Velkommen til Arendal Forsvarsforenings internettside

Alle medlemmer ønskes velkommen til å bruke vår hjemmeside. Vi ønsker innspill fra medlemmene. Det vises forøvrig til NFF’s hjemmeside. 

2022:

 • SS Boy leslie planlegges å bruke til landsmøtet forsvarsforeningen Arendal 2023. Formann deltok i dugnad over en 10 års periode på 80 – 90 tallet.

 • Tyholmen arendal – pitoreske omgivelser for landsmøtet 2023.

 • Gamle Arendal rådhus – skal brukes til gallamiddag landsmøtet NFF 2023. Her fra feiring 8. Mai

 • Lokalene til Arendal sjømannsforening brukes under Arendalsuka og planlagt landsmøte 2023 NFF. «Forsvarsbase»

 • Viseadmiral Elisabeth Natvig intervjues om forsvares beredskap av nettredaktør Christian Bugge Hjort under arendalsuka 2021
 •  
 • Inngangspartiet til Arendal sjømannsforening samt seilskutene Statsråd Lemkuhl og Sørlandet i bakgrunnen. Flott maritimt miljø under Arendalsuka samt Tall Ship Race 2023 i Arendal.

2021:

 • Vise admiral Elisabeth Natvig legger ned krans ved minnebauta Arendal kirke.

 • På stand AFF i August 2021 m. Barth Eide
 • Markering av HV’s 75 års jubileum
 • Årsmøte AFF avholdes den 24.02.21 kl. 18.00 i Sjømandsforeningen lokaler på Tyholmen, Arendal. Årsmeldingen deles ut til de som møter opp, ellers pr. epost. Send forespørsel til følgende epost adresse willyberrjod.s@gmail.com

2020:

 • Dette året fokuserer vi på Korona pandemiem. Sårbarhetskonferanse på Tyholmen hotel 15. oktober med fylkes beredskapssjef og kommunelege.
 • På grun nav Korona ble det 8. Mai i år avholdt en forenklet sermoni på minnebautaen ved kirken: Roy Gjertsen NVIO/AFF og Lars Vidar Moen fra sjømandsforeningen la ned krans.

2019:

 • Foreningen deltok på landsskytterstevnet på Evja sammen Kristiansand forsvarsforening. God respons og samarbeidet med Stavanger lotteforbund. Det ble vervet medlemmer og vi var synlig faktor i arrangementet.
 • Arendalsuka 2019. Forsvarsminister besøker stand, generalsekretær lager pressedekning for bladet Norges forsvar og er konferansier.
 • Politikerpanel på Tyholmen hotel som vanlig. Professor Matlari, Navarsete SP, Anniken Huitfelt AP, Forsvarminister Bakke Hansen, Tybring-Gjedde FRP. Godt oppmøte og god debatt. Det ble streamet på nett med ca. 10 000 følgere.
 • Vedum besøker vår stand og er i godt humør før han haster videre.
 • Forsvarssjef Håkon Brun Hansen bekranser minnebauta over falne i Arendal. Fanevakt fra Holt HV distrikt

2018:

 • Regnskap, revisorrapport og årsmelding for 2017
 • Arendalsuka 2018. Vi markerer forsvarsforeningen i sjømandsforeningens lokaler med middag for inbudte politikere og lokale ledere.
 • Gutta på stand under Arendalsuka med god respons og mange besøkende.

2017:

 • Regnskap, revisorrapport og årsmelding for 2016.
 • Natofordrag 23. Mai 2017. General «P» Robert Mod og Professor Janne Håland Matlary holder foredrag om Norges forsvars rolle i Nato.
 • 8. (frigjøringsdagen) og 17. Mai (Nasjonaldagen) deltar AFF på minneseremonier. Trefoldighetskirken i Arendal og Sandvigen fort.
 • Landsmøte Norges forsvarsforening avholdes i Tromsø 9. – 11. Juni.
 • Arendalsuka 2017 avholdes i tidsrommet 14. – 18. august. Foreningen har dobbel stand på Sam Eydes plass sammen med 3 foreninger (NVIO, NROF og ASF) og HV 08 distriktsråd.
 • Foredrag på Tyholmen hotell mandag 14. august med politikerpanel om vår forsvarspolitikk og budsjett.
 • Tirsdag 15. august er det båttur for inviterte til Merdø losstasjon og derpå følgende festmiddag på sjømannsforeningen i Arendal.

2016:

2015:

 • Dette året skal bautaen ved Kirken oppføres 8 mai på Frigsjøringsdagen med stor markering der bla. drilltropp og musikk deltar. Avdukingen vil foretas av Fylkesmann eller Ordfører sammen med Historiker Kristen Taraldsen,Arendal.
 • image description

  image description

 • Foreningen sender delegat til Landsmøte i Trondheim/Værnes
 • 70 års markering av Frigjøringen i 1945 og etablering av FN markeres over hele landet i alle lokale Forsvarsforeninger. se Hovedside.
 • Avdukning av krigsminnesmerke over falne i Arendal under 2. verdenskrig
Krigsminnesmerke avduket i Arendal

Krigsminnesmerke avduket i Arendal

Avdukning av krigsminnesmerke over falne i Arendal under 2. verdenskrig. Ordfører i Arendal Einar Halvorsen legger ned krans sammen med orlogskaptein Beisland den 8. Mai. 2015. Arendal forsvarsforening var initiativtaker til monumentet sammen med Arendal Sjømandsforening, NVIO Aust-agder (FN-Nato-veteraner), NROF Nedenes (Reserveoffiserer),Historiker Kristen Taraldsen og F.hv.ordfører Sigurd Ledaal. Norske drillgardisters veteranforening utførte drillparade under seremonien som ble ledet av formann i AFF.

2014:

 • Ungdomskonferanse ble avholdt sammen med Grimstad FF. Det var god oppslutning og Professor Janne Haaland Matlary holdt foredrag bla.og andre lokale krefter.
 • Dette året har vi i Arendal FF hovedsakelig holdt på med innsamling til KRIGSBAUTA over 120 falne fra 2nd.verdenskrig utenfor Trefoldighetskirken i Arendal.
 • Dette er gjort i samarbeide med Arendal Sjømannsforening, NVIO Aust Agder (Veteraner) og NROF Nedenes (Resreveoffiserer)
 • Vanlig markering og kransenedleggelse på 17 mai ved kirken og Vetandagmarkering 8 mai i Arendal og Hisøy Forsamlingshus for Hisøy Historielag.
 • Leder deltok på Ledermøte Gardermoen  som tifligere.

2013:

 • Sårbarhetskonferanse arrangeres i samarbeid med Grimstad nff 20. Februar 2013. Se annonse Agderposten
 • Årsmøtet 2013 avholdes 27. februar kl 18 Arendal bibliotek.
 • Godt nytt år.
 • HM Kongens garde kommer til Arendal i August. Følg med i avisen
 • Aktivitetskalender 1. halvår 2013 legges ut i februar.

2012:

 • Årsmøtet er avholdt og årsmelding er sendt ut til alle medlemmer og NFF.
 • Styremøter hittil i år; 3 stk.
 • Ledermøte på Gardermoen avholdes helgen 4.- 5. Mai i regi av NFF. Der bl.a. fornyingen av foreningene blir behandlet
 • Bladet Norges Forsvar er utgitt i ny layout og ser meget bra ut.
 • Frigjøringsdagen 8. Mai markeres på vanlig måte på Sandvigen fort, Hisøy.
 • 17. Mai blir det kransenedlegging og minnetale utenfor Trefoldighetskirken i Arendal som vanlig.
 • Det legges opp til en dagstur til Arkivet i Kristiansand som var Gestapos hovedkvarter under krigen og er nå motstands museum.
 • Forsvarssjefen melding av November 2011 er til nå til politisk behandling og vil bli fremlagt i stortingen til Høsten.
 • Proposisjon til Stortinget kan leses her.
 • Forsvarssjefens fagmilitære råd kan leses her.
 • Forsvarets årsrapport 2011 kan leses her.
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet kan leses her.
 • Aktivitetskalender for 2012 legges ut medio Mai.
 • Motstandskampenes dag 9. Mai. Ordføreren Einar Halvorsen mintes de falne utenfor kirken.
 • Hågåsen fort på Hidra ved Flekkefjord var bestykket med tyske kanoner. Disse ble demontert av lokale krefter etter krigen. Der bl.a. affs leders 2 onkler kan ses på bildet. Flekkefjord var en sentralt kjent punkt for hjemmefronten under hele krigen: Les Tomstad gjengen.
 • onkel-jan-og-onkel-finn
 • Dette er foreningens nye rollup med logo som brukes på stands og utstillinger med forsvarsforeningens gamle motto.rollup-85x205cm
 • Foreningen hadde på høstparten en aksjon med innsamling til innkjøp av gps apparater til politiet. Dette ble avslått av politimesteren i Agder av prinsippielle grunner. Politidirektoratet henviste til å gå tjenestevei, hvilket ble gjort. Politistasjonen i Arendal ønsket tiltaket velkommen, men fikk ikke lov til å ta i mot en slik gave. Se faksimile fra Agderposten den 23. Oktober 2012.

2011:

 • Grete Faremo var i Arendal i Mars 2011. Og holdt et godt foredrag med stort oppmøte på Arendal Bibliotek. (Les Agderposten: 1. Mars, 2. Mars, 17. Februar, 19. Februar)
 • Arendal FF samarbeider med Norges gardistforbund, Oslo om opprettelse av paradeavdeling for minne over falne i utenlandstjenste.
 • Arendal FF tar initiativ sammen med NFF og Det Frivillige Skyttervesen om verving av medlemmer lokalt.
 • Forhenværende fylkesmann og general Hjalmar Sunde er invitert til Arendal til høsten.
 • Det jobbes med dagstur til Akershus festning (hjemmefront museet) for medlemmer i medio September. Andre foreninger inviteres også med.
 • Møte kalender for 2011 legges ut i medio Mai.
 • Frigjøringsdagen 8. Mai blir i år også en markering for utenlandsveteraner (FN personell). Les Agderposten 6. Mai 2011
 • 17. Mai markeres på vanlig måte utenfor Trefoldighetskirken med kransenedleggelse over falne.
 • imgp4374
 • Det er avholdt ca. 7 styremøter og 5 samarbeidsmøter med andre foreninger dette år.
 • Landsmøtet i Drammen ble avholdt i høytidelige former og var meget vellykket.
 • bilde0095
 • Vi hadde stand på Dølemo i August. Det var bra oppslutning og det ble vervet nye medlemmer.
 • foto-dolemo-2011-aff
 • Vi hadde stand på Brokelandsheia sammen med NVIO i 3 dager og det ble også vervet medlemmer her.Vi fikk profilert oss på en bra måte med det nye utstillingsmateriellet. Der bl.a. Gardens veterandrilltropp hadde oppvisning.
 • p9040069
 • Norges forsvarforenings medalje ble tildelt Kristen Taraldsen, Hisøy for mangeårig innsats i foreningen og spesielt hans forfatterskap om sjøfolk i konvoi under 2. verdenskrig og hvordan disse ble behandlet etter krigen av våre myndigheter. Se Agder posten dato.. Overrekkelsen fant sted i Arendal sjømannsforenings lokaler. Møtesalen var full og det ble god pressedekning. Han er mange årig medlem av Arendal sjømannsforening og brenner for sjøfolks sak. Bilde utlånt av Arendal Tiende.
 • Frivillighetsdagen

  Frivillighetsdagen

 • Leder i AFF betrakter del av Berlin muren utstilt ved Willy Brandt House i Lübech, Tyskland i September.
 • img_2156
 • General Sølvberg som er ny president i NFF holdt foredrag i Grimstad FF denne høst. Der ble bl.a. 22 juli attentatet diskutert.
 • Presidentskapet i NFF legger opp til et fornyingsprogram for 2012 for alle foreninger.
 • Årsmøtet 2011 ble avholdt 23. Februar 2012.

Aktiviteter i 2010:

Hittil i år:

 • 5 styremøter
 • deltagelse og kransenedleggelse på Sandvigen fort på frigjøringsdag
8. mai

8. mai

Bildene er utlånt av Arendal tidende

 • Deltagelse, kransenedleggelse og minnetale over falne fra 2. verdenskrig på 17. Mai i Trefoldighetskirken, Arendal.
 • Leder deltar på årsmøte for NFF, 18.-19. september.

Aktuelle nyheter:

 • 2010:
 • Vi samarbeider med Grimstad FF, Nednes NROF, Norges veteranforening for utenlandstjenester, vedrørende annonsering av møter og seminarer om forsvarssaker.
 • I Oktober har NROF Nednes foredrag i Arendal bibliotek. Dette annonseres i lokalpressen.
 • Det sendes snart ut brev til alle medlemmer med aktivitetsplan for resten av 2010.
 • AFFs leder besøker gettoen i Warsawa, Polen der barensoldatene er hedret med statue som er kontinuerlig bekranset.
 • 15052010015

 

Ellers oppfordres medlemmer om å følge med i dagsaviser og medier om forsvarspolitiske saker, spesielt i forbindelse med nedbygging av forsvaret på Agder.

Hilsen

Styret:

leder Willy Sandnes

nestleder Jan Askeland

sekretær Roy Gjertsen

kasserer Walentin Walentinsen

styremedlem Lars Espeland

Arendal forsvarsforening