Styrking av nasjonalt forsvar mot cyberangrep

Norge må etablere en nasjonal strategi og plan i samordnet med NATOs Cyber erklæring. Ansvarlige institusjonene må styrkes med kompetanse-/utdannelse og nødvendige ressurser.

Vi blir hyppig utsatt for cyberangrep fra svært forskjellige aktører med varierende motiver.

1. Spionasje ved ”hacking” som kan være rettet mot forsvar, forsvarsindustri, kritisk infrastruktur

2. Angrep for å lamme kritiske systemer og å volde skade (energi, kommunikasjon, forvar, samfunnskontakt og annet).

3. Teknologibaserte påvirkningskampanjer utført i skjul av fremmede stater, deres stedfortredere eller ressurssterke særinteresser. Dette skjer i kombinasjon med ”hacking” og ”fake news”. Dokumenterte eksempler er presidentvalget i USA, Brexit avstemningen og presidentvalget i Frankrike.

4. Internett er også et verktøy for terrorister.