Forsvarsbudsjett på 2% av BNP og en tydelig opptrapping av budsjettet i 2018.

Norges forsvarsbudsjett må styrkes for å tilfredsstille NATOs og Norges sikkerhetsmessige behov, minimum 2% av BNP innen 2024.

Norges Forsvarsforening forventer også en tydelig satsing allerede i 2018 budsjettet.

2% målet er blitt en målestokk på medlemslandenes forsvarsvilje og solidaritet.
Med Norges store og utsatte territorium til havs (2 mill km2) og til lands (380.000 km2) er 2% ingen øvre grense.

Storting og regjering må ta høyde for de forslag Forsvarsjefen allerede har fremmet for anvendelse av økte rammer.

Det må også tas høyde for de forslag som kommer som del av Landmaktutredningen og andre utredninger.