P R O G R A M

0930 – 1000 Registrering
1000 – 1005 Velkommen og innledning
1005 – 1035 Sverige – Från kalla kriget till Natomedlem
Krister Edwardson, Kungl Krigsvetenskapsakademien
1040 – 1110 Danmark – Et dansk syn på Norden i Nato
Jeppe P. Trautner, PhD External lecturer Department of Politics and Society, Aalborg University
1115 – 1145 Finland – Prospects of Finnish NATO membership and the implications for the Finnish Defence Forces
Colonel Janne Kempas, Defence Attaché to Norway, Denmark and Iceland
1200 – 1240 Lunsj
1240 – 1300 Betraktning rundt utvidet NATO-område
Øystein Bø, Utenriksdepartementet
1300 – 1320 Betraktning rundt utvidet NATO-område
Konstreadmiral Solveig Krey, Sjef operasjoner, Forsvarsstaben
1320 – 1400 Spørsmål
Bildet (Forsvaret): Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sammen med
den svenske forsvarssjefen Micael Bydén i Oslo i sommer.