Velkommen til Fredrikstad Forsvarsforening

 

Fredrikstad Forsvarsforening
Fredrikstad Forsvarsforening er en av landets eldste forsvarsforeninger (stiftet i 1889). Formålsparagrafen, som ble vedtatt under stiftelsen i Tivolis Store Sal I Fredrikstad den 15. desember 1889, er den samme som når Foreningen holder sine møter i Tøyhuset i Gamlebyen, Fredrikstad:
Å arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i vårt folk, og at Norge alltid må ha et forsvar som på en betryggende måte verner landets frihet, uavhengighet og fred. 
Tilslutningen til foreningen har variert med skiftende tider og politiske strømninger.Før og under første verdenskrig hadde foreningen stor oppslutning. For eksempel kan det nevnes at det var Fredrikstad Forsvarsforening som arrangerte den første flyvningen (flyturen) i Norge, på Øra i 1912.
Foreningen fikk også stor oppslutning etter andre Verdenskrig, hvor slagordet ”aldri mer 9. april” ofte gikk igjen i de politiske debattene. 
Foreningen startet på en måte på nytt etter krigen. De unge hadde som følge av krigen forstått betydningen av friheten og at denne har sin pris. 
Medlemstallet er desverre synkende selv om det er arbeides med flere tiltak for å verve nye medlemmer. 
Foreningen er i dag på omlag 80 medlemmer, og nye melemmer er hjertelig velommen. 
På årsmøte i april 2006 fikk foreningen følgende styre:
Formann : Ole K. Strømnes
Nestormann : Jon A. Jonsen
Sekretær : Petter Ringen Johanessen
Kasserer : Per Gjeldnes
Styremedlem : Egil Nyhus
Styremedlem : Knut Nilsen
Styremedlem : Thor Dybhavn
Varamenn : Lars Aker
Varamedlem : Aage Jamissen
Varamedlem : Enok Stene.
Valgkomite : Thor Dybhavn (leder)
Harald Finstad

Tom Abrahamsen

Revisor : Frank Lindberg

 

Medlemsmøter
Styret søker å holde 4 medlemsmøter pr. år, med 2 før og 2 etter jul, gjerne med en ekskursjon på høsten, og inkludert årsmøte på våren..
Aktiviteter
Av annen aktivitet som nå pågår er invertering og registrering av fortifikatoriske anlegg i Fredrikstad-distriktet.Det er det to av styremedlemmene, Ole Strømnes og Petter R. Johannesen som utfører dette i faglig samarbeide og med økonomisk støtte fra Fredrikstad Museum.
Det er Fredrikstad Forsvarsforening som er ansvarlig for minnehøytideligheten i Kirkeparken på Frigjøringsdagen 8. mai. Det har nå blitt utført i flere år i samarbeide med Fredrikstad Kommune og Østfold Regiment, og hvor både samarbeidet og avviklingen har gått på en tilfredstillende måte.
Nå når Østfold Regiment er oppløst og avviklet, har vi tatt kontakt med HV 01, med sikte på et fortsatt militært innslag på denne dagen. Den lokale HV-sjef er positiv til tiltaket. 
Ved det militære nærværet i Gamlebyen fikk vi benytte Forsvarets lokaler til møter etc.
Ved velvillighet fra den lokale avdeling av Forsvarsbygg har vi fortsatt hatt denne muligheten, og holdt møtene i Tøyhuset i Gamlebyen
Boken: Kystforsvaret i Østfold gjennom tidene
Fredrikstad Forsvarsforening ga ved årsskiftet 2003/2004 ut en bok om ”Kystforsvaret i Østfold gjennom tidene”.
Den har vakt velvilje og interesse, da både Fredrikstad Museum, Historielagene og private har bestilt boken. O pplaget på 200 stk. ser ut til å gå med. Trykking av et nytt opplag vil bli vurdert 
Boken innholder:
-80 bilder, (derav 30 i farger)
– 25 karter/skisser
– 30 illustrasjoner/tegninger
– 10 diagrammer/oppstillinger.
Finansieringen er til nå dekket med midler fra Fredrikstad Forsvarsforening, Fredrikstad Museum og noen sponsorer. Et betydelig beløp står udekket, og økonomien er avhengig av salg.
Arbeidet er utført på frivillig basis, og forskjellige tilgjengelige kilder er oppsøkt.
Her er bokens første omslagsside:
Fredrikstadavisen «Demokraten»s omtale av boken:
På siste omslagsside refererer vi Fredrikstad-avisa Demokratens omtale av første utgave:
”Boken tar for seg Kystforsvaret i Østfold gjennom tidene. Det bør være et verdifullt og interessant dokumentbåde for de som har vært involvert og for den oppvoksende slekt, og er et viktig bidrag til lokalhistorien. 
Fredrikstad Forsvarsforening har utvilsomt gitt oss et viktig lokalhistorisk bidrag.
Underlag og bildemateriale hentet fra tilgjengelige norske, tyske, engelske, franske og svenske kilder, -de norske fra militære arkiver som nå er avgradert» 
Det vil være hyggelig om flere av medlemmene i Norges Forsvarsforening kjøpte boken! 
Ta kontakt med
Jon A. Jonsen
Solveien 10
1624 Gressvik.
Tlf. 69 32 92 50 ( Dag)
Tlf 69 32 70 42 ( Kveld)