Velkommen til våre hjemmesider !

Hallingdal Forsvarsforening ble stiftet 29. mai 1949. Første styreleder var Einar Næss, Hol (1949-1974). Styreleder per januar 2024 er Geir Vidme. Sekretær og kontaktperson er sekretær Anders Frydenlund (mobil: 959 99 828; epost: ande-o@online.no).

Laget startet opp i samarbeid med Hallingdal skyttarsamling, som varte til 1988.I dag har laget 40 medlemmer, hovedsakelig fra kommunene Hol, Ål, Gol og Hemsedal.

Hallingdal Forsvarsforening har til formål å arbeide for at forsvars- og beredskapsviljen til enhver tid er levende i det norske folk, og at Norge til enhver tid har et forsvar som betryggende verner landets frihet, uavhengighet og fre. Hallingdal Forsvarsforening er medlem av Norges Forsvarsforening.

Vi driver informasjonsarbeid om forsvar og forsvarssak, står bak foredrag om samfunnsaktuelle temaer og arrangerer turer hovedsakelig innenlands. Av foredragsholdere kan nevnes: Gunnar «Kjakan» Sønsteby, Ronald Bye, Finn Sjue Kåre Olav Solhjell, Fredrik Glette og Sverre Diesen. Av tematurer vi har arrangert kan nevnes: Oscarsborg festning, Rena Leir, Bagnsbergatn og diverse forsvarshistoriske museum.

Årsmøtet 2024 er datofestet til 21. mars.

Det planlegges Beredskapsdag for Hallingdal 1. juni på Torpomoen.