Velkommen til Arendal Forsvarsforenings internettside

Alle medlemmer ønskes velkommen til å bruke vår hjemmeside. Vi ønsker innspill fra medlemmene. Det vises forøvrig til NFF’s hjemmeside. 

2023:

 • Landsmøte NFF 2023 Arendal

President Myraune og generalsekretær Knut Hamre åpner landsmøtet 2023.

Galamiddag med bl.a. formann sjømannsforeningen Lars Vidar Moen og HV distr. 08 Lars Espeland

Presidenten deler ut heder til lokalledere.

Avgående president Myraune mottar bøker om krigsseilere fra formann AFF.

Ny presiden Arne Bård Dalhaug innleder under gallamiddag på sjømannsforeningens hus under Arendalsuka.

Lars Espeland og Willy Sandnes utdeler hedersplakett til tidligere gen.sekr. Christian B. Hjort, Arendalsuka.

Gen. sekr. NROF mottar bordflagg av formann Lars Vidar Moen, Arendalsuka.

Formann AFF mottar erkjentlighetsplakett av Stavanger Lotteforbund ved Laila Nordal, Arendalsuka.

Gen. sekr. i DNAK, Kate Hansen Bundt og forsvarsminister Bjørn Arild Gram mottar bordflagg fra sjømannsforeningen, Arendalsuka.

Kokkelaget på Sjømannsforeningen og formann Kr. Sand FF Erling Stausland mottar applaus, Arendalsuka.

2022:

 • SS Boy leslie planlegges å bruke til landsmøtet forsvarsforeningen Arendal 2023. Formann deltok i dugnad over en 10 års periode på 80 – 90 tallet.

 • Tyholmen arendal – pitoreske omgivelser for landsmøtet 2023.

 • Gamle Arendal rådhus – skal brukes til gallamiddag landsmøtet NFF 2023. Her fra feiring 8. Mai

 • Lokalene til Arendal sjømannsforening brukes under Arendalsuka og planlagt landsmøte 2023 NFF. «Forsvarsbase»

 • Viseadmiral Elisabeth Natvig intervjues om forsvares beredskap av nettredaktør Christian Bugge Hjort under arendalsuka 2021
 •  
 • Inngangspartiet til Arendal sjømannsforening samt seilskutene Statsråd Lemkuhl og Sørlandet i bakgrunnen. Flott maritimt miljø under Arendalsuka samt Tall Ship Race 2023 i Arendal.

2021:

 • Vise admiral Elisabeth Natvig legger ned krans ved minnebauta Arendal kirke.

 • På stand AFF i August 2021 m. Barth Eide
 • Markering av HV’s 75 års jubileum
 • Årsmøte AFF avholdes den 24.02.21 kl. 18.00 i Sjømandsforeningen lokaler på Tyholmen, Arendal. Årsmeldingen deles ut til de som møter opp, ellers pr. epost. Send forespørsel til følgende epost adresse willyberrjod.s@gmail.com

2020:

 • Dette året fokuserer vi på Korona pandemiem. Sårbarhetskonferanse på Tyholmen hotel 15. oktober med fylkes beredskapssjef og kommunelege.
 • På grun nav Korona ble det 8. Mai i år avholdt en forenklet sermoni på minnebautaen ved kirken: Roy Gjertsen NVIO/AFF og Lars Vidar Moen fra sjømandsforeningen la ned krans.

2019:

 • Foreningen deltok på landsskytterstevnet på Evja sammen Kristiansand forsvarsforening. God respons og samarbeidet med Stavanger lotteforbund. Det ble vervet medlemmer og vi var synlig faktor i arrangementet.
 • Arendalsuka 2019. Forsvarsminister besøker stand, generalsekretær lager pressedekning for bladet Norges forsvar og er konferansier.
 • Politikerpanel på Tyholmen hotel som vanlig. Professor Matlari, Navarsete SP, Anniken Huitfelt AP, Forsvarminister Bakke Hansen, Tybring-Gjedde FRP. Godt oppmøte og god debatt. Det ble streamet på nett med ca. 10 000 følgere.
 • Vedum besøker vår stand og er i godt humør før han haster videre.
 • Forsvarssjef Håkon Brun Hansen bekranser minnebauta over falne i Arendal. Fanevakt fra Holt HV distrikt

2018:

 • Regnskap, revisorrapport og årsmelding for 2017
 • Arendalsuka 2018. Vi markerer forsvarsforeningen i sjømandsforeningens lokaler med middag for inbudte politikere og lokale ledere.
 • Gutta på stand under Arendalsuka med god respons og mange besøkende.

2017:

 • Regnskap, revisorrapport og årsmelding for 2016.
 • Natofordrag 23. Mai 2017. General «P» Robert Mod og Professor Janne Håland Matlary holder foredrag om Norges forsvars rolle i Nato.
 • 8. (frigjøringsdagen) og 17. Mai (Nasjonaldagen) deltar AFF på minneseremonier. Trefoldighetskirken i Arendal og Sandvigen fort.
 • Landsmøte Norges forsvarsforening avholdes i Tromsø 9. – 11. Juni.
 • Arendalsuka 2017 avholdes i tidsrommet 14. – 18. august. Foreningen har dobbel stand på Sam Eydes plass sammen med 3 foreninger (NVIO, NROF og ASF) og HV 08 distriktsråd.
 • Foredrag på Tyholmen hotell mandag 14. august med politikerpanel om vår forsvarspolitikk og budsjett.
 • Tirsdag 15. august er det båttur for inviterte til Merdø losstasjon og derpå følgende festmiddag på sjømannsforeningen i Arendal.

2016:

2015:

 • Dette året skal bautaen ved Kirken oppføres 8 mai på Frigsjøringsdagen med stor markering der bla. drilltropp og musikk deltar. Avdukingen vil foretas av Fylkesmann eller Ordfører sammen med Historiker Kristen Taraldsen,Arendal.
 • image description

  image description

 • Foreningen sender delegat til Landsmøte i Trondheim/Værnes
 • 70 års markering av Frigjøringen i 1945 og etablering av FN markeres over hele landet i alle lokale Forsvarsforeninger. se Hovedside.
 • Avdukning av krigsminnesmerke over falne i Arendal under 2. verdenskrig
Krigsminnesmerke avduket i Arendal

Krigsminnesmerke avduket i Arendal

Avdukning av krigsminnesmerke over falne i Arendal under 2. verdenskrig. Ordfører i Arendal Einar Halvorsen legger ned krans sammen med orlogskaptein Beisland den 8. Mai. 2015. Arendal forsvarsforening var initiativtaker til monumentet sammen med Arendal Sjømandsforening, NVIO Aust-agder (FN-Nato-veteraner), NROF Nedenes (Reserveoffiserer),Historiker Kristen Taraldsen og F.hv.ordfører Sigurd Ledaal. Norske drillgardisters veteranforening utførte drillparade under seremonien som ble ledet av formann i AFF.

2014:

 • Ungdomskonferanse ble avholdt sammen med Grimstad FF. Det var god oppslutning og Professor Janne Haaland Matlary holdt foredrag bla.og andre lokale krefter.
 • Dette året har vi i Arendal FF hovedsakelig holdt på med innsamling til KRIGSBAUTA over 120 falne fra 2nd.verdenskrig utenfor Trefoldighetskirken i Arendal.
 • Dette er gjort i samarbeide med Arendal Sjømannsforening, NVIO Aust Agder (Veteraner) og NROF Nedenes (Resreveoffiserer)
 • Vanlig markering og kransenedleggelse på 17 mai ved kirken og Vetandagmarkering 8 mai i Arendal og Hisøy Forsamlingshus for Hisøy Historielag.
 • Leder deltok på Ledermøte Gardermoen  som tifligere.

2013:

 • Sårbarhetskonferanse arrangeres i samarbeid med Grimstad nff 20. Februar 2013. Se annonse Agderposten
 • Årsmøtet 2013 avholdes 27. februar kl 18 Arendal bibliotek.
 • Godt nytt år.
 • HM Kongens garde kommer til Arendal i August. Følg med i avisen
 • Aktivitetskalender 1. halvår 2013 legges ut i februar.

2012:

 • Årsmøtet er avholdt og årsmelding er sendt ut til alle medlemmer og NFF.
 • Styremøter hittil i år; 3 stk.
 • Ledermøte på Gardermoen avholdes helgen 4.- 5. Mai i regi av NFF. Der bl.a. fornyingen av foreningene blir behandlet
 • Bladet Norges Forsvar er utgitt i ny layout og ser meget bra ut.
 • Frigjøringsdagen 8. Mai markeres på vanlig måte på Sandvigen fort, Hisøy.
 • 17. Mai blir det kransenedlegging og minnetale utenfor Trefoldighetskirken i Arendal som vanlig.
 • Det legges opp til en dagstur til Arkivet i Kristiansand som var Gestapos hovedkvarter under krigen og er nå motstands museum.
 • Forsvarssjefen melding av November 2011 er til nå til politisk behandling og vil bli fremlagt i stortingen til Høsten.
 • Proposisjon til Stortinget kan leses her.
 • Forsvarssjefens fagmilitære råd kan leses her.
 • Forsvarets årsrapport 2011 kan leses her.
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet kan leses her.
 • Aktivitetskalender for 2012 legges ut medio Mai.
 • Motstandskampenes dag 9. Mai. Ordføreren Einar Halvorsen mintes de falne utenfor kirken.
 • Hågåsen fort på Hidra ved Flekkefjord var bestykket med tyske kanoner. Disse ble demontert av lokale krefter etter krigen. Der bl.a. affs leders 2 onkler kan ses på bildet. Flekkefjord var en sentralt kjent punkt for hjemmefronten under hele krigen: Les Tomstad gjengen.
 • onkel-jan-og-onkel-finn
 • Dette er foreningens nye rollup med logo som brukes på stands og utstillinger med forsvarsforeningens gamle motto.rollup-85x205cm
 • Foreningen hadde på høstparten en aksjon med innsamling til innkjøp av gps apparater til politiet. Dette ble avslått av politimesteren i Agder av prinsippielle grunner. Politidirektoratet henviste til å gå tjenestevei, hvilket ble gjort. Politistasjonen i Arendal ønsket tiltaket velkommen, men fikk ikke lov til å ta i mot en slik gave. Se faksimile fra Agderposten den 23. Oktober 2012.

2011:

 • Grete Faremo var i Arendal i Mars 2011. Og holdt et godt foredrag med stort oppmøte på Arendal Bibliotek. (Les Agderposten: 1. Mars, 2. Mars, 17. Februar, 19. Februar)
 • Arendal FF samarbeider med Norges gardistforbund, Oslo om opprettelse av paradeavdeling for minne over falne i utenlandstjenste.
 • Arendal FF tar initiativ sammen med NFF og Det Frivillige Skyttervesen om verving av medlemmer lokalt.
 • Forhenværende fylkesmann og general Hjalmar Sunde er invitert til Arendal til høsten.
 • Det jobbes med dagstur til Akershus festning (hjemmefront museet) for medlemmer i medio September. Andre foreninger inviteres også med.
 • Møte kalender for 2011 legges ut i medio Mai.
 • Frigjøringsdagen 8. Mai blir i år også en markering for utenlandsveteraner (FN personell). Les Agderposten 6. Mai 2011
 • 17. Mai markeres på vanlig måte utenfor Trefoldighetskirken med kransenedleggelse over falne.
 • imgp4374
 • Det er avholdt ca. 7 styremøter og 5 samarbeidsmøter med andre foreninger dette år.
 • Landsmøtet i Drammen ble avholdt i høytidelige former og var meget vellykket.
 • bilde0095
 • Vi hadde stand på Dølemo i August. Det var bra oppslutning og det ble vervet nye medlemmer.
 • foto-dolemo-2011-aff
 • Vi hadde stand på Brokelandsheia sammen med NVIO i 3 dager og det ble også vervet medlemmer her.Vi fikk profilert oss på en bra måte med det nye utstillingsmateriellet. Der bl.a. Gardens veterandrilltropp hadde oppvisning.
 • p9040069
 • Norges forsvarforenings medalje ble tildelt Kristen Taraldsen, Hisøy for mangeårig innsats i foreningen og spesielt hans forfatterskap om sjøfolk i konvoi under 2. verdenskrig og hvordan disse ble behandlet etter krigen av våre myndigheter. Se Agder posten dato.. Overrekkelsen fant sted i Arendal sjømannsforenings lokaler. Møtesalen var full og det ble god pressedekning. Han er mange årig medlem av Arendal sjømannsforening og brenner for sjøfolks sak. Bilde utlånt av Arendal Tiende.
 • Frivillighetsdagen

  Frivillighetsdagen

 • Leder i AFF betrakter del av Berlin muren utstilt ved Willy Brandt House i Lübech, Tyskland i September.
 • img_2156
 • General Sølvberg som er ny president i NFF holdt foredrag i Grimstad FF denne høst. Der ble bl.a. 22 juli attentatet diskutert.
 • Presidentskapet i NFF legger opp til et fornyingsprogram for 2012 for alle foreninger.
 • Årsmøtet 2011 ble avholdt 23. Februar 2012.

Aktiviteter i 2010:

Hittil i år:

 • 5 styremøter
 • deltagelse og kransenedleggelse på Sandvigen fort på frigjøringsdag
8. mai

8. mai

Bildene er utlånt av Arendal tidende

 • Deltagelse, kransenedleggelse og minnetale over falne fra 2. verdenskrig på 17. Mai i Trefoldighetskirken, Arendal.
 • Leder deltar på årsmøte for NFF, 18.-19. september.

Aktuelle nyheter:

 • 2010:
 • Vi samarbeider med Grimstad FF, Nednes NROF, Norges veteranforening for utenlandstjenester, vedrørende annonsering av møter og seminarer om forsvarssaker.
 • I Oktober har NROF Nednes foredrag i Arendal bibliotek. Dette annonseres i lokalpressen.
 • Det sendes snart ut brev til alle medlemmer med aktivitetsplan for resten av 2010.
 • AFFs leder besøker gettoen i Warsawa, Polen der barensoldatene er hedret med statue som er kontinuerlig bekranset.
 • 15052010015

 

Ellers oppfordres medlemmer om å følge med i dagsaviser og medier om forsvarspolitiske saker, spesielt i forbindelse med nedbygging av forsvaret på Agder.

Hilsen

Styret:

leder Willy Sandnes

nestleder Jan Askeland

sekretær Roy Gjertsen

kasserer Walentin Walentinsen

styremedlem Lars Espeland

Arendal forsvarsforening