Avdelingen Eiker, Modum og Sigdal Forsvarsforening ble dannet i 1991.

Dagens styre består av:

Ole Håvard Olsen, leder 

Tore Moen, nestleder

Thomas Deutschmann, kasserer

Halvor Hartz, sekretær    

10.05.2022

Kongsberg FF ønsker hjertelig velkommen til forerdrag 25 mai

 

 

 

 

11/11.2021

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til spennende foredrag om Lederskap den 16 November kl 1800 i Skiflyvningskroa i Vikersund

 

FOREDRAG VIKERSUND

23/8-2021

VELKOMMEN TIL GREENCELLENE SØNDAG 5. SEPTEMBER 2021

Den siste krigsvinteren, 1944/45, bygde medlemmer av Hjemmestyrkene hemmelige oppholdssteder – såkalte celler – for å holde seg skjult for de tyske okkupantene. En av de største og viktigste i nedre del av Buskerud var Greencellene. Medlemmer av Eiker, Modum og Sigdal forsvarsforening har de siste årene gjenskapt to av hyttene i Greencellene. I tilknytning til hyttene er det satt opp en rekke informasjonstavler på stedet som gir besøkende innblikk i hva som foregikk av motstandsarbeid i dette området.

Ved årets Greencelledag vil en av initiativtakerne til gjenreising av cellene, Bjørn Bakke fra Sigdal, fortelle historien om byggingen og bruken av cellene. Greencellene ble benyttet av motstandsmenn fra Drammen og omegn, Eiker og Modum, foruten Sigdal.

Stortingsrepresentant Morten Wold fra Vikersund er medlem av Stortingets Utenriks- og forsvarskomite. Han vil fortelle om hvordan de sentrale myndighetene ser på Norges sikkerhetspolitiske posisjon i en verden i rask endring. Han vil dele med oss noen av tankene de gjør seg i komiteen, og hvordan de mener Norge bør møte de nye utfordringene.

Odd Myklebust, journalist og forfatter, nå ansatt i Drammen kommune, er opprinnelig fra Geithus. Han har gitt ut flere bøker om hendelser i vårt område under andre verdenskrig. Nå har han skrevet bok om Ahlert Horn som var sjef for Hjemmestyrkene i vårt distrikt, og vil fortelle om nye og til nå ukjente sider ved denne mannen.

Forsvarsforeningen ønsker alle velkommen til Greencellene for en hyggelig og interessant sammenkomst. Selve programmet starter kl. 1400 men vi tar imot fra kl. 1300. Det er parkering ved veien til Vatnås, ca. 4 km fra Kolsrudbrua ved fylkesveien 287. Det er god skogsti ca. 550 m fra parkeringsplassen fram til cellene. Ved cellene er det en sittegruppe, men ta gjerne med en campingstol. Vi kan i tillegg til interessante foredrag, tilby kaffe og vafler.

Det er åpent for å stille i uniform for de som ønsker det.

Se mer info på:

ARRANGEMENTET VIL ARRANGERES I TRÅD MED SMITTEVERNREGLENE

Se mer info på: http://www.facebook.com/Eiker-Modum-og-Sigdal-Forsvarsforening-1971347703123496

 


26/4-2021

Vi har i dag hatt møte med kommunen vedrørende 8. mai arrangementet på Heggen, og mulighet for å arrangere årsmøtet som planlagt 29/4. Årsmøtet må vi flytte til 09.september kl 1800 i skiflyvningskroa. Ny innkalling kommer på dette. Dette pga reglene som nå gjelder om ikke å samle folk fra forskjellige kommuner.

8. mai arrangementet kjøres som vanlig, men etter smittevernreglene.


16/4-2021

Her er forslag til nye vedtekter for foreningen. Disse er mer i tråd med vedtektene sentralt. Anbefaler at alle medlemmer leser gjennom disse før endringene kommer opp til avstemming på årsmøtet.

Vedtektene finner du her: EMS-FF Forslag nye vedtekter


9/4 -2021

ÅRSMØTE I FORENINGEN.
Det innkalles til årsmøte i Eiker, Modum og Sigdal forsvarsforening den 29 april 2021 kl 1800 i skiflyvningskroa i Vikersund.
Vanlige årsmøtesaker ihht vedtekter. Andre saker som ønskes behandlet på møtet, må være styret i hende senest 23. april 2021.
Det er fortsatt usikkert om årsmøtet kan gjennomføres etter gjeldende smittevernsregler. Dette vil bli avgjort 22 april. Hvis det ikke er mulig vil møtet bli utsatt.
Spørsmål eller saker som ønskes behandlet kan rettes til oleh@vestlandshus.no / mob 91850632