Forsvarskommisjonen viser til faren for konflikt i våre nærområder i overskuelig framtid og uttaler i klartekst:

  • Norske myndigheter og befolkning må ta alvoret i situasjonen innover seg
  • Norske myndigheter må handle – det haster!
  • Forsvaret må kraftig oppgraderes.

Regjeringen har bedt Forsvarskommisjonen om råd. Forsvarskommisjonen og Forsvarssjefen har gitt presise beskrivelser av hvordan forsvaret kan gjenreises for å møte de alvorlige utfordringene. Det er ingen grunn til å tvile på konklusjonene.

Samtidig påpeker Totalberedskapskommisjonen at vår sivile og hybride beredskap er svak og langt fra møter utfordringene. Dette kan få fatale konsekvenser for både vår militære og sivile beredskap. Konklusjonen fra Totalberedskapskommisjonen:

  • Nå er det alvor!

Det ligger meget omfattende faglige analyser bak rapportene. Store mangler i forsvar og beredskap må rettes opp. Norge har midler for å gjennomføre planene.

Nå behøves politisk mot og handlekraft.

Resolusjon:

Norges Forsvarsforening er sterkt bekymret for manglende kriseforståelse i Regjering og Storting.

Regjering og Storting må øke bevilgingene slik at de harmonerer med Forsvarskommisjonens plan. Arbeidet med å skaffe landet et tilstrekkelig forsvar må starte umiddelbart. Det må også gis inndekning for å rette manglene i vår totalberedskap som påpekt av Totalberedskapskommisjonen.

Regjerningen må gjenreise Forsvaret og styrke sivilsamfunnets beredskap i Forsvars- og Totalberedskapskommisjonens ånd.

Det haster!

       Det er alvor nå!