Nytt styre i Åmot og Omegn Forsvarsforening etter avholdt årsmøte 17. februar 2022

Verv Navn Mobil E-post
Leder Finn Nygård 97037008 fin-ny@online.no
Nestleder Morten Kolbjørnsen 99096242 mortenkol@hotmail.no
Kasserer Jon Lundesgaard 93042346 jon.lundesgaard@inn.no
Styremedlem Frank Buen 94209214 frank_buen@hotmail.com
Styremedlem Mona Svendsberget 99222003 mona.svendsberget@gmail.com
Varamedlem Odd Søgaard 97667715 odd.sogaard@outlook.com
Varamedlem Arne Nohr 90779798 arnenohr@bbnett.no