NATO-styrker må inviteres til jevnlig og langvarig tilstedeværelse i Norge.

Norge kan på kort tid øke sin militære og politiske troverdighet ved at allierte styrker regelmessig øver fra norske baser på rotasjonsbasis.

Dette er et særlig viktig virkemiddel i en periode med gjenoppbygging av norske styrker.

Norge kan tilby forhold som få NATO land kan tilby. Våre øvelsesområder er en ettertraktet ressurs.