Avdelingen Eiker, Modum og Sigdal Forsvarsforening ble dannet i 1991.

Dagens styre består av:

Tore Moen, leder 

Ole-Håvard Olsen, nestleder

Anders Kjøll, kasserer

Halvor Hartz, sekretær    

 


9/4 -2021

ÅRSMØTE I FORENINGEN.
Det innkalles til årsmøte i Eiker, Modum og Sigdal forsvarsforening den 29 april 2021 kl 1800 i skiflyvningskroa i Vikersund.
Vanlige årsmøtesaker ihht vedtekter. Andre saker som ønskes behandlet på møtet, må være styret i hende senest 23. april 2021.
Det tas forbehold om at årsmøtet kan gjennomføres etter gjeldende smittevernsregler. Dette vil bli avklart på et styremøte 14 april.
Spørsmål eller saker som ønskes behandlet kan rettes til oleh@vestlandshus.no / mob 91850632