Velkommen til våre hjemmesider !

Hallingdal Forsvarsforening ble stiftet 29. mai 1949. Første styreleder var Einar Næss, Hol (1949-1974).

Laget startet opp i samarbeid med Hallingdal skyttarsamling, som varte til 1988.I dag har laget 40 medlemmer, hovedsakelig fra kommunene Hol, Ål, Gol og Hemsedal.

Hallingdal Forsvarsforening har til formål å arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i det norske folk, og at Norge til enhver tid har et forsvar som betryggende verner landets frihet, uavhengighet og fre. Hallingdal Forsvarslag er medlem av Norges Forsvarsforening.

Vi driver informasjonsarbeid om forsvar og forsvarssak, står bak foredrag om samfunnsaktuelle temaer og arrangerer turer hovedsakelig innelands. Av foredragsholdere kan nevnes: Gunnar «Kjakan» Sønsteby, Ronald Bye og Finn Sjue. Av tematurer vi har arrangert kan nevnes: Oscarsborg festning, Rena Leir, Bagnsbergatn og diverse forsvarshistoriske museum.

Årsmøte onsdag 15. februar 2023 kl. 19:00:

Vanlige årsmøtesaker. Møtested var Solstad Hotell, Gol. Enkel bevertning.

Efter møtet var det foredrag ved Områdesjef HV03 Kapt. Fredrik Glette. Det var 15 fremmøtte. På neste årsmøte vil det bli lagt frem forslag om å gjennomføre møtet digitalt.
Hallingdal Forsvarsforening har pr 15. februar 2023 ialt 61 medlemmer.
Høydepunktet i 2022 var foredraget til tidligere Forvarssjef Sverre Diesen på Jakt og Fiskesenteret i Flå 27. oktober 2022, med ca 50 deltakere.

Årsmøte fredag 22.februar 2013 kl 1900:

Vanlige årsmøtesaker. Frivilligsentralen på Sundre torg, Ål. Enkel servering.

Før årsmøtet vil historiker Kåre Olav Solhjell kåsere om aksjonen på Hardangervidda under 2.verdenskrig og påfølgende hendelser.

Velkommen!

Årsmøte fredag 24.februar 2012 kl 1900:

Vanlige årsmøtesaker. Sundre Gjestestugu, Ål. Enkel servering.

Etter endt årsmøte viser Pål Åge Slettemoen bilder fra diverse museumsturer i England.

Velkommen!

Årsmøte fredag 25.februar 2011 kl 1900:

Vanlige årsmøtesaker. Sundre Gjestestugu, Ål. Enkel servering.

Etter endt årsmøte vises film.

Velkommen!

Medlemsmøte fredag 3.desember 2010 kl 1900:

Ulf Kløve kåserer om sine oppdrag under oppholdet i Libanon 1982-83, og om sitt samarbeid med distriktsjef Ahlert Horn (Stay Behind) under den kalde krigen. Etter kåseri viser vi dokumentarfilmen «blodbøka» som tar for seg en personlig skildring av felttoget i Hallingdal.

Velkommen!

–Styret for 2010– Nyheter–Aktiviteter–Artikler–Bilder–

Kontaktperson: Roger Toppen, rogtopp@online.no, tlf 951 94739.

Adresse: Hallingdal Forsvarslag, v/ Roger Toppen, Krøssbekk 1, 3550 Gol