Avdelingen Eiker, Modum og Sigdal Forsvarsforening ble dannet i 1991. Dagens styre består av:

Tore Moen     Otto Aasand     

Fungerende Leder                      Sekretær

tlf:91689321                               tlf:92866562

Kai Idar Sandberg

                                                                          Anders Kjøll er kasserer.

                                                                          Halvor Hartz og Ole Håvard Olsen er styremedlemmer.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27/3-2019

Til orientering:
Vi har fått beskjed om at Harald Sunde har meldt forfall som foredragsholder 27. mars. Det er gjort avtale om at generalsekretær Christian Bugge Hjorth i Norges Forsvarsforening trer inn i hans sted og holder foredraget. Dette er selvfølgelig ikke noen ønskesituasjon, men vi er glad for at Christian hjelper oss.

I etterkant av foredraget, vil foreningen avholde årsmøte.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13/2-2019

Referat fra styremøte:

Tilstede: Jan-Erik Nilsen, Vidar Andersen, Tore Moen, Kai Idar Sandberg, Otto Aasand, Halvor Hartz og Anders Kjøll.

Referat fra styremøtet 7/11-18 ble godkjent.

Referatsaker: Leder og Halvor har vært i møte med kommunen vedrørende veteranplan for soldater fra Modum som har vært i tjeneste i utlandet.

Det forelå forespørsel fra Freddy Vangen om foreningen er interessert i invitasjon til «Venneforeningen D 14-2»

Sekretæren deltar på møte i Modum beredskapsråd 20. ds. Forsvarsforeningen har søkt Modum Sparebank om tilskudd på kr 25000,-  Økonomi:  Foreningskasse kr 42352,-

Cellekonto I  29038,-  Konto II  155,-

Kai Idar oppdaterte styret om arbeidet med cellene. Pipe og brannmur er satt opp, og det er lagt fundament til celle 2. Arbeidet fortsetter så snart forholdene tillater det. Regninger vedrørende prosjektet sendes heretter til forsvarsforeningen.

Styret sa seg meget godt fornøyd med medlemsmøtet og middagen på Tyrifjord den 6/12.

Programmet for frigjørings- og veterandagen den 8. mai er under planlegging.

Styret foreslår Nils Knut Lindbo gjenvalgt til valgkomiteen. (2020-2022)

Årsmøtet 2019:  Styret gjennomgikk og godkjente årsberetning, regnskap og årsplan for 2019.

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde holder foredrag på årsmøtet. Styret ble orientert om valgkomiteens arbeid.  Valgkomiteens forslag sendes ut sammen med innkallingen.

Sommerturen går til Eidsfoss Værk og Hanekleiva.

Til Norges Forsvarsforenings årsmøte i juni vurdere Tore å delta.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23/9-2018

Cyber – Framtidens krigføring. Foredrag onsdag 31/10

Trusselen fra cyberspace øker parallelt med vår avhengighet av Internett. IP-telefoni, epost, bankvesen. statsadministrasjon, strøm- og vannforsyning – i dag er så å si hele vår infrastruktur avhengig av Internett som er blitt et militært mål som kan angripes fra en hvilken som helst datamaskin ute i verden. Samtidig åpnes det for nye muligheter for de som vil ta Internett i bruk til spionasje, sensur, informasjonskontroll og propaganda.
Vi har invitert løytnant Vebjørn Aasand Seljord til å orientere om hvordan krig vil bli utkjempet i fremtiden gjennom hackerangrep og skjult cyberspionasje.
Kina har allerede en hær på titusenvis av militære nettspioner, mens USA har en nasjonal cyberkommando som utvikler våpen for elektronisk krigføring. Fra Russland opererer de såkalte nettrollene fra sine trollfabrikker i St. Petersburg.
Vebjørn Aasand Seljord er cyberingeniør med bachelorgrad i telematikk fra Forsvarets Ingeniørhøgskole.

Du møter ham onsdag 31. oktober i Frivilligsentralens lokaler, Vikersund, kl.1830.

Møtet er gratis og åpent for alle. Enkel servering.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22/8-2018

Da er styremøte gjennomført. Referat fra dette kan lastes ned her: Styremøte 22 August del 1 & Styremøte 22 August del 2

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27/6-2018

Da tok Vidar Andersen, Halvor Hartz og Jan-Erik Nilsen turen opp til Hovlandsvarden i Modum i dag. Som dere vet har lokallaget satt opp en opplysningsplakat på varden om OPERASJON GRID og dets leder Sverre Emil Narvesen. Uten at vi hadde merket oss det på forhånd var vi der samme dato som i fjor. Tellinga viste at stedet hadde vært oppsøkt av ca 300 personer siden for ett år siden. I tillegg kommer eventuelt de som ikke har ført seg inn i boka.

Tradisjonen tro trakk vi ut en person som får ei bok fra lokallaget. I år en mannsperson fra Sylling. Plakat mv var i orden.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21/5-2018

Årets tur  går til Hallingdal. Husk påmelding innen 27/5. Les mer her:

 


22/4-2018

Referat fra styremøte 11 April er nå tilgjengelig her: Styremøte 11.4.2018

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2/2-2018

Referat fra Styremøtet 10 Januar er nå tilgjengelig her: EMS SM101


14/11-2017

Juleavslutningen blir torsdag, 7 Desember på Tyrifjord Hotel kl 18. Møtet er åpent for alle og det er gratis inngang. Ta gjerne med venner og bekjente!

Tema for foredraget er «Forsvarsstillingen i Modum under den kalde krigen»

Under den kalde krigen fantes det konkrete planer for at norske militære
enheter – som en del av Norges og NATOs strategi – skulle innta stillinger i
Modum, og her ta opp kampen mot fremrykkende sovjetiske styrker.

Siden militære planer var hemlighetsstemplet var de ikke kjent for
offentligheten. Det kan være av lokalhistorisk interesse å se hva disse planene
inneholdt, for dermed bedre å forstå hvilke krigshandlinger det var forberedt
for, og som vi unngikk, siden den kalde krigen aldri ble varm.
Vi har vært så heldig å få pensjonert lensmann Halvor Hartz til å holde
foredrag om temaet da han var befal i avdelingen som var øremerket for
oppdraget.


14/11-2017

Referat fra styremøte 8 November i Servicebygget Eikvang, Simostranda

Tilstede: Jan-Erik Nilsen, Terje Muggerud, Otto Aasand, Thor Ole Solumsmoen og Stig Antonsen.

Meldt avbud: Vidar Andersen og Tore Moen

Referat fra styremøtet 6. sept. godkjent.

Leder refererte kort om landsmøtet i Norges Forsvarsforening, og fortalte at kontingenten ble forhøyet.

Thor Ole fortalte om status for Greenscelle-prosjektet. På grunn av sykdom er arbeidet noe forsinket. Det satt opp taksperrer og lagt stubbeloft i cella, og en har som mål å få lagt på tak i høst. Videre skal det fraktes inn materialer med traktor når forholdene tillater det. På nyåret blir det nødvendig å gå en runde med Gjensidige og banken(e) for å få sluttfinansiert bygget. Han opplyste at det er mange frivillige som vil delta i fullføringen av bygget.

Stig vist oss hva som hittil er gjort med hjemmesiden til foreningen på nettet. Det var en litt «trang fødsel», men nå er arbeidet kommet godt i gang. Det legges også inn stoff på Facebook. Han fikk innspill om hvor han kan finne av bilder når vi har vært på turer eller fra møter. Styret sa seg meget tilfreds med arbeidet han har utført hittil!

Neste styremøte 10/1-18, og årsmøtet ble fastsatt til 21. mars.

Styret sa seg meget godt fornøyd med møtet om «Stay behind». 40 stk var tilstede.

Kuvertprisen på Julemiddagen ble satt til kr 300,- (ekskl. drikkevarer)

Thor Ole og Stig inviteres til neste styremøte.

Åmot 11/11-17  Otto Aasand