Hedemarken Forsvarsforening er en av landets største forsvarsforeninger og dekker kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten.  Her kan du lese om vår aktivitet og du kan følge oss på Facebook.

Styret i Hedemarken Forsvarsforening 2020: Tor Sæther (leder), Svein Haavard Svendsen, Finn Jota, Toril M. Nysæter, Stig Johannessen og Gunnar Westby.

E-post:hedemarkenforsvarsforening@outlook.com _

Vedtekter for Hedemarken ForsvarsforeningHFF _

HFF _Aktivitetsplan_2021

Er du medlem og savner å høre fra oss? Vi sender jevnlig ut invitasjoner og informasjon fra foreningen. Hvis du ikke hører fra oss, har vi ikke riktig epostadresse.
Send oss denne til hedemarkenforsvarsforening@outlook.com så går du ikke glipp av noe.
Se også vår Facebook-side; hedemarken forsvarsforening.

 

Seminar om krisehåndtering torsdag 21. oktober

Koronakommisjonen kom med til dels sterk kritikk av beredskapen og evnen til å koordinere krisen/tiltak på tvers av sektorer i sin rapport som kom våren 2021.

Hedemarken Forsvarsforening arrangerer et seminar om krisehåndteringen og samfunnssikkerheten torsdag 21. oktober kl 1800-2000 i Hamar Kulturhus.

Seminaret vil fokusere på forberedelser og håndtering/styring av kriser ut fra generelle prinsipper og retningslinjer for krisehåndtering i Norge.

Seminaret innledes med tre korte foredrag:

 • Koronakommisjonens konklusjoner, ved avdelingssjef Joakim Øren, Sivilombudet/medlem i Koronakommisjons sekretariat
 • hvordan kriser påvirker vårt samfunn, ved professor Einar Øverenget, Høgskolen i Innlandet
 • erfaringer på regionalt nivå, ved statsforvalter i Innlandet Knut Storberget.

Etter innledningene vil foredragsholderne diskutere sentrale aspekter ved samfunnssikkerheten og beredskapen. Publikum får anledning til å stille spørsmål eller kommentere.

Debattleder blir Carsten Bleness, tidligere redaktør i HA.

Seminaret er åpent og gratis for alle interesserte.

Vel møtt!

NFFs Landsmøte 24-26. september 2021

NFF gjennomførte sitt landsmøte i Tønsberg 24.-26. september 2021. Det var 34 lokalforeninger som deltok i tillegg til Presidentskapet (=styret i NFF), komiteer og en del gjester og observatører. Mona Stormoen, som er i presidentskapet, og leder i Hedemarken Forsvarsforening, Tor E. Sæther deltok fra HFF.

Landsmøtet behandlet tradisjonelle landsmøtesaker som årsberetninger (2019 og 2020), regnskap, vedtektsendringer og valg. Fra dette bør nevnes at Presidentskapet ble utvidet, og Landsmøtet vedtok en uttalelse om aktuelle saker i tiden. Den er gjengitt i NFFs nyhetsmelding 26.09 på NFFs hovedside: «Norges Forsvarsforening styrker seg politisk og militært.»

Landsmøtet vedtok også et arbeidsprogram for de neste to årene, og det omfatter både NFF sentralt og lokalforeningene. Fra dette programmet nevnes at lokalforeningene skal holde kontakt med lokal militær ledelse og lokalpolitikere, støtte lokalt veteranarbeid, arbeide for synlighet i lokalsamfunnet og ha to arrangementer årlig.

Å rekruttere nye medlemmer opptar NFF og lokalforeningene. Medlemstallet i NFF har gått ned med 4,7% de siste tre år. Rekruttering vil derfor bli en sak på NFFs ledermøte i 2022.

Tur til Roseslottet

Publisert 21. september 2021 av Tor E. Sæther

Tirsdag 21. september arrangerte Hedemarken Forsvarsforening en tur til Roseslottet i Oslo.

Roseslottet er en kunstinstallasjon om okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig.

Hovedarkitekten bak utstillingen er Vebjørn Sand som har malt alle bildene.

Det er enkeltmenneskets lidelser som står i sentrum, og installasjonen fremhever behovet for å verne om demokratiet, rettstaten og humanismen.

Det deltok 42 personer som fikk se en flott utstilling av store malerier og skulpturer.

Inntrykket er at alle ble meget imponert over kvaliteten og omfanget av utstillingen, og de budskap som kunstneren uttrykker gjennom maleriene.

 

Etter oppholdet på Roseslottet, spiste vi middag på Mortens kro på Gjelleråsen før vi returnerte til Hamar.

Alt i alt en meget vellykket tur i godt høstvær. Utstillingen anbefales!

Markering av Eva Kløvstads 100 års-dag ble vellykket tross striregn

Publisert 11. juli av Tor E. Sæther

Lørdag 10. juli gjennomførte Hedemarken Forsvarsforening en markering av Eva Kløvstads 100-årige fødselsdag i Strandgateparken Hamar. Hensikten var å hedre Evas innsats og belyse kvinners rolle og muligheter i «Kongens klær» i dag.

 

Markeringen ble innledet med dagens hovedtaler, tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Han orienterte om motstandsbevegelsen på Hedmarken og Evas rolle i denne under 2. verdenskrig. Som vanlig fremførte Sunde gjennomgangen med stor glød og med imponerende kunnskaper.

 

Deretter ble Evas liv og innsats levendegjort på en svært imponerende måte gjennom en monolog fremført av Kirsti Hougen med musikk av Frode Berntzen, begge vel kjent fra kulturlivet i regionen.

 

Det tredje innslaget bestod av en tale om kvinners rolle og muligheter i Forsvaret i dag. Dette ble utmerket fremført av Cathrine Thorshaug Wang som har lang erfaring fra Forsvaret som kvinnelig offiser.

 

Markeringen ble avsluttet av Frøydis Sund fra Likestillingssenteret i Hamar. Hun ga oss mange gode beretninger om andre kvinners krigsinnsats og manglende anerkjennelse under krigen.

Til tross for striregnet, møtte det ca 100 tilhørere, deriblant Hamars varaordfører, Knut Fangberget og Evas datter Ellen Kløvstad Iversen. Ellen var meget takknemlig for at HFF ga hennes mor slik oppmerksomhet. Fangberget ga også ros til HFF for markeringen.

Her ser vi Ellen mottar blomster. Og et glimt av publikum.

Markeringen har fått bred omtale i media i form av annonser, intervju med Ellen Kløvstad (HA 10/7) og på HAs nettside samme kveld. Vi forventer en reportasje i HA neste uke, og NRK P1 Innlandet vil også dekke markeringen i sin morgensending mandag 12. juli.

 

Totalt sett er styret i HFF meget godt fornøyd med gjennomføringen, med oppslutningen og med omtalen i media. Det var flott å komme i gang igjen etter en lang korona-pause.

Her ser vi et vått styre etter klargjøringen.

Årsmøte for 2021 er gjennomført

Onsdag 16. juni gjennomførte Hedemarken Forsvarsforening sitt årsmøte for 2021. Det var opprinnelig planlagt i slutten av januar, men det har blitt utsatt på grunn av pandemien. Nå lot det seg gjennomføre med fysisk fremmøte med strenge smitteverntiltak.

23 medlemmer deltok på møtet, og i første del som var åpent for alle interesserte, deltok en håndfull ikke-medlemmer i tillegg.

Møtet ble innledet kl 1800 med et meget godt foredrag om Norge og Nordområdene av professor Tormod Heier fra Forsvarets Høgskole. Han ga oss en meget god innsikt i den sikkerhetspolitiske utviklingen fra 2. verdenskrig og frem til i dag.

 

 

Etter pausen fortsatte det ordinære årsmøtet i samsvar med foreningens vedtekter og saksliste. Alle redegjørelser og forslag fra styret ble vedtatt av årsmøtet. Hele styret fra 2020 fortsetter, med tillegg av to nye vararepresentanter; Tor Skraastad og Svein Arild Utby. Møtet ble hevet kl 2010.

 

Årsmøte med foredrag 16. juni

Styret i Hedemarken Forsvarsforening arrangerer årsmøte for sine medlemmer onsdag 16. juni kl 1800-2000 på hotell Scandic, Vangsveien 121 i Hamar.

Møtet innledes med et foredrag som er åpent og gratis for alle: «Norsk basepolitikk i lys av økt amerikansk tilstedeværelse i Norge og nordområdene».  Professor Tormod Heier vil holde foredraget.

Etter foredraget blir det pause med enkel servering før selve årsmøtet.  Innkalling med agenda og tilhørende informasjon ble sendt ut til medlemmene 26. mai.

Styret følger opp smittevernreglene, og vi krysser fingrene for at smittesituasjonen på Hedmarken ikke forverrer seg før møtet.

Vel møtt!

 

Møte i Arktisk råd – også viktig for sikkerheten i nord

Publisert 24. mai 2021 av Tor E. Sæther

I forrige uke var det møte i Arktisk råd i Reykjavik der utenriksministrene fra de åtte medlemslandene møttes blant annet for å feire at Rådet er 25 år.

Miljøspørsmål og bærekraftig utvikling har vært de mest sentrale tema i alle år. I år vedtok de en strategisk tiårsplan med felles målsetninger og visjoner for å videreføre en bærekraftig utvikling, ivareta miljøet og utøve «good governance». Planen skal gi føringer for Rådets arbeid de neste ti årene (The Barents Observer).

Foto: Arktisk råd

Arktis råd har kun en rådgivende funksjon, men det har medvirket til viktige bidrag til internasjonalt miljø- og klimasamarbeid opp gjennom årene. Rådet har også ført til flere forpliktende avtaler som for eksempel avtalen om maritim søk og redning.

I tillegg har Arktis råd en meget viktig funksjon som møtested for uformelle samtaler utenom agendaen. På dette møtet var det første gang at USAs nye utenriksminister Antony Blinken og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møttes. Under disse bilaterale møtene diskuteres alle tema som opptar deltakerne for tiden.

På forhånd og under møtet var tonen hard mellom Russland og USA, og Russland uttrykte sterk misnøye overfor Norge med alliert tilstedeværelse i nord. Men i følge Aftenposten sa Lavrov at møtet med Blinken hadde vært konstruktivt, og Blinken uttrykte at USA ønsker samarbeid med Russland. Det kan gi grunn for forsiktig optimisme i forholdet mellom USA og Russland.

Havisen i Arktis krymper som følge av betydelige klimaendringer. Dette gir muligheter for mer næringsutvikling i Arktis og økt skipstrafikk gjennom nordøst-passasjen. Men disse mulighetene har også ført til økt stormaktsinteresse for nordområdene i den senere tid. Selv om militære spørsmål og sikkerhetspolitikk ikke er tema for Arktisk råd, danner disse emnene likevel et bakteppe for arbeidet, og de diskuteres i de uformelle samtalene. Derfor har Arktisk råd også en viktig funksjon for sikkerheten i nordområdene.

Kilde: Arktisk råd

Arktisk råd er et samarbeidsorgan blant statene som har tilknytning til Arktis: Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA. I tillegg har Rådet representanter for arktiske urfolk. Flere internasjonale organisasjoner og andre land har observatørstatus, deriblant Kina. Rådet møtes på utenriksministernivå hvert andre år. Ledervervet går på omgang blant medlemslandene og varer i to år. Island har ledet Rådet de to siste årene, og nå overtok Russland.

Selve arbeidet foregår i seks arbeidsgrupper med hvert sitt programområde. Sekretariatet ligger i Tromsø.

Markering av Frigjørings- og veterandagen 8. mai

Publisert 5. mai 2021 av Tor E. Sæther
Hamar kommune og lokalforeningen til Norges Veteranforening for internasjonale operasjoner (NVIO) vil gjennomføre en begrenset seremoni av Frigjørings- og veterandagen lørdag 8. mai. Det skjer ved veteran-monumentet i Strandgateparken i Hamar kl 1200. Sjefen for Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS), brigader Gunn Elisabeth Håbjørg vil holde tale, og ordføreren i Ringsaker er vert i år. NVIO vil også dele ut Int-ops medaljer. Publikum må holde én meter avstand. Det blir ingen tilstelning for veteranene etter seremonien på grunn av koronasituasjonen.  HFFs styre vil være representert under seremonien.

Oppdatering om planlagte aktiviteter i HFF

Av Tor Sæther
Heldigvis ser det ut til at pandemien er på retur(?) og at stadig flere blir vaksinert. Forutsatt at smitteverntiltakene tillater det, håper styret i HFF at vi kan gjennomføre følgende aktiviteter utover sommeren og høsten:
onsdag 16. juni kl 1800-2000: Årsmøte som starter med et foredrag om norsk basepolitikk og økt amerikansk tilstedeværelse i Norge/nordområdene. Det er professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole som vil holde foredraget.
lørdag 10. juli kl 1300-1400 vil HFF markere at det er 100 år siden Eva Jørgensen (gift Kløvstad) ble født. Hun hadde en lederrolle i motstandsarbeidet under krigen på Hedmarken. Markeringen vil bestå av taler, sang og skuespill og det vil finne sted i Strandgateparken i Hamar sentrum hvor det er etablert en info-plate til minne om henne.
slutten av august: medlemstur; fortrinnsvis til Vebjørn Sands utstilling «Visjonen» på Roseslottet i Oslo.
Vi sender ut invitasjon til hvert arrangement når tiden nærmer seg, men merk tidspunktet allerede nå hvis du ønsker å delta.
I tillegg arbeider styret for at foreningen skal kunne utnytte digitale medier på en bedre måte. Til høsten vil vi tilby et kurs i bruk av internett og sosiale medier til medlemmer som ønsker dette.

Styremøte i Det krigshistoriske formidlingssenter

Publisert 10. mars 2021 av Tor E. Sæther

Tirsdag 9. mars hadde styret i Hedemarken Forsvarsforening (HFF) et møte som var lagt til Det krigshistoriske formidlingssenteret i Garveriet i Moelven sentrum.

Møtet ble innledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde som ga en svært «levende» orientering om formidlingssenteret og skoleseminarene som Ringsaker historielag og HFF samarbeider om.
 

Det er nå gjennomført 15 seminarer dette året for avgangsklasser fra de videregående skolene i regionen, og Harald Sunde er foredragsholder på alle disse seminarene. Styret var meget imponert over både innholdet i seminaret og hvordan Harald Sunde formidler budskapet.

Etter orienteringen fortsatte styret med et ordinært styremøte der vi i hovedsak diskuterte fremtidige aktiviteter og rekruttering. Styret planlegger med årsmøte i slutten av mai.

 

Medlemsnytt

Publisert 2. mars 2021 av Tor E Sæther, leder HFF

Årsmøtet utsettes igjen

Styret i Hedemarken Forsvarsforening (HFF) har nok en gang funnet å måtte utsette årsmøtet i 2021. I januar utsatte vi det til mars måned, men smittesituasjonen nå er fortsatt så labil at vi vil avvente situasjonen. Vi håper å kunne gjennomføre årsmøtet i løpet av mai måned, og det vil bli sendt ut egen innkalling.

Å utsette årsmøtet er selvsagt uheldig, men styret har utarbeidet alle dokumenter som kreves til årsmøtet, og styret forbereder aktivitetene som vi håper å komme i gang med fra sommeren av. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet tilsier også at hele styret vil fortsette. Derfor er ikke utsettelsen noe hinder for at vi kan få til en aktiv høst i foreningen.

Skoleseminarer

På grunn av smittesituasjonen måtte vi gjøre et opphold i gjennomføringen av skoleseminarene for de videregående skolene i første del av februar. Så langt har 12 klasser gjennomført, og vi krysser fingrene for at vi får gjennomført med de resterende 17 klasser i løpet av våren.

HFF gjennomfører disse seminarene i samarbeid med Ringsaker historielag på det Krigshistoriske formidlingssenter i Moelv, og tidligere forsvarssjef Harald Sunde er foredragsholder.

Digitalt foredrag

Norges Forsvarsforening har invitert forfatter, statsviter og Nobelkomite-medlem Asle Toje til å orientere om utviklingen i verden og hvilke konsekvenser dette har for Norge (tidligere annonsert for strømming 4. februar, se nedenfor). Foredraget er nå å finne på Norges Forsvarsforenings YouTube-sider (åpne You-Tube-appen og søk på «norges forsvarsforening»).

 

Endring av foredrag 4. februar

Den 27. januar sendte Hedemarken Forsvarsforening (HFF) ut en e-post som blant annet inneholdt informasjon om et digitalt foredrag torsdag 4. februar kl 1800-2000 med tittelen: «Hvordan skal Norge forholde seg til en verden i hurtig endring?»  På grunn av koronasituasjonen i Oslo-området blir ikke foredraget sendt direkte i kveld 4. februar, men det blir lagt ut på Norges Forsvarsforenings Facebook-side om noen få dager.  HFF vil også legge ut informasjon på vår Facebook-side om hvor en finner foredraget.


Hva betyr president Biden for norsk sikkerhet?

Publisert 1. februar 2021

Det er knyttet stor spenning til hvordan den nye ledelsen i USA vil forholde seg til omverden. Det er bred enighet blant ekspertene om at president Biden i første omgang må konsentrere seg om hjemlige forhold, men at USA også vil gjenoppta sitt internasjonale samarbeid og arbeid for felles internasjonale løsninger.

 

Foto: Matt Rourke AP

Biden har gjort det klart at han er en varm tilhenger av Nato og det transatlantiske samarbeidet. Det stadfestet han også i samtalen med generalsekretæren i Nato, Jens Stoltenberg nylig. Dermed fjerner han tvilen som Trump introduserte om den kollektive sikkerhetsgarantien. Det betyr at Nato vil forbli den sikkerhetsgarantien for Norge som alliansen har vært i mange tiår.

Det er flere analytikere som påpeker at Biden vil forvente at de europeiske medlemmene i Nato yter sin del av byrden (fair burdensharing) slik Trump gjorde, om enn noe mer diplomatisk. Dessuten sier seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier at «vi kommer neppe til å se et USA som aksler ledertrøyen med den vilje til å ta de tunge løft i alliansen slik vi før var vant til.» Han begrunner dette med USAs hjemlige utfordringer og fokuset mot Asia/Kina.

For Norge betyr dette en forventing om at vi bevilger minst 2% av vårt bruttonasjonalprodukt til Forsvaret, og at våre militære styrker må være organisert, tilpasset og trent for Nato-operasjoner. Særlig gjelder dette bidrag til Natos ledelsesapparat, reaksjonsstyrker og stående styrker. Norge må også være forberedt på å bidra mer i form av kompetanse, utvikling og øvingsvirksomhet i tråd med vårt lands andel i alliansen.

Videre antyder Svein Melby at «Biden også kommer til å fremme et ønske om en større grad av felles allierte opptreden for å påvirke den globale relative maktfordeling.» Det kan bety at Biden vil foreslå en større involvering av Nato i å utøve sikkerhetsoperasjoner og å vise tilstedeværelse globalt. Særlig overfor Russland og Kina som betraktes som hovedutfordrere. Det vil bety at norske styrker blir mer etterspurt til flere internasjonale operasjoner hvorhen de måtte oppstå.

Biden har flere ganger fremhevet viktigheten av dialog og samarbeid med sine allierte. Lloyd James Austin understreket det samme da han var i høring i Senatet for å bli godkjent som forsvarsminister i forrige uke. Dette er et positivt trekk for Norge.

I 2020 gjennomførte USA flere militære avskrekkings-manøvre i Russlands nærområde i Barentshavet uten at vi fikk inntrykk av at dette skjedde i samråd med norske styresmakter. En stor del av Russlands strategiske slagkraft har sine baser på Kola-halvøya, og Nordflåten er styrket. Kina har vist økende interesse for Arktis i lengre tid, og klimaendringene vil føre til økt skipstrafikk mellom Asia og Europa (nordøstpassasjen). Disse forholdene tilsier at USA fortsatt vil ha militær tilstedeværelse i nordområdene. Med Biden-administrasjonen er det håp om god koordinering med Norge slik at tilstedeværelsen samsvarer bedre med norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk om både avskrekking og beroligelse.

Norsk sikkerhet er styrket med Biden som president. USA vil fortsatt ha interesser og tilstedeværelse i nordområdene. Biden vektlegger Nato-forpliktelsene mer enn sin forgjenger, og han ønsker samarbeid for å finne felles løsninger. Men Norge må sammen med sine alliansepartnere antakelig påregne å yte mer til Nato i form av budsjettmidler, interoperatible styrker og ledelse av alliansen. Svaret får vi kanskje under Natos toppmøte seinere i år.

Tor E. Sæther/leder Hedemarken Forsvarsforening

Oppdatering om aktiviteter pr januar 2021

Publisert 27. januar 2021 av Tor E. Sæther

Årsmøte
Styret i Hedemarken Forsvarsforening hadde planlagt å holde årsmøte i begynnelsen av februar. På grunn av den usikre smittesituasjonen og gjeldende restriksjoner, har vi måttet utsette årsmøtet til 23. mars (med forbehold om at smittesituasjonen tillater det da).

Det vil bli sendt ut egen innkalling til årsmøtet. Møtet innledes med et foredrag om den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret. Hva betyr den for Forsvaret og er den gjennomførbar?

Skoleseminarer
Styret har gjort alle forberedelser for å gjennomføre årets skoleseminarer for avgangsklassene i de videregående skoler i Mjøsområdet slik som tidligere år. Første klasse startet mandag 25. januar. I samråd med medarrangøren Ringsaker historielag har vi besluttet å gjøre et opphold minst til 8. februar på grunn av den usikre smittesituasjonen.

Digitalt foredrag
Siden det for tiden ikke er mulig å gjennomføre fysiske møter, er det stadig flere som tilbyr foredrag digitalt.

Torsdag 4. februar kl 1800-2000 arrangerer Asker og Bærum Forsvarsforening sammen med flere foreninger et foredrag med tittelen: «Hvordan skal Norge forholde seg til en verden i hurtig endring?» Det er statsviter og forsker Asle Toje som holder foredraget. Foredraget kan følges direkte ved å klikke på en lenke på Norges Forsvarsforenings Facebook-side 4. februar kl 1800.

Meget bra skyting blant ungdom på Hedmarken

Publisert 16/12-2020 av Tor E. Sæther, HFF

Torsdag 10. desember 2020 gjennomførte Tangen skytterlag den årlige forsvarsskytingen for ungdom på Hedmarken. Etter planen skulle skytingen foregå i skytterhuset til Tangen skytterlag, men på grunn av korona-pandemien gjennomførte hvert lokal-lag skytingen for sine medlemmer på deres hjemmebaner. Deretter rapporterte lokal-lagene inn sine resultater til Tangen skytterlag som vil forestå premieutdelingen.

I år deltok det hele 45 ungdommer i alderen 8-19 år.

Beste skytter ble Ola Strand Nystuen fra Løiten skytterlag med 250 poeng av 250 mulige!
Nest best ble Heine Østli fra Tangen skytterlag med 248 poeng.

I tillegg var det fem andre skyttere som oppnådde 245 poeng eller bedre.

Hedemarken Forsvarsforening gratulerer med det flotte resultatet!

Forsvarsskytingen er en konkurranse for ungdom i alderen 8-18 år i Hedmark skyttersamlag som består av seks lokal-lag. Skytingen er inndelt i fem klasser etter ungdommenes alder, og den foregår med rifle (kaliber 22) på 15 meter avstand. Skytterne skyter tilsammen 25 skudd fordelt på tre serier med tidsbegrensing.

 

Skytterlagene har meget moderne anlegg for skyting. Skytterne skyter på elektroniske skiver, og de kan få øyeblikkelig anvisning på skjermen ved siden av seg.

 

Tilskuerne kan oppholde seg i et rom utenfor selve skytehallen og se resultatene komme opp fortløpende på egen skjerm hvor alle skivene vises.

Forsvarsskytingen for ungdom i Hedmark skyttersamlag foregår årlig, og gjennomføringen går på omgang blant lokal-lagene. Hedemarken Forsvarsforening (HFF) gir årlig økonomisk støtte og premier til arrangementet. Hensikten med HFFs støtte er å bidra til at ungdommene lærer å bruke våpen, og at ungdommene får en positiv holdning til å forsvare landet. Det er Erik Ween som også i år har vært bindeleddet mellom HFF og skytterlagene.

 

Saker fra Natos utenriksminister-møte

Publisert 8. desember 2020, av Tor E Sæther, leder HFF

Nato hadde utenriksminister-møte (virtuelt) 1-2. desember. Følgende var tema:

-Natos fremtid
-fremtidig engasjement i Afghanistan
-Russlands militære oppbygging
-Kinas fremvekst og global maktbalanse
-sikkerheten i Svartehavsområdet og i Middelhavet.

Natos fremtid
For vel et år siden påstod den franske presidenten at Nato var hjernedød. En ekspertgruppe som Stoltenberg nedsatte etter dette, har levert sin rapport med mange forslag om hvordan Nato bør tilpasse seg. Møtet konkluderte med at Stoltenberg vil fortsette arbeidet med «Nato 2030» og fremlegge sine forslag på Natos ledermøte (statslederne) neste år. Et sentralt element vil fortsatt være det kollektive forsvaret (artikkel 5) basert på det transatlantiske samarbeidet. Stoltenberg antydet at Natos strategiske konsept fra 2010 bør revideres.

Afghanistan
USA har kunngjort at det vil fortsette å redusere sine styrker ned til ca 2000 soldater i landet. Møtet besluttet å fortsette sitt engasjement med å trene og støtte de afghanske sikkerhetsstyrkene inntil videre. (Norge vil fortsette med ca 95 soldater.) Basert på utviklingen i landet, vil Nato fortsette diskusjonen på Natos forsvarsministermøte i februar neste år.

Russland
Russlands fortsatte militære oppbygging og utplassering av nye våpen (herunder atomvåpen) var et av temaene på møtet. Utenriksministrene støttet det internasjonale arbeidet med å begrense atomvåpen og få til et mer omfattende kontroll-regime av atomvåpen. Avtalen om strategiske atomvåpen (New Start) mellom USA og Russland går ut i 2021 med mindre den forlenges. Nato og USA ønsker å inkludere Kina i denne avtalen uten at det har lyktes.

Kina
Møtet diskuterte Kinas fremvekst og ministrene erkjente at Kina representerer både muligheter og utfordringer i fremtiden. Stoltenberg fremhevet at «likesinnede» demokratier må samarbeide for «å forsvare sine verdier, styrke motstandsevnen og bevare internasjonale avtaler».

Svartehavsområdet og Middelhavet
Utenriksministrene avsluttet med et møte med utenriksministrene fra Georgia og Ukraina (Nato partners) om sikkerheten i Svartehavsområdet. Nato vil fortsette å støtte reformprogrammene i disse landene.
Stoltenberg opplyste på pressekonferansen etter møtet at det nå er etablert tillitsskapende tiltak (bl a en hotline) mellom Hellas og Tyrkia etter at det oppstod en spent situasjon i havområdet mellom disse landene tidligere i høst.

Fredsavtale i Kaukasus – vil den holde?

(Publisert 18. november 2020. Av Tor E Sæther, leder HFF)

Nylig ble det inngått en fredsavtale om Nagorno-Karabach (N-K) mellom Armenia og Aserbajdsjan med Russland som tredjepart. N-K er en liten region i Aserbajdsjan med ca 145 tusen innbyggere, hovedsaklig armenere.

Fredsavtalen ble til etter seks uker med intense kamphandlinger og etter at Aserbajdsjan hadde erobret byen Shusha som ligger strategisk til på hovedveien mellom Armenia og hovedstaden          i N-K.

Aserbajdsjan overtar nå kontrollen over områdene rundt N-K som Armenia erobret i krigen i 1992-94, samt byen Shusha. Russland skal sette inn en fredsbevarende styrke på ca to tusen soldater. Styrken skal sørge for at avtalen overholdes og sikre korridoren mellom Armenia og N-K. Partene skal også utveksle krigsfanger.

Vil fredsavtalen holde?

Siden krigen i 1992-94 har det kun eksistert en våpenhvile mellom Aserbajdsjan og Armenia til tross for vedvarende forsøk på å få til en fredsavtale. Det har også vært flere alvorlige brudd på våpenhvilen. Derfor spørs det om fredsavtalen vil holde?

Armenia med sine 2,9 millioner innbyggere har ikke kapasitet til å gjenoppta kampene nå. Styrkene i N-K ble tvunget i kne og de har lidt store tap. Derfor er innholdet i fredsavtalen det beste som Armenia kan oppnå.

Aserbajdsjan har bygget seg opp militært over lengre tid, og under krigen har landet hatt støtte fra Tyrkia i form av materiell, trening og syriske leiesoldater. Derfor har landet antakelig kapasitet til å ta kontrollen over hele N-K. Men Aserbajdsjan tar nok ikke sjansen på å bryte fredsavtalen fordi de vil neppe risikere en konfrontasjon med Russland og dets fredsbevarende styrker.

Det var Russland som fikk tvunget gjennom fredsavtalen, noe som viser at Russland ikke vil oppgi kontrollen i dets nære utland. Dette understrekes av den militære basen Russland fortsatt har i Armenia, og den militære støtten Russland har gitt til begge landene. I tillegg vil nok Russland sikre transporten og omsetningen av oljen fra regionen, noe som best skjer under fredelige forhold.

Tyrkia har også store fordeler av at avtalen opprettholdes. Med sin støtte til Aserbajdsjan har landet oppnådd større innflytelse i regionen og økte handelsmuligheter østover. Avtalen innebærer at Tyrkia nå får en handelsrute gjennom Armenia til Aserbajdsjan og videre i Asia. Tyrkia vil nok ikke miste denne muligheten. Derfor vil Tyrkia påvirke Aserbajdsjan til å holde seg til fredsavtalen.

Disse forholdene taler for at fredsavtalen vil kunne vare selv om området betegnes som en kruttønne. Skulle fredsavtalen bli brutt, vil det sannsynligvis være på grunn av misnøye blant armenske grupperinger. De vil kunne utføre blodige aksjoner og terrorhandlinger i Aserbajdsjan eller mot deres styrker. Det vil kunne starte en spiral av hendelser som kan ende i at hele avtalen veltes.

 

Aktiviteter høsten 2020

Oppdatering: Foredraget om Russland 17. november må avlyses på grunn av smittesituasjonen i regionen. Vi forsøker å få til et videoopptak av foredraget i stedet for et fysisk møte. Det vil bli annonsert pr e-post.

Hedemarken Forsvarsforening (HFF)  inviterer medlemmer til en sosial samling på Torp kafé onsdag 21. oktober kl 1800. (Jamfør e-post fra HFF 2. oktober.) Vi har kaféen for oss selv, og en kan komme og gå når en vil. Vi avslutter senest kl 2000. Det vil være muligheter for å kjøpe noe å spise og drikke.

Mandag 9. november kl 1900-2000  inviterer vi medlemmer til en orientering og omvisning i Det krigshistoriske formidlingssenter i Garveriet, Moelv. Formidlingssenteret har en fin utstilling om 2. verdenskrig av både nasjonale og lokale hendelser. Tidligere forsvarssjef Harald Sunde vil orientere om senteret og hvordan han formidler kunnskap om verdenskrigen under skoleseminarene som Ringsaker historielag og HFF gjennomfører årlig for de videregående skolene i Mjøs-området.
Det er begrenset med plass så vi må ha påmelding pr e-post innen 8. november (besvar denne e-posten).  Oppgi fullt navn og tlf.nr. Plass bekreftes fortløpende (first come, first served) , alle får svar.

Tirsdag 17. november kl 1800-2000 vil HFF arrangere et foredrag om Russlands pågående aktiviteter i «dets nære utland». Egen invitasjon kommer pr e-post, og arrangementet vil bli kunngjort i media.

Sett i lys av nyhetene fra Ukraina, Hviterussland og Kaukasus, blir foredraget meget interessant. Så sett av tidsrommet allerede nå!

Alle arrangementene vil selvsagt etterleve smittevernreglene.

 

Den nye langtidsplanen for Forsvaret er utgitt på nytt

Publisert 20. oktober 2020 av Tor E. Sæther

Fredag 16. oktober presenterte Regjeringen den reviderte langtidsplanen for Forsvaret. Planen ble opprinnelig lagt fram i april 2020, men opposisjonen på Stortinget ville ha svar på en rekke spørsmål som de mente ikke var tilfredsstillende besvart. Derfor ble den sendt tilbake til Regjeringen.  Nå er den overlevert Utenriks- og forsvarskomiteen som skal forberede sin innstilling til Stortinget. Det er forventet at planen skal behandles i Stortinget før jul. Link til regjeringens nettside og omtale av langtidsplanen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-styrker-forsvaret/id2770724/

 

Sosial samling

Styret minner om invitasjon til en uformell sosial samling for medlemmer torsdag 24. september kl 1500 på Torp kafé, Hamar. Se e-post datert 15.09.2020. Velkommen!

Hvor går Hviterussland?

Publisert 1/9-20 av Tor Sæther

Den 9. august var det presidentvalg i Hviterussland. I følge det offisielle valgresultatet, ble den sittende presidenten siden 1994, Alexandr Lukasjenko, gjenvalgt med 80% av stemmene.

Både utenlandske eksperter og opposisjonen i landet mener at resultatet skyldes valgfusk, noe som har ført til store demonstrasjoner flere steder i landet, senest nå sist helg. Demonstrasjonene har i hovedsak vært fredelige og i stor grad bestått av ungdom. Likevel har Lukasjenko satt inn opprørspoliti som har arrestert og banket opp mange demonstranter, og flere har blitt drept. Det har opprørt mange av landets 9,5 millioner innbyggere, noe som har forsterket viljen til å demonstrere.

Opposisjonen krever en ny demokratisk ledelse og økonomiske reformer. Men Lukasjenko motsetter seg dette med uforholdsmessig stor maktbruk, og hans utfordrer i presidentvalget, Svetlana Tikhanovskaya, har måttet rømme landet. Hun har organisert et nasjonalt, koordinerende råd fra sitt eksil i Litauen for å forhandle et fredelig maktskifte.

Lukasjenko har beskyldt Nato for å prøve å splitte folket og å forberede en militær styrkeoppbygging langs Hviterusslands grense. Som mottrekk informerte han nylig om at Hviterusslands militære styrker er satt i høy beredskap. Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, avkreftet i forrige uke med all tydelighet at Nato driver en slik styrkeoppbygging, og han uttrykte at Lukasjenko bruker slike påstander for å kunne slå ned på demonstrasjonene. Videre sa Stoltenberg at folket i Hviterussland har rett til å bestemme sin egen fremtid uten påvirkning fra utlandet. Dette var nok myntet både på påstanden om vestlig påvirkning og Russlands engasjement i Hviterussland.

EU har også uttrykt at valget verken var fritt eller rettferdig, og EU vil innføre sanksjoner mot landet, særlig på grunn av volden mot demonstrantene. Samtidig har Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, understreket at EU ikke vil blande seg inn i utviklingen i Hviterussland.

Hviterusslands president har stor makt og Lukasjenko styrer etter sovjetiske prinsipper med en statsstyrt økonomi, stor grad av sensur og brudd på menneskerettighetene. Han kan oppløse nasjonalforsamlingen, han er regjeringssjef og han har ansvaret for utenrikspolitikken. Dessuten kan han nedlegge veto mot nye lover, utnevne og si opp dommere og utstede dekreter.

Det store spørsmålet er om Lukasjenko klarer å beholde makten fremover og lede landet som før? Mye taler for det. Han har lojale sikkerhetsstyrker som ser ut til å hamle opp med demonstrantene. Han har også betydelig støtte blant pensjonister og ansatte i statsforetakene selv om en del fabrikkarbeidere har demonstrert mot ham i det siste. Disse gruppene frykter dårligere kår om Lukasjenko må fratre presidentvervet.

Dessuten har Hviterussland nære bånd til Russland gjennom sin geografi (naboland – «det nære utland»), historien, befolkningen (det bor ca 8% russere i Hviterussland), handelsvirksomhet og ikke minst forsvarssamarbeidet. Selv om det har vært enkelte motsetninger mellom Russlands president Putin og Lukasjenko, vil Putin neppe tillate at Lukasjenko blir fjernet som president og Hviterussland blir vestlig orientert. Om det skulle begynne å skje, vil vi antakelig se en russisk involvering som i Ukraina. Putin er sikkert også bekymret for smitteeffekten til egen befolkning om han tillater demonstranter å overta makten i nabolandet.

I tillegg sier flere eksperter at opposisjonen er løselig organisert slik at den har begrenset evne til å kjempe for sine krav. Derfor kan den svekkes gradvis gjennom regimets maktbruk, og Lukasjenkos diktatur vil kunne fortsette fremover. Det er fem år til neste presidentvalg.

 

Blir Putin Russlands «evige» president?

(Publisert 28/7-2020 av Tor Sæther)

Nylig hadde The Economist en interessant artikkel om folkeavstemningen i Russland som fant sted i slutten av juni i år.

Folkeavstemningen omfattet 206 forslag til endringer i grunnloven og i det russiske samfunnet. Blant disse var et forslag om at Putins tidligere presidentperioder skulle sees bort fra slik at han kan gjenvelges ved neste presidentvalg i 2024.

I følge The Economist var dette den egentlige hensikten med avstemningen. Dagens russiske grunnlov sier at presidenten ikke kan gjenvelges etter to påfølgende perioder. Derfor må Putin egentlig gå av som president i 2024. Forslaget betyr at Putin kan være president fram til 2036.

The Economist påpeker en rekke svakheter ved folkeavstemningen som gir den preg av manipulering. Folket var bedt om å ta stilling til hele pakken på over 200 forslag. Derfor kunne de ikke si sin mening om de enkelte forslagene slik den russiske grunnloven tilsier når den skal endres.

Forslaget om presidentperiodene og presidentens maktøking var «gjemt» blant en rekke populære forslag som inflasjonsjusterte pensjoner, minstelønn, forbud mot homo-ekteskap og en beskyttende status for det russiske språket.

Dessuten ble det benyttet stimulerende tiltak for å få folk til å stemme: stemmegivere blant annet i Moskva og Sibir, deltok automatisk i et lotteri med store gevinster. Arbeidsgivere påla arbeidere å stemme, og det ble benyttet mobile stemmelokaler på sportsarenaer og langs veier.

Stemmegivningen ble delvis gjennomført elektronisk, noe som i følge The Economist ga gode muligheter for fusk. Det var heller ingen uavhengige observatører tilstede.

78% stemte for forslagspakken der valgdeltakelsen var på 65% (i følge nyhetsbyrået Tass). Det paradoksale med resultatet er at en uavhengig meningsmåling viste at 3/4 av russerne er i mot at Putin får fortsette som president etter 2024.

Putin blir stadig mer upopulær. Det har i lengre tid foregått protester mot hans styre, og covid-19 krisen har ytterligere svekket hans posisjon. Kanskje klarer han dermed ikke å bli gjenvalgt i 2024? Eller blir den politiske motstanden kneblet slik at valgresultatet er gitt?

 

Hvordan bør langtidsplanen for Forsvaret forbedres?

(Publisert 28. mai 2020 i Hamar Arbeiderblad)

Like etter påske la regjeringen fram den nye langtidsplanen for Forsvaret. Nylig ble det klart at opposisjonen i Stortinget vil sende planen tilbake til regjeringen. Hva er det så som bør forbedres?

Forsvarssjefen (FSJ) har i sine kommentarer til langtidsplanen påpekt flere negative konsekvenser av den foreslåtte planen. Som et minimum bør politikerne forbedre disse forholdene:

 • Regjeringen foreslår en bemanningsøkning som er lavere og skjøvet lengre ut i tid enn det FSJ anbefalte. Det vil ha negative følger for reaksjonsevnen og utholdenheten i Forsvaret, og gjøre det vanskelig å utføre Forsvarets viktigste oppgaver.
 • Satsingen på luftvern er lavere enn FSJ anbefalte. Det vil medføre en mangelfull beskyttelse mot trusler fra langtrekkende våpen og således øke sårbarheten. Dette vil særlig gjelde vår nye kampflybase, men også andre baser og kritisk infrastruktur.
 • Ingen helikoptre til Hæren. Det er neppe realistisk at Norge kan ha en militær helikopterkapasitet for å forflytte store avdelinger, men Hæren bør ha evne til å forflytte mindre enheter, foreta evakuering og etterforsyne med helikoptre.
 • Regjeringen foreslår en interneffektivisering på to milliarder kroner de neste fire årene. Dette mener FSJ er for ambisiøst. Forsvaret har gjennomført betydelige effektiviseringstiltak gjennom mange år, og FSJ savner en konkretisering av hvordan effektiviseringen skal foregå.

I en tid hvor Staten må ivareta samfunnet med kostbare tiltak på grunn av koronakrisen, kan det hevdes at vi må redusere utgiftene til Forsvaret. Men som Jens Stoltenberg nylig påpekte: Sikkerhetsutfordringene har ikke forsvunnet på grunn av COVID 19. Derfor må ikke koronaviruset svekke viljen til å ha et godt forsvar.

Tor E. Sæther, leder Hedemarken Forsvarsforening

Langtidsplanen for Forsvaret blir sendt tilbake til Regjeringen

Oppdatering 2. juni 2020: I følge Aftenposten 29. mai 2020, må Regjeringen legge frem en ny plan for Forsvaret innen 15. oktober 2020.

(Publisert  20.mai 2020)

Mandag 18. mai ble det klart at et flertall i Stortinget vil at Regjeringen skal forbedre Langtidsplanen for Forsvaret som ble lagt frem like etter påske. I følge Aftenposten mener stortingsflertallet at Langtidsplanen er for lite forpliktende, og at det er for stort sprik mellom Forsvarssjefens fagmilitære råd og den fremlagte planen. Spriket omfatter både de økonomiske rammene, opptrapping av bemanningen og investeringer i materiell og kapasiteter som helikoptre og luftvern.

For å unngå såkalt stortingsregjereri, blir planen sendt tilbake til Regjeringen for videre bearbeidelse før den må behandles på nytt i Utenriks- og forsvarskomiteen. Dermed er det håp om en bedre og mer forpliktende langtidsplan for Forsvaret.

Ny forsvarssjef

Hedemarken Forsvarsforening gratulerer Eirik Kristofforsen med utnevnelsen som forsvarssjef og ønsker ham lykke til med tjenesten!

Veteran- og frigjøringsdagen 8. mai blir streamet

(Publisert 7. mai 2020 av Tor Sæther)

På grunn av koronarestriksjonene vil det i år kun bli et begrenset antall personer til stede i Strandgateparken i Hamar hvor markeringen av 8. mai foregår hvert år.

Markeringen vil bli streamet (tatt opp på video) og lagt ut på Hamar kommunes hjemmeside cirka kl 1900.
Se www.hamar.kommune.no, og under «Nyheter» finner du artikkelen om 8. mai. I den
legges det  en lenke som en kan klikke på for å se opptaket av markeringen. 

Veteranmonumentet i StrandgateparkenKommunene på Hedmarken har en avtale om en felles markering av 8. mai som er en tradisjonsrik merkedag der veteraner fra andre verdenskrig og fra internasjonale operasjoner hedres.
I år er det også en 75-årsdag for frigjøringen av Norge etter 2. verdenskrig. Under seremonien i år vil kommunen spesielt hedre Eva Kløvstad, født Jørgensen (1921 – 2014). Hun var ledende motstandskvinne i Hamar fra høsten 1944 til frigjøringen, og representerer de mange kvinnene som ikke ble hedret for sin innsats i motstandsarbeidet under 2. verdenskrig før mange tiår senere.

Endringer i aktivitetsplanen for 2020

(Publisert 27. april 2020 av Tor Sæther)

På grunn av korona-restriksjonene har Styret i HFF vedtatt å gjøre følgende justeringer i Foreningens aktivitetsplan for 2020 (se ovenfor):

-skoleseminarene opphørte 12. mars og vil neppe bli gjenopptatt i år. Styret har startet arbeidet med neste års gjennomføring.

-medlemsmøtet og den sosiale samlingen i april er utsatt på ubestemt tid.

-kommunenes markering av 8. mai blir uten gjester tilstede og HFF blir ikke involvert.

Styret forbereder høstens aktiviteter så langt det lar seg gjøre i håp om at de kan gjennomføres. I tillegg prioriterer vi å fremme debattinnlegg om Regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren (Stortingsproposisjon 62 S) i lokale media for å bidra til en best mulig Stortings-beslutning for Forsvaret.

Her er link til det siste som er publisert:

Alliertes syn på norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk

(Publisert 2. april 2020 av Tor Sæther)

Forsvarsdepartementet (FD) har nylig offentliggjort en forskningsrapport om alliertes syn på norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Det er FD som har bestilt rapporten, og den beskriver de mest aktuelle truslene mot Norge og nordområdene. Den peker på hvordan allierte oppfatter Norges forsvarsevne og hvordan Norge bidrar til den samlede forsvarsevnen i NATO.

Rapporten skisserer også hvordan Norge kan styrke avskrekking og forsvar i nord. Essensen i disse forslagene er (fritt oversatt):

 • Det viktigste er å ha et sterkt nasjonalt forsvar som kan avskrekke og nedkjempe aggresjon og som dermed også bidrar til å sikre Natos nordflanke.
 • Øke evnen til å motta, støtte og operere sammen med allierte forsterkninger.
 • Utvikle kapasiteter som kan forstyrre en motstanders operasjoner og dermed skape usikkerhet om motstanderen vil lykkes. Dette bør balanseres med beroligelse, dialog og samarbeid.
 • Videreutvikle totalforsvaret for å håndtere nye trender, trusler og teknologi, og for å bevare forsvarsviljen.
 • Fastholde sine bidrag til Nato og utnytte sin innflytelse både i Nato og overfor enkeltstater (Finland og Sverige) i sikkerhetspolitiske spørsmål.

Rapporten påpeker også at punktene ovenfor vil kunne forsterke hverandre, og at Norge må fortsette sin balansegang mellom avskrekking og beroligelse.

Hele rapporten finnes på FDs hjemmeside under «Nyheter». Den heter «Enhancing deterrence and defence on NATO’s northern flank», og den er skrevet av en internasjonal forskningsorganisasjon som heter RAND.  http://www.regjeringen.no/contentassets/b6f5ea0d2d6248b4ae4131c554365e93/rand-rr-4381-enhancing-deterrence-and-defence-on-natos-northern-flank.pdf

Rapporten har et sju-siders «Summary» som anbefales dersom en ikke vil lese hele rapporten. God lesning!

***  T I D L I G E R E    A RTIKLER  ***

Skoleseminarene i full gang

Oppdatering pr 13. mars 2020: Skoleseminarene er blitt stanset på grunn av koronaviruset og stengte skoler. 33 av 46 klasser fikk gjennomført seminaret.

Årets gjennomføring av skoleseminar for avgangsklassene ved de videregående skolene i Mjøsområdet er i full gang.

Seminaret foregår klasse-vis over ca to timer, og det gjennomføres i Ringsaker Historielags Krigshistoriske Formidlingssenter i Moelv sentrum. Hittil har 14 klasser gjennomført, og 32 klasser gjenstår innen vi avslutter like før påske.

Harald Sunde engasjerer elevene

Hensikten med seminaret er å formidle informasjon om 2. verdenskrig, og gjennom dette illustrere behovet for et godt forsvar for å beskytte demokratiet, menneskerettighetene og håndtere dagens sikkerhetspolitiske utfordringer.

Seminaret gjennomføres som en kombinasjon av foredrag, rollespill og dialog mellom elevene og foredragsholderen Harald Sunde. Sunde forteller og engasjerer elevene på en svært imponerende måte, og han benytter krigshistoriske illustrasjoner og effekter fra 2. verdenskrig for å få frem poengene.

Både elever og lærere som følger klassene, er meget godt fornøyd med opplegget. Elevene får også tilbud om å ta med seg et eksemplar av «Norges Forsvar» og informasjon om Hedemarken Forsvarsforening.

Hedemarken Forsvarsforening og Ringsaker Historielag samarbeider om å gjennomføre disse seminarene. Ut fra tilbakemeldingene er det god grunn til å anta at seminarene bidrar til at forsvarsviljen holdes levende blant ungdommen i Mjøsområdet.

Hamar, 15. februar 2020. Skrevet av Tor Sæther, HFF

Som takk for seminaret sang en musikk-klasse fra Stange vgs «Kringsatt av fiender» av Nordahl Grieg til Harald Sunde.

Årsmøte gjennomført tirsdag 28. januar 2020

Hedemarken Forsvarsforening (HFF) gjennomførte sitt årsmøte tirsdag 28. januar 2020 i Ridehuset, Hamar. Det deltok 29 medlemmer på årsmøtet.

Før selve årsmøtet holdt Norges Forsvarsforenings generalsekretær Christian Bugge Hjort et foredrag som han kalte «I klem mellom stormakter.» Foredraget omhandlet Norges sikkerhetspolitiske situasjon samt Forsvarets status og fremtid.

Årsmøtet startet med en gjennomgang av årsberetningen for 2019 som ble godkjent. Den viktigste aktiviteten har vært skoleseminarene hvor 42 klasser fra ni videregående skoler i Mjøsområdet har deltatt. For øvrig har vi gjennomført tre informasjonsmøter og to medlemsturer samt støttet skyting for ungdom fra Hedmarken. Årsberetning 2019

Regnskapet for 2019 ble også gjennomgått og godkjent. Ved utgangen av 2019 har Foreningen fortsatt en solid avsetning. Noe av dette er øremerket ungdomsarbeid.

Videre godkjente årsmøtet en aktivitetsplan med tilhørende budsjett for 2020. Aktivitetene i 2020 vil bli omtrent som i 2019. Aktivitetsplanen for 2020 ligger som egen link øverst på denne nettsiden.

Årsmøtet godkjente også reviderte vedtekter for HFF. Hensikten med revisjonen har vært å tilpasse lovene til NFFs vedtekter og til dagens språkform, samt konkretisere punktene om årsmøtet og styrets arbeid. Benevnelsen på dokumentet er endret til «vedtekter» mens den opprinnelige skrivemåten av Forenigens navn beholdes (Hedemarken Forsvarsforening). Vedtektene ligger som egen link øverst på denne nettsiden.

Til slutt var det valg. Takk til Valgkomiteen under Erik Weens ledelse for meget godt arbeid!

Styrets nåværende sammensetning er gjengitt øverst på nettsiden.

Takk for deltakelsen på årsmøtet!

Tor Sæther
styreleder

Årsmøte 28. januar 2020

Christian Bugge Hjorth er generalsekretær i Norges Forsvarsforening, redigerer Forsvarsforeningens nyhetssider og er ansvarlig redaktør for magasinet Norges Forsvar.

Vi avholder årsmøte tirsdag 28. januar kl. 1800 i kantinen på Forsvarets personell- og vernepliktsenter (Ridehuset) på Hamar.
 • PROGRAM
 • Velkommen til årsmøte
 • Foredrag med Christian Bugge Hjorth, generalsekretær i Norges Forsvarsforening
  På sensommeren i år gjennomførte den russiske marine en storøvelse rett utenfor kysten av Norge. Det er første gang Russland så tydelig demonstrerer sin strategi om å etablere en fremskutt forsvarslinje i området mellom Island, Grønland og Storbritannia, det såkalte GIUK-området. Strategien innebærer at dersom det skulle utvikle seg til en konflikt mellom stormaktene kan Norge komme bak Russlands forsvarslinjer.   Hvordan skal Norge forholde seg til denne og andre aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringer?  Hvilke trusler står vi overfor på land, til sjøs, i luften eller i cyberdomenet, og hvordan kan vi møte dem?
 • Pause med servering og vinlotteri
 • Årsmøte

Dagsorden på årsmøte:

 1. Åpning
 2. Konstituering av årsmøtet
 3. Styrets beretning Årsberetning 2019
 4. Revidert regnskap for 2019 Revidert årsregnskap
 5. Styrets forslag 2020 Aktivitetsplan 2020 Budsjett Vedtekter godkjent styremøte 07012020
 6. Innkomne forslag
 7. Valg Innstilling valgkomiteen
 8. Avslutning

Forslag til årsmøte sendes hedemarkenforsvarsforening@outlook.com eller til Hedemarken Forsvarsforening, Att.: Mona Stormoen, Kvennvegen 10c, 2322 Ridabu.
Frist: 14. januar 2020

Hilsen styret

Forsvarsskyting for ungdom

Forsvarsskyting for ungdom 2019 ble arrangert av Brumunddal skytterlag 2. desember 2019. Det var 38 ungdommer som deltok.

Blant skytterne var det 16 aspiranter. Deltakerne kom fra seks forskjellige skytterlag på Hedmarken. Hedemarken forsvarsforening bidro med premier til de to beste skytterne i hver av tre klasser. HFF bidro også med deltakerminne til aspirantene og arrangørlaget ble tildelt kr 4.000 til videre ungdomsarbeid. Erik Ween representerte HFF på arrangementet.

Arrangementet er årlig og går på omgang blant skytterlagene på Hedmarken. Skytinga foregår innendørs på 15 m hold og long-rifte ammunisjon. Beste skytter ble Ådne Hulleberg (eldre rekrutt) fra  Åsheim SKL med 250 poeng av 250 mulige.

Hulleberg tildeles også NFFs ungdomsmedalje. Fremragende skyting, gratulere!

03.12.19
Erik Ween

Forsvarsskyting for ungdom er et ungdomsstevne i samarbeid mellom Norges Forsvarsforening og Hedmark skyttersamlag.

 

Oppsummering av seminar om hybrid krigføring

Hedemarken forsvarsforening (HFF) gjennomførte et seminar om hybrid krigføring og falske nyheter (fake news) torsdag 17. oktober 2019 fra kl. 1800. Seminaret var åpent for alle og det ble gjennomført i lokalene til Storhamar videregående skole, Hamar. Det deltok tilsammen 63 personer, hvorav 22 er medlemmer i HFF.

Seminarets første del bestod av to innledningsforedrag og det første ble holdt av oberstløytnant Geir H. Karlsen fra Forsvarets Høgskole. Han ga en generell orientering om hybrid krigføring, eller aktiviteter som han benevnte det. Han tok utgangspunkt i dagens russiske innflytelse og påvirkning i Europa. Han mente at den russiske målsetningen er å redusere samholdet i Nato og EU, samt få fjernet sanksjonene mot landet. Hans vurdering var at Russland ikke har lyktes særlig godt med sin påvirkning siden Nato og Norge forsterker sin forsvarsevne.

I en konfliktsituasjon kan det i følge Karlsen bli benyttet mange forskjellige trusler og virkemidler mot Norge. Det kan være cyber-angrep, militære styrkedemonstrasjoner og øvelser nært Norge, bruk av ukonvensjonelle militære styrker, samt manipulering – særlig via sosiale medier. Det finnes såkalte trollfabrikker som har som oppgave å påvirke opinionen. Alt dette før et eneste skudd er avfyrt. I tillegg har Russland missiler som er meget treffsikre, påpekte Karlsen.

Det andre innledningsforedraget ble holdt av førsteamanuensis Petter Bae Brandtzæg fra Universitet i Oslo. Han orienterte om fenomenet falske nyheter (fake news) som ble et kjent begrep i forbindelse med valget i USA i 2016. Han konstaterte at det er meget enkelt å lage og spre falske nyheter. Selv bilder og stemmer kan forfalskes, og stadig flere land blir utsatt for falske nyheter. Han mente at manipulering av valg er den største trusselen mot demokratiet. Men han understreket at det sannsynligvis er vanskelig å manipulere det norske demokratiet fordi vi har verdens mest åpne samfunn. Dermed kan forsøk på manipulering bli avslørt.

Etter en pause fortsatte seminaret med spørsmål og diskusjon der både tilhørerne og debattlederen stilte spørsmål og ga kommentarer til innlederne. HAs redaktør Carsten Bleness var debattleder.

Styreleder Mona Stormoen avsluttet seminaret med å takke både innlederne og debattlederen for bidragene, og hun takket tilhørerne for oppmøtet og engasjementet. Hun oppfordret ikke- medlemmer til å bli medlem i HFF. Seminaret ble avsluttet ca kl 2015.

Seminaret ble omtalt i Hamar Arbeiderblad (HA) lørdag 19. oktober (side 5): «Hybrid krigføring og fake news». Dessuten hadde HFF en kronikk om «Hybrid krigføring, en skjult trussel» i HA 16. oktober (side 22).

Totalt sett mener Styret i HFF at vi har fått belyst temaet «hybrid krigføring» meget godt gjennom seminaret og gjennom omtalen i media.

Hamar, 21. oktober 2019
Tor Sæther
Nestleder HFF

Bilder fra seminaret (klikk på bilder for større størrelser):

 

Hybrid krigføring og falske nyheter

Hybrid krigføring har fått mye omtale etter at konflikten Ukraina brøt ut i 2014. «Dagens trusselbilde er hybrid», uttalte politidirektør Benedicte Bjørnland nylig. Hun viste til at Norge kan bli hardt rammet dersom noen klarer å manipulere et demokratisk valg, og at den mest alvorlige, langsiktige trusselen mot samfunnet vårt er den som kan true demokratiet.

Dette er bakgrunnen for at Hedemarken forsvarsforening vil gjennomføre et seminar om hybrid krigføring. Begrepet hybrid krigføring beskriver tilfeller der både konvensjonelle og ukonvensjonelle metoder for krigføring benyttes. Anonymiserte styrker, propaganda, aktivt diplomati, desinformasjon, elektronisk krigføring, nettmanipulering, undergraving og sabotasje står sentralt og benyttes koordinert og målrettet.

Seminaret som blir gjennomført torsdag 17. oktober kl. 1800-2000 i Atriet ved Storhamar videregående skole, Mabel Sandbergs veg 25 i Hamar.

Seminaret gjennomføres med to innledningsforedrag:

 1. Hva er hybrid krigføring og hvordan det kan arte seg i en spent sikkerhetspolitisk situasjon?
  Foredraget vil bli holdt av oberstløytnant Geir H. Karlsen som til daglig tjenestegjør ved Forsvarets høgskole.
 2. Hvordan blir falske nyheter utformet og spredt og kan manipulere befolkningen, også i forbindelse med valg? Hvordan vi kan oppdage og motvirke slik påvirkning?
  Det er førsteamanuensis Petter Bae Brandtzæg, Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo som vil holde dette foredraget.

Etter en kort pause blir det debatt med innlederne ledet av Carsten Bleness, redaktør i Hamar Arbeiderblad. Publikum må gjerne stille spørsmål og kommentere. Seminaret er åpent og gratis for alle interesserte. Det blir enkel servering i pausen. Hedemarken forsvarsforening ønsker alle interesserte hjertelig velkommen!

Søndagstur til Rauskjørkoia

Det var omlag 100 personer som ble med på vår søndagstur til Rauskjørkoia søndag 22. september. Tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde holdt et imponerende og engasjerende foredrag om motstandsbevegelsen i området vårt, «gutta på skauen» og hendelsene som førte til at Rauskjørkoia ble «Hotell Norge».

Milorgbasene på Hamarsæterhøgda var den største «gutta på skauen»-basen i vårt område. Høsten 1944 gjennomførte tyskerne flere aksjoner i området, og hele basekomplekset ble avslørt med stor dramatikk. Det eneste stedet tyskerne ikke fant, var ei lita koie hvor flere motstandsmenn holdt til. Dette var Rauskjørkoia, også kalt hotell Norge, et lite stykke fritt Norge som aldri ble tatt. I dag er koia bygd opp igjen og er et yndet turmål.
Bilder fra turen: (klikk på bilde for full størrelse)

Forsvarsforeningen på Frivillighetens dag i Hamar

Søndag 1. september 2019 arrangerte Hamar kommune Frivillighetens dag på Stortorget i Hamar. Dette er et årlig arrangement hvor lag og foreninger kan presentere seg. I år var det over 40 lag og foreninger som var representert, deriblant Hedemarken forsvarsforening (HFF).

Forsvarforeninga hadde egen stand hvor vi orienterte om Foreningas formål og aktiviteter. I tillegg tilbød vi medlemskap ved å utgi medlemsfolderen, og vi delte ut «Norges forsvar» (tidsskrift) til interesserte forbipasserende.

Vi var tre fra styret som bemannet vår stand: Styreleder Mona Stormoen, nestleder Tor Sæther og styremedlem Toril M Nysæter. Det var tidvis folksomt mellom bodene så vi fikk anledning til å snakke med mange og diskutere behovet for et godt forsvar. Det er å håpe at innsatsen fører til flere medlemmer i Forsvarsforeninga.

 

 

OPPSUMMERING FRA MEDLEMSTUR TIL JØRSTADMOEN 18. JUNI 2019

Tirsdag 18. juni arrangerte Hedemarken forsvarsforening (HFF) sin årlige medlemstur som i år gikk til Jørstadmoen militærleir utenfor Lillehammer. Det deltok 25 medlemmer. Hensikten med turen var å få en orientering om Cyberforsvaret som har isn hovedbase på Jørstadmoen.

Oppholdet på Jørstadmoen startet med lunsj i spisemessa. Deretter fikk vi en orientering om den militære historie i området etterfulgt av Cyberforsvarets organisasjon og oppgaver. Vi fikk også en oppdatering om den nye befalsordningen samt en redegjørelse om Cyberforsvarets støtte til Nato-øvelsen Trident Juncture som ble gjennomført i Norge i fjor høst. Oppholdet ble avsluttet med en omvisning i leiren der vi fikk innsyn i bygningsmassen og hva den benyttes til i dag.

Det var oberstløytnant Silje Nythun og kommandersersjant Roland Sels-Agersten fra Cyberforsvaret som orienterte oss. Vi ble meget godt mottatt og opplegget var profesjonelt gjennomført.

Inntrykket jeg sitter igjen med, er at Cyberforsvaret har en meget viktig rolle for at resten av Forsvaret skal fungere. Det er nå også blitt et eget domene (operasjonsområde) på linje med land-, sjø- og luftforsvars-operasjoner.

Nils Håkon Hveberg var turleder. Han har tjenestegjort på Jørstadmoen i flere perioder over mange år, herunder som sjef. Med sin store lokalkunnskap «krydret» han turen med mye informasjon om både Jørstadmoen og om bebyggelsen langs E6 på veien din. En stor takk til Nils for utmerket innsats!

Deltakerne viste også meget stor interesse for Cyberforsvaret og Jørstadmoen ved at det ble stilt mange spørsmål underveis i orienteringene. Takk til alle som deltok!

Hamar, 19. juni 2019
Tor Sæther
nestleder HFF

 

INVITASJON TIL MEDLEMSTUR, CYBERFORSVARET

Hedemarken forsvarsforening arrangerer en medlemstur til Jørstadmoen og Cyberforsvaret tirsdag 18. juni. Hensikten med turen er å få informasjon om Cyberforsvaret og gjennom turen tilrettelegge for en sosial sammenkomst for HFFs medlemmer.

Vi har bedt om å få en orientering om hva Cyberforsvaret består av, hvilke kapasiteter det har, samt evnen til å beskytte offentlig, gradert informasjon. Videre om evnen til å avverge/stanse cyberangrep og om offensive kapasiteter. Dernest se/få innblikk i Cyberforsvarets overvåkningssenter.

Programmet 18. juni

 • 1000: Avreise fra Hamar, Vikingskipets parkeringsplass
 • 1120: Ankomst Jørstadmoen, adgangskontroll i vakta
 • 1130-1230: Lunsj på Jørstadmoen (Altana) (inkl. do-besøk og prat over kaffen)
 • 1230-1330: Orientering
 • 1330-1415: Omvisning
 • 1430-1500: Avmarsj – retur
 • Ca 1600: Ankomst Hamar/Vikingskipet.

Nils Hveberg, som har vært sjef på Jørstadmoen har sagt seg villig til å være turleder.

Transport: Det går buss fra parkeringsplassen ved Vikingskipet, Hamar kl. 1000.
Bussen stopper ved Esso/McDonalds i Brumunddal og i Moelv sentrum hvis det er medlemmer som ønsker på- og/eller avstigning der.

Egenandel: Kr 100,- pr person. Innbetales til VIPPS # 542371 i forkant, eller kontant betaling på bussen. HFF dekker resten av kostnadene.

Antrekk: Fritidsantrekk. Ta med paraply hvis utrygt for nedbør. Ta med legitimasjon (førerkort etc.)

Bindende påmelding til turleder Nils Hveberg enten pr telefon: 99015461 eller e-post : nhveberg@bbnett.no innen tirsdag 13. juni 2019. Oppgi påstigningssted og fullt navn!
Velkommen til en interessant og trivelig tur til Jørstadmoen!

Vennlig hilsen
Styret HFF

FOREDRAG OM FORSVARETS FREMTID, 9. APRIL 2019
Oppsummering

Klikk for større bilde

Hedemarken forsvarsforening gjennomførte et møte tirsdag 9. april i Hamar rådhus. Møtet var todelt: Første del var åpent for alle interesserte hvor tidligere forsvarssjef og nå forskningssjef ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Sverre Diesen holdt et foredrag om Forsvarets fremtid. Det var 50 tilhørere under foredraget.

Den andre delen var et ekstraordinært årsmøte kun for Forsvarsforeningens medlemmer der hensikten var å gjennomføre et utsatt valg til tillitsverv. Våre medlemmer får en egen protokoll fra det ekstraordinære årsmøtet. Derfor omtales ikke denne delen av møtet nærmere her.

Regjeringen skal fremlegge en ny langtidsplan (LTP) for Forsvaret våren 2020. Som innledning til dette arbeidet, ba Forsvarsdepartementet i fjor høst FFI om et grunnlag for den nye LTP. Dette grunnlaget ble overlevert FD tidligere i år, og det var dette grunnlaget som Sverre Diesen orienterte oss om.

Diesen innledet med å beskrive de viktigste rammefaktorene for en ny LTP. Norge er en randstat til Russland og president Putins ambisjon er å gjenreise Russland som stormakt. Som småstat og nabo til en stormakt, kan Norge bli utsatt for politisk og militært press og aggresjon. Derfor er Norge helt avhengig av allierte. Følgelig er Forsvarets primære rolle å avskrekke russisk aggresjon gjennom en troverdig evne til å utløse og motta allierte forsterkninger.

Videre fremholdt Diesen at Forsvarets største økonomiske utfordring er den teknologidrevne kostnadsutviklingen som er betydelig større enn den ordinære prisveksten. Det aller viktigste for Forsvaret er stabile budsjetter over tid i forhold til BNP slik at en har forutseenhet. Natos målsetning er 2% av BNP til forsvar innen 2024. I forhold til dagens forsvarsbevilgninger vil en økning til 2% av BNP, medføre et økonomisk mulighetsrom på tilsammen 500 mrd kr over 20 år.

Basert på rammefaktorene har FFI skissert forskjellige konseptuelle retninger for det fremtidige Forsvaret. Som utgangspunkt forutsetter en at Forsvaret skal forsterkes. Da kan en velge mellom økt alliansesamarbeid eller styrking av nasjonal forsvarsevne. Dersom en velger det siste, kan en prioritere mellom krisehåndtering eller styrket evne til å utkjempe krig. Innenfor sistnevnte kan en velge mellom en nektelsesambisjon eller en kontrollambisjon i forhold til motstanderen, noe som er en særlig relevant problemstilling i Finnmark.

Etter foredraget var det mange spørsmål og Diesen tok seg god tid til å besvare disse før det åpne møtet ble avsluttet. Foredraget med spørsmålsrunden ga oss økt innsikt i problemsstillingene som den nye LTP må ta stilling til. Dessuten er det alltid en fornøyelse å lytte til Sverre Diesen som en utmerket pedagog med enestående innsikt i forsvarsspørsmål.

Hamar, 10. april 2019
Tor Sæther
Nestleder HFF

 

Norge må oppfylle 2% målet!

Nato har uttrykt bekymring for Forsvarets manglende utholdenhet. Dessuten har president Trump antydet at sikkerhetsgarantien som ligger i Nato-pakten, er i fare for de land som ikke oppfyller målsetningene. Som et lite og utsatt land i forhold til Russland og den økte aktiviteten i Arktis, er Norge avhengig av Nato med USA som garantist for vår sikkerhet. Derfor er det høyst rimelig at vi oppfyller Natos målsetninger.

I 2014 bestemte Nato at alle medlemslandene skulle bevege sine forsvarsbevilgninger mot 2% av sitt brutto nasjonalprodukt (BNP) innen 2024. I følge Nato benyttet Norge de to siste årene 1,62 % av BNP på Forsvaret. Årets forsvarsbudsjett utgjør 1,59% av BNP.

Det var forverringen av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og særlig Russlands aggresjon mot Ukraina som utløste Natos beslutning i 2014. Russland har rustet opp sin militære kapasitet, og landet har anvendt militær makt både mot Georgia og Ukraina. I tillegg har vi den økte cyber-trusselen og GPS-jammingen som Norge er blitt utsatt for. Den internasjonale terrortrusselen har heller ikke opphørt selv om Al Qaida og ISIS er bortimot nedkjempet. Totalt sett har Norges sikkerhet blitt betydelig mer utsatt de siste årene.

Forsvarssjefen har nylig uttrykt at Forsvaret er for lite i forhold til utfordringer som Norge og Nato står ovenfor. Han har spesielt påpekt at det er for få operative avdelinger i Hæren og Marinen. Følgelig har det oppstått et økt misforhold mellom sikkerhetssituasjonen og vår evne til å håndtere mulige trusler.

Vår statsminister har kritisert Natos metode for å måle forsvarsbevilgningene fordi den er relatert til BNP. Kritikken kan være berettiget, men Norge har nå engang akseptert denne målemetoden. Norge bør heller forsøke å endre metoden enn å bruke den som argument for ikke å bevilge 2% av BNP.

Statsministeren har også hevdet at det ikke er økonomisk handlingsrom for å innfri Natos mål, og at bevilgningen til Forsvaret må balanseres med et bærekraftig velferdssamfunn. Vi har forståelse for at forsvarsbudsjettet må bestemmes ut fra en helhetlig vurdering av statens ressursbruk. Men sikkerhet er grunnleggende for andre funksjoner i samfunnet. Derfor må denne oppgaven veie tyngre enn de fleste andre formål. Det økonomiske handlingsrommet er et spørsmål om prioriteringer og ikke manglende ressurser.

Norges sikkerhet er mer utsatt enn før mens Forsvaret er utilstrekkelig for å håndtere mulige trusler i fremtiden. Nato forventer at vi oppfyller våre forpliktelser for at vi skal kunne få hjelp i en krisesituasjon. Derfor må vi innen 2024 bevilge 2% av vårt brutto nasjonalprodukt til forsvaret av Norge.

Hedemarken forsvarsforening
Tor Sæther, nestleder

Leserinnlegget er sendt til lokalavisene i Hedmark uten at det er tatt inn, dessverre.

__________________________________________________________________________________________

 

OPPSUMMERING AV TOTALFORSVARSKONFERANSEN

Hedemarken forsvarsforening (HFF) arrangerte en konferanse om totalforsvaret torsdag 1. november 2018 i Hamar kulturhus. Konferansen var åpen for alle, og det deltok i alt 67 personer.

Konferansen ble innledet med et foredrag om øvelse Trident Juncture av general Michiel van der Laan som leder landstyrkene i sør-partiet under

Konferansier Ingrid Aune i samtale med general Michiel van der Laan.

øvelsen. Han belyste hensikten med øvelsen og han understreket verdien av å operere i Norge, særlig mestring av topografi- og klimautfordringene. Videre beskrev han behovet for støtte som Nato trenger i en eventuell operasjon i Norge. Han nevnte spesielt behovet for flyplass/havnekapasitet, transport av styrkene, trafikkregulering, sikringsstyrker (HV), samt etablering og drift av «camp-er» for styrkene. Han var meget godt fornøyd med støtten fra Norge under øvelsen.

Etter en pause og servering fortsatte konferansen med paneldebatt som fokuserte på den sivile delen av totalforsvaret. Ingrid Aune, som er ordfører i Malvik kommune og tidligere politisk rådgiver i FD, var konferansier og ledet debatten.

Panelet bestod av:

 • Seniorrådgiver Kjell Erik Kristiansen fra Fylkesmannen i Hedmark
 • Visepolitimester Arne Hammersmark fra Innlandet politidistrikt
 • Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen fra Helse Innlandet
 • Avdelingsdirektør Aud Riseng fra Statens vegvesen
 • Distriktssjef Morten Aalborg fra Eidsiva
 • Seksjonsleder Svein Reistad fra Telenor.

Paneldeltakerne innledet med en orientering om egne oppgaver og ansvar i totalforsvaret.

Klikk for større bilde

De fleste i panelet uttrykte at øvelse Trident Juncture har bidratt til å forbedre totalforsvaret siden de fleste aktørene i totalforsvaret har vært tungt involvert i å planlegge og gjennomføre øvelsen. Samarbeidet mellom aktørene fungerer bra selv om det ble påpekt at det er uheldig med forskjellige geografiske ansvarsområder for aktørene i totalforsvaret. Det ble også uttrykt bekymring for at totalforsvaret er mer og mer avhengig av private og internasjonale aktører.

Ut fra debatten må en kunne konkludere med at Nato er helt avhengig av støtte fra totalforsvaret for å kunne operere i Norge.

Debatten ble en god ordveksling mellom panelet og publikum, men som konferansieren oppsummerte; det er nok behov for å arbeide mer med totalforsvarets oppgaver i krise og krig.

Distriktssjef Kaare Kveset fra Hedmark sivilforsvarsdistrikt meddelte at sivilforsvarets hovedoppgave er å beskytte sivilbefolkningen i krise og krig, og han nevnte at hele den sivile nasjonale kriseledelsen skal øves seinere i november.

Styret i HFF er godt fornøyd med gjennomføringen av konferansen, og vi er meget takknemlig for innsatsen fra alle som bidro under konferansen. Vi kunne ha ønsket oss et enda større publikum under konferansen, og at media som hadde meldt sin ankomst, hadde deltatt og dekket innholdet.

Hamar, 5. november 2018

Tor Sæther
Nestleder
HFF

KONFERANSE OM TOTALFORSVARET 1. NOVEMBER 2018

Hedemarken forsvarsforening setter fokus på totalforsvarets rolle i en konfliktsituasjon som øvelse Trident Juncture illustrerer. Det er særlig de sivile deltakerne i totalforsvaret som vil bli diskutert.

Sted: Pauline Hall, Kulturhuset i Hamar
Klokkeslett: 17:30-20:30

Totalforsvaret består som kjent av både det militære forsvaret og den sivile beredskapen i Norge. Det omfatter den gjensidige støtten og samarbeidet mellom Forsvaret og det sivile samfunn om forebygging, beredskap og operative forhold.

I slutten av oktober og begynnelsen av november pågår Nato-øvelsen Trident Juncture i Sør-Norge. Samarbeidet mellom forsvar og det sivile samfunn vil være en del av øvelsen. Derfor vil Hedemarken forsvarsforening (HFF) gjennomføre en konferanse om Totalforsvaret torsdag 1. november kl. 1730-2030 i Hamar kulturhus (Pauline hall). Er Totalforsvaret i stand til å understøtte en konfliktsituasjon som øvelsen illustrerer?

Konferansen innledes med et foredrag om øvelse Trident Juncture og hvordan disse operasjonene ville ha fortonet seg i en krisesituasjon hvor Norge har bedt Nato om støtte. Basert på dette foredraget, vil forskjellige regionale aktører i Totalforsvaret diskutere hvordan de ville kunne løse sine oppgaver. Med denne konferansen håper vi å oppnå en større bevissthet hos våre regionale myndigheter og i lokalbefolkningen om Totalforsvarets viktige rolle og eventuelle svakheter.

Ingrid Aune som er ordfører i Malvik kommune og tidligere rådgiver i Forsvarsdepartementet, vil være konferansier og lede debatten.
Den nederlandske generalen Michiel van der Laan vil innlede om øvelse Trident Juncture. Han leder Natos landstyrker i Sør-Norge under øvelse Trident Juncture, og han skal lede landstyrkene i Nato Reaction Force (reaksjonsstyrker) i 2019 hvor Norge skal delta med betydelige styrker.
Totalforsvaret vil bidra med regional sivil ekspertise eller ledelse fra fylkesmannen/sivilforsvaret, politi, helse, veimyndigheter, el-forsyning og telekommunikasjon.

Konferansen er gratis og åpen for alle så langt vi har plass, og både sentrale og lokale myndigheter og politikere er invitert. Tilhørerne vil få anledning til å stille spørsmål eller kommentere fra salen.

Velkommen til konferanse!

Oppsummering medlemsmøtet 11. september 2018

Medlemsmøtet ble avholdt i Ridehuset, Hamar tirsdag 11. september, og det deltok 31 personer.
Trident Juncture 18Undertegnede ledet møtet og oberstløytnant Ivar Olsbø fra Forsvarsstaben orienterte om øvelse Trident Juncture 18 som skal foregå i Norge i høst.

Øvelse Trident Juncture skal øve forsvar av Natos territorium (såkalt artikkel V operasjon) i en konfliktsituasjon mellom fiktive stater der det blir behov for å utføre kamp-/høyintensitets-operasjoner. Landstyrkene skal operere i Sør-Norge, mens sjø- og luftstyrkene vil benytte hele landet og havområdene utenfor. Det er Nato som leder øvelsen mens Norge er vertsnasjon. Styrkene er allerede i ferd med å komme til Norge, og de skal gjennomføre trening og operasjoner i perioden 25. oktober – 7. november. Det deltar 31 nasjoner med tilsammen ca 40 000 soldater (ca 22000 på land), og en rekke sivile sektorer i totalforsvaret (f. eks politi, helse, DSB, Bane Nor, Avinor) er tungt involvert i tillegg til mange kommersielle aktører.

Vi hører en del skepsis til øvelsen i media for tiden. Øvelsen vil skape forsinkelser i trafikken, det er en fare for trafikkulykker og skader på privat grunn/infrastruktur, og mobilnettene kan bli forstyrret. Disse bekymringene er fullt forståelig, og noen blir nok rammet av slike effekter av øvelsen.

Da er det bra at øvelsen vil gi positive virkninger for Norge som stat. Basert på Olsbøs foredrag, er det god grunn til å påstå at øvelsen vil styrke Natos evne til å bistå Norge i en konfliktsituasjon. Norge får revitalisert totalforsvarkonseptet som har vært nedprioritert etter den kalde krigen. Nato og Norge får trent planverket for forsvaret av Norge og havområdene, ikke minst evnen til å deployere styrker og motta forsterkninger. Mesteparten av Forsvaret skal delta på øvelsen, hvilket betyr at det får god samtrening med allierte styrker. Og Norge blir satt på kartet i Nato. Så selv om øvelsen vil medføre noen ulemper og skader, vil den ha meget positive, sikkerhetspolitiske effekter for Norge. Dessuten vil nok næringslivet i Sør-Norge oppleve økt omsetning.

1. november vil HFF gjennomføre sitt neste møte om øvelsen. Da skal vi sette fokus på totalforsvarets rolle i en konfliktsituasjon som øvelse Trident Juncture illustrerer. Det er særlig de sivile deltakerne i totalforsvaret som vil bli diskutert.

Hamar, 13. september 2018
Tor Sæther, nestleder HFF

 

Guidet tur til Tapptjerndalen

Hedemarken forsvarsforening arrangerer tur til krigsminnesmerket i Tapptjerndalen, Gausdal vestfjell søndag 22. juli. Frammøte ved Værskei kafe kl. 8:30. Turen går fra Grytsetra om Skjellbreia og videre inn til Tapptjerndalen. Beregnet gangtid er ca. 5 timer tur/retur. Ta med drikke og niste til turen. Kontakt turleder ved evt. spørsmål: Hans O. Haugen, telefon 995 73 627

Vel møtt!

Medlemsmøte 17. april 2018: Defensive cyberoperasjoner

Sted: Kantinen hos Forsvarets personell- og vernepliktssenter (Storhamargata 100, Hamar)
Tid: Tirsdag 17. april kl. 1800-2000

Major Dyrkolbotn, CYFOR. Cyberforsvaret ble offisielt etablert av forsvarsminister Espen Barth Eidie i Stoltenberg IIregjeringen 18. september 2012

Oppsummering fra medlemsmøtet av Jørgen Galtestad, styremedlem HFF

Det møtte 29 medlemmer fra Hedemarken-, Elverum og omegn- og Lillehammer Forsvarsforening. Styreleder Mona Cicilie Stormoen ledet møtet. Major/førsteamanuensis Geir Olav Dyrkolbotn holdt foredraget  Defensive cyberoperasjoner, med innledning om NTNU/CCIS på Gjøvik under disse overskriftene:

 • Samarbeid NTNU/CCIS og CYFOR
 • Malware (skadevare)
 • Defensive cyber operasjoner (defensive cyberoperasjoner)
 • Computer network defence (forsvar av datanettverk)
 • Advanced persistent threat (trusselbildet)
 • Cyber domenet og Kill Chain (hvordan tenker motstanderen og hva gjør vi med det?)

Etter en pause med kaffe, kringle og vinlotteri ble det stilt spørsmål fra de fremmøtte og foredragsholderen svarte på disse.  Undertegnede takket foredragsholderen og han fikk en liten oppmerksomhet fra foreningen.

Biri, 18. april 2018 Jørgen Erik Galtestad

 

ÅRSMØTE

Hedemarken Forsvarsforening avholdt sitt årsmøte tirsdag 30. januar 2018 på Brukshuset, Svartmyrvegen 11 i Hamar. I forkant av årsmøtet holdt oberst Tor Olav Øen et interessant foredrag om hærens nye struktur og distinksjoner.

Protokoll årsmøtet 30 01 2018

Årsberetning 2017

Revidert årsregnskap 2017