Elverum & omegn Forsvarsforening – Nytt styre 2016

Leder, Arne Johan Sigstad. E-mail adresse: sigstad@live.no

Nestleder Jan Eirik Krey. E-mail adresse: jekrey@gmail.com

Sekretær Kjell Johansen. E-mail adresse: kjell.johansen47@gmail.com

Kasserer Nils R Melby. E-mail adresse: nmelby@hotmail.com