samtidig gjennomført en rekke tiltak for å styrke den operativ evne. Hvert år

2020-01-02T17:20:43+01:00Av |Kategorier: Nyheter|

NATO får mer fokus på politikk

- Ved å levere på områder som cyberrommet, verdensrommet, robust infrastruktur og se på mulighetene og utfordringene et fremvoksende Kina bringer med seg, viser Nato nok en gang at vi er i stand til å tilpasse oss et endret sikkerhetspolitisk landskap, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg etter NATOs toppmøte som ble avsluttet igår. Det var

2019-12-05T10:37:07+01:00Av |Kategorier: Nyheter|

KNM Helge Ingstad: En rekke faktorer førte til forliset

Fregatten KNM Helge Ingstad, tankskipet Sola TS og trafikksentralen på Fedje får alle skylden for at KNM Helge Ingstad forliste. Havarikommisjonen la i dag frem sin rapport om havariet. Det var en rekke ulike faktorer som førte til kollisjonen mellom fregatten og tankskipet. De viktigste kan oppsumnmeres slik: Besetningen ombord på KNM Helge Ingstad var

2019-11-08T14:04:45+01:00Av |Kategorier: Nyheter|

Fire nye sjefer i Forsvaret

Det er i statsråd i dag utnevnt fire nye sjefer i Forsvaret: Ingrid Margrethe Gjerde blir sjef for planavdelingen i Forsvarsstaben, Elisabeth Gifstad Michelsen blir Heimevernets nye sjef. Trond Kotte blir sjef for økonomiavdelingen i Forsvarsstaben. Henning-André Frantzen blir sjef for Forsvarets høgskole. Generalmajor Ingrid Margrethe Gjerde har bred og variert operativ bakgrunn fra Hæren

2019-10-11T12:54:19+02:00Av |Kategorier: Nyheter|

Et forsvar til avskrekking og beroligelse

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la som ventet frem fire helhetlige, alternative strukturer for fremtidens forsvar under en pressekonferanse i dag. Ingen av alternativene anbefaler nedleggelse av baser, men samtlige alternativer innebærer investeringer i den eksisterende basestrukturen. Det alternativet av de fire som forsvarssjefen går inn for vil kunne møte de aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringene vi har i

2019-10-08T20:52:42+02:00Av |Kategorier: Nyheter|

Øker forsvarsbudsjettet med i overkant av to milliarder

Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med over to milliarder kroner. Forsvarsbudsjettet for 2020 vil dermed beløpe seg til nærmere 61 milliarder kroner. Budsjettets prosentandel av bruttonasjonalprodukt, vil likevel ikke øke, men blir stående på 1,8 prosent også neste år. Hærens andel av budsjettet er ca. 6 milliarder. En del av dette går til etablering og

2019-10-07T11:34:49+02:00Av |Kategorier: Nyheter|

Krevende å gjenoppbygge et forsømt Forsvar

Forsvaret trenger flere fly, fartøyer og hæravdelinger, men det blir vanskelig å få til vesentlige volumendringer de nærmeste to til fire år, understreker forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i en samtale med Norges Forsvarsforening nylig. Av Christian Bugge Hjorth, generalsekretær, Norges Forsvarsforening Tirsdag legger forsvarsjefen frem sitt fagmilitære råd for regjeringen. Det er på det rene at

2019-10-04T11:43:32+02:00Av |Kategorier: Nyheter|