Møtet ble informativt og godt. Takk til alle som deltok og bidro.

Under finner du presentasjoner og annen informasjon som ble gitt ut. Bruk denne informasjonen i ditt arbeide, men vær oppmerksom på at du må selv etterprøve utsagn formulert av andre, spesielt etter som tiden går og ting endrer seg.

Knut H Hamre (sign)
generalsekretær

00 Programheftet
01 Gensekr Ledermøtet
02 FMIN Forsvarsløftet – for Norges trygghet
03 Sjef Sivilforsvaret
04 Forsvarsvilje – B Slagnes_FFI
05 President_RUS-UKR
06 Hederstegnkomiteen
07 Kontrollkomiteen
08 NHL FF_Arrangement