Det ble valgt nytt styre etter Årsmøte i Rena Leir Tirsdag 23. februar 2016.

Styret ble da som følger :

Per Ola Brevig   2016 og 2017                           Finn Nygård    2016 og 2017
Leder.                                                                  Nestleder
po(at)harek.no                                                      fin-ny(at)online.no
Odd Knutsen Bjørke  2015 og 2017                   Hans Odden    2016 og 2017
Sekretær                                                             Kasserer
odd-knbj(at)online.no                                           oddhan7(at)msn.com
Terje Bakstad   2015 0g 2017
Styremedlem.
Vara til styret ble valgt:
Odd Søgård  2016    og           Frank Buen  2016
Revisor  Ole Petter Holm gjenvelges for 1 år.
Valgkomiteen gjenvelges.  Finn Westgård og Per Arve Johnsen.