Avdelingen Eiker, Modum og Sigdal Forsvarsforening ble dannet i 1991.

Dagens styre består av:

Tore Moen, leder 

Ole-Håvard Olsen, nestleder

Anders Kjøll, kasserer

Halvor Hartz, sekretær    

 

26/4-2021

Vi har i dag hatt møte med kommunen vedrørende 8. mai arrangementet på Heggen, og mulighet for å arrangere årsmøtet som planlagt 29/4. Årsmøtet må vi flytte til 09.september kl 1800 i skiflyvningskroa. Ny innkalling kommer på dette. Dette pga reglene som nå gjelder om ikke å samle folk fra forskjellige kommuner.

8. mai arrangementet kjøres som vanlig, men etter smittevernreglene.


16/4-2021

Her er forslag til nye vedtekter for foreningen. Disse er mer i tråd med vedtektene sentralt. Anbefaler at alle medlemmer leser gjennom disse før endringene kommer opp til avstemming på årsmøtet.

Vedtektene finner du her: EMS-FF Forslag nye vedtekter


9/4 -2021

ÅRSMØTE I FORENINGEN.
Det innkalles til årsmøte i Eiker, Modum og Sigdal forsvarsforening den 29 april 2021 kl 1800 i skiflyvningskroa i Vikersund.
Vanlige årsmøtesaker ihht vedtekter. Andre saker som ønskes behandlet på møtet, må være styret i hende senest 23. april 2021.
Det er fortsatt usikkert om årsmøtet kan gjennomføres etter gjeldende smittevernsregler. Dette vil bli avgjort 22 april. Hvis det ikke er mulig vil møtet bli utsatt.
Spørsmål eller saker som ønskes behandlet kan rettes til oleh@vestlandshus.no / mob 91850632