Gudbrandsdal Forsvarsforenings styre 2015

Styreleder: Torgeir Remme, Lauvsletta, 2640 Vinstra, Tlf.  97 09 51 55 E-post: bergljot.skaar@nord-fron.kommune.no

Nestleder: Jon Inge Nordlien, Kjørumsløkken, 2642 Kvam, Tlf. 97 00 90 76 E-post: jon.nord@online.no

Sekretær Eivind Holen, Holsvegen 125, 2647 Sør-Fron, Tlf.  48 15 44 90 E-post: eivihol@online.no

Kasserer Halfdan Haanshus, Nedregt. 22, 2640 Vinstra, Tlf. 90 89 04 01 E-post: half-ha@online.no

Styremedlem Keld W Rassmussen, Byrevegen 110, 2640 Vinstra, Tlf. 61 29 11 69 E-post: rasmussenkeldw@gmail.com