Hedemarken Forsvarsforening er en av landets største forsvarsforeninger og dekker kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten.  Her kan du lese om vår aktivitet og du kan følge oss på Facebook.

Styret i Hedemarken forsvarsforening 2019: Mona Stormoen (leder), Tor Sæther, Trond Skar, Toril M. Nysæter, Stig Johannessen og Ola Aas

E-post:hedemarkenforsvarsforening@outlook.com

Hedemarken Forsvarsforening Lover

Aktivitetsplan for HFF 2019

 

Oppsummering av seminar om hybrid krigføring

Hedemarken forsvarsforening (HFF) gjennomførte et seminar om hybrid krigføring og falske nyheter (fake news) torsdag 17. oktober 2019 fra kl. 1800. Seminaret var åpent for alle og det ble gjennomført i lokalene til Storhamar videregående skole, Hamar. Det deltok tilsammen 63 personer, hvorav 22 er medlemmer i HFF.

Seminarets første del bestod av to innledningsforedrag og det første ble holdt av oberstløytnant Geir H. Karlsen fra Forsvarets Høgskole. Han ga en generell orientering om hybrid krigføring, eller aktiviteter som han benevnte det. Han tok utgangspunkt i dagens russiske innflytelse og påvirkning i Europa. Han mente at den russiske målsetningen er å redusere samholdet i Nato og EU, samt få fjernet sanksjonene mot landet. Hans vurdering var at Russland ikke har lyktes særlig godt med sin påvirkning siden Nato og Norge forsterker sin forsvarsevne.

I en konfliktsituasjon kan det i følge Karlsen bli benyttet mange forskjellige trusler og virkemidler mot Norge. Det kan være cyber-angrep, militære styrkedemonstrasjoner og øvelser nært Norge, bruk av ukonvensjonelle militære styrker, samt manipulering – særlig via sosiale medier. Det finnes såkalte trollfabrikker som har som oppgave å påvirke opinionen. Alt dette før et eneste skudd er avfyrt. I tillegg har Russland missiler som er meget treffsikre, påpekte Karlsen.

Det andre innledningsforedraget ble holdt av førsteamanuensis Petter Bae Brandtzæg fra Universitet i Oslo. Han orienterte om fenomenet falske nyheter (fake news) som ble et kjent begrep i forbindelse med valget i USA i 2016. Han konstaterte at det er meget enkelt å lage og spre falske nyheter. Selv bilder og stemmer kan forfalskes, og stadig flere land blir utsatt for falske nyheter. Han mente at manipulering av valg er den største trusselen mot demokratiet. Men han understreket at det sannsynligvis er vanskelig å manipulere det norske demokratiet fordi vi har verdens mest åpne samfunn. Dermed kan forsøk på manipulering bli avslørt.

Etter en pause fortsatte seminaret med spørsmål og diskusjon der både tilhørerne og debattlederen stilte spørsmål og ga kommentarer til innlederne. HAs redaktør Carsten Bleness var debattleder.

Styreleder Mona Stormoen avsluttet seminaret med å takke både innlederne og debattlederen for bidragene, og hun takket tilhørerne for oppmøtet og engasjementet. Hun oppfordret ikke- medlemmer til å bli medlem i HFF. Seminaret ble avsluttet ca kl 2015.

Seminaret ble omtalt i Hamar Arbeiderblad (HA) lørdag 19. oktober (side 5): «Hybrid krigføring og fake news». Dessuten hadde HFF en kronikk om «Hybrid krigføring, en skjult trussel» i HA 16. oktober (side 22).

Totalt sett mener Styret i HFF at vi har fått belyst temaet «hybrid krigføring» meget godt gjennom seminaret og gjennom omtalen i media.

Hamar, 21. oktober 2019
Tor Sæther
Nestleder HFF

Bilder fra seminaret (klikk på bilder for større størrelser):

 

***  T I D L I G E R E    A R R A N G E M E N T E R  ***

 

Hybrid krigføring og falske nyheter

Hybrid krigføring har fått mye omtale etter at konflikten Ukraina brøt ut i 2014. «Dagens trusselbilde er hybrid», uttalte politidirektør Benedicte Bjørnland nylig. Hun viste til at Norge kan bli hardt rammet dersom noen klarer å manipulere et demokratisk valg, og at den mest alvorlige, langsiktige trusselen mot samfunnet vårt er den som kan true demokratiet.

Dette er bakgrunnen for at Hedemarken forsvarsforening vil gjennomføre et seminar om hybrid krigføring. Begrepet hybrid krigføring beskriver tilfeller der både konvensjonelle og ukonvensjonelle metoder for krigføring benyttes. Anonymiserte styrker, propaganda, aktivt diplomati, desinformasjon, elektronisk krigføring, nettmanipulering, undergraving og sabotasje står sentralt og benyttes koordinert og målrettet.

Seminaret som blir gjennomført torsdag 17. oktober kl. 1800-2000 i Atriet ved Storhamar videregående skole, Mabel Sandbergs veg 25 i Hamar.

Seminaret gjennomføres med to innledningsforedrag:

 1. Hva er hybrid krigføring og hvordan det kan arte seg i en spent sikkerhetspolitisk situasjon?
  Foredraget vil bli holdt av oberstløytnant Geir H. Karlsen som til daglig tjenestegjør ved Forsvarets høgskole.
 2. Hvordan blir falske nyheter utformet og spredt og kan manipulere befolkningen, også i forbindelse med valg? Hvordan vi kan oppdage og motvirke slik påvirkning?
  Det er førsteamanuensis Petter Bae Brandtzæg, Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo som vil holde dette foredraget.

Etter en kort pause blir det debatt med innlederne ledet av Carsten Bleness, redaktør i Hamar Arbeiderblad. Publikum må gjerne stille spørsmål og kommentere. Seminaret er åpent og gratis for alle interesserte. Det blir enkel servering i pausen. Hedemarken forsvarsforening ønsker alle interesserte hjertelig velkommen!

Søndagstur til Rauskjørkoia

Det var omlag 100 personer som ble med på vår søndagstur til Rauskjørkoia søndag 22. september. Tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde holdt et imponerende og engasjerende foredrag om motstandsbevegelsen i området vårt, «gutta på skauen» og hendelsene som førte til at Rauskjørkoia ble «Hotell Norge».

Milorgbasene på Hamarsæterhøgda var den største «gutta på skauen»-basen i vårt område. Høsten 1944 gjennomførte tyskerne flere aksjoner i området, og hele basekomplekset ble avslørt med stor dramatikk. Det eneste stedet tyskerne ikke fant, var ei lita koie hvor flere motstandsmenn holdt til. Dette var Rauskjørkoia, også kalt hotell Norge, et lite stykke fritt Norge som aldri ble tatt. I dag er koia bygd opp igjen og er et yndet turmål.
Bilder fra turen: (klikk på bilde for full størrelse)

Forsvarsforeningen på Frivillighetens dag i Hamar

Søndag 1. september 2019 arrangerte Hamar kommune Frivillighetens dag på Stortorget i Hamar. Dette er et årlig arrangement hvor lag og foreninger kan presentere seg. I år var det over 40 lag og foreninger som var representert, deriblant Hedemarken forsvarsforening (HFF).

Forsvarforeninga hadde egen stand hvor vi orienterte om Foreningas formål og aktiviteter. I tillegg tilbød vi medlemskap ved å utgi medlemsfolderen, og vi delte ut «Norges forsvar» (tidsskrift) til interesserte forbipasserende.

Vi var tre fra styret som bemannet vår stand: Styreleder Mona Stormoen, nestleder Tor Sæther og styremedlem Toril M Nysæter. Det var tidvis folksomt mellom bodene så vi fikk anledning til å snakke med mange og diskutere behovet for et godt forsvar. Det er å håpe at innsatsen fører til flere medlemmer i Forsvarsforeninga.

 

 

OPPSUMMERING FRA MEDLEMSTUR TIL JØRSTADMOEN 18. JUNI 2019

Tirsdag 18. juni arrangerte Hedemarken forsvarsforening (HFF) sin årlige medlemstur som i år gikk til Jørstadmoen militærleir utenfor Lillehammer. Det deltok 25 medlemmer. Hensikten med turen var å få en orientering om Cyberforsvaret som har isn hovedbase på Jørstadmoen.

Oppholdet på Jørstadmoen startet med lunsj i spisemessa. Deretter fikk vi en orientering om den militære historie i området etterfulgt av Cyberforsvarets organisasjon og oppgaver. Vi fikk også en oppdatering om den nye befalsordningen samt en redegjørelse om Cyberforsvarets støtte til Nato-øvelsen Trident Juncture som ble gjennomført i Norge i fjor høst. Oppholdet ble avsluttet med en omvisning i leiren der vi fikk innsyn i bygningsmassen og hva den benyttes til i dag.

Det var oberstløytnant Silje Nythun og kommandersersjant Roland Sels-Agersten fra Cyberforsvaret som orienterte oss. Vi ble meget godt mottatt og opplegget var profesjonelt gjennomført.

Inntrykket jeg sitter igjen med, er at Cyberforsvaret har en meget viktig rolle for at resten av Forsvaret skal fungere. Det er nå også blitt et eget domene (operasjonsområde) på linje med land-, sjø- og luftforsvars-operasjoner.

Nils Håkon Hveberg var turleder. Han har tjenestegjort på Jørstadmoen i flere perioder over mange år, herunder som sjef. Med sin store lokalkunnskap «krydret» han turen med mye informasjon om både Jørstadmoen og om bebyggelsen langs E6 på veien din. En stor takk til Nils for utmerket innsats!

Deltakerne viste også meget stor interesse for Cyberforsvaret og Jørstadmoen ved at det ble stilt mange spørsmål underveis i orienteringene. Takk til alle som deltok!

Hamar, 19. juni 2019
Tor Sæther
nestleder HFF

 

INVITASJON TIL MEDLEMSTUR, CYBERFORSVARET

Hedemarken forsvarsforening arrangerer en medlemstur til Jørstadmoen og Cyberforsvaret tirsdag 18. juni. Hensikten med turen er å få informasjon om Cyberforsvaret og gjennom turen tilrettelegge for en sosial sammenkomst for HFFs medlemmer.

Vi har bedt om å få en orientering om hva Cyberforsvaret består av, hvilke kapasiteter det har, samt evnen til å beskytte offentlig, gradert informasjon. Videre om evnen til å avverge/stanse cyberangrep og om offensive kapasiteter. Dernest se/få innblikk i Cyberforsvarets overvåkningssenter.

Programmet 18. juni

 • 1000: Avreise fra Hamar, Vikingskipets parkeringsplass
 • 1120: Ankomst Jørstadmoen, adgangskontroll i vakta
 • 1130-1230: Lunsj på Jørstadmoen (Altana) (inkl. do-besøk og prat over kaffen)
 • 1230-1330: Orientering
 • 1330-1415: Omvisning
 • 1430-1500: Avmarsj – retur
 • Ca 1600: Ankomst Hamar/Vikingskipet.

Nils Hveberg, som har vært sjef på Jørstadmoen har sagt seg villig til å være turleder.

Transport: Det går buss fra parkeringsplassen ved Vikingskipet, Hamar kl. 1000.
Bussen stopper ved Esso/McDonalds i Brumunddal og i Moelv sentrum hvis det er medlemmer som ønsker på- og/eller avstigning der.

Egenandel: Kr 100,- pr person. Innbetales til VIPPS # 542371 i forkant, eller kontant betaling på bussen. HFF dekker resten av kostnadene.

Antrekk: Fritidsantrekk. Ta med paraply hvis utrygt for nedbør. Ta med legitimasjon (førerkort etc.)

Bindende påmelding til turleder Nils Hveberg enten pr telefon: 99015461 eller e-post : nhveberg@bbnett.no innen tirsdag 13. juni 2019. Oppgi påstigningssted og fullt navn!
Velkommen til en interessant og trivelig tur til Jørstadmoen!

Vennlig hilsen
Styret HFF

FOREDRAG OM FORSVARETS FREMTID, 9. APRIL 2019
Oppsummering

Klikk for større bilde

Hedemarken forsvarsforening gjennomførte et møte tirsdag 9. april i Hamar rådhus. Møtet var todelt: Første del var åpent for alle interesserte hvor tidligere forsvarssjef og nå forskningssjef ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Sverre Diesen holdt et foredrag om Forsvarets fremtid. Det var 50 tilhørere under foredraget.

Den andre delen var et ekstraordinært årsmøte kun for Forsvarsforeningens medlemmer der hensikten var å gjennomføre et utsatt valg til tillitsverv. Våre medlemmer får en egen protokoll fra det ekstraordinære årsmøtet. Derfor omtales ikke denne delen av møtet nærmere her.

Regjeringen skal fremlegge en ny langtidsplan (LTP) for Forsvaret våren 2020. Som innledning til dette arbeidet, ba Forsvarsdepartementet i fjor høst FFI om et grunnlag for den nye LTP. Dette grunnlaget ble overlevert FD tidligere i år, og det var dette grunnlaget som Sverre Diesen orienterte oss om.

Diesen innledet med å beskrive de viktigste rammefaktorene for en ny LTP. Norge er en randstat til Russland og president Putins ambisjon er å gjenreise Russland som stormakt. Som småstat og nabo til en stormakt, kan Norge bli utsatt for politisk og militært press og aggresjon. Derfor er Norge helt avhengig av allierte. Følgelig er Forsvarets primære rolle å avskrekke russisk aggresjon gjennom en troverdig evne til å utløse og motta allierte forsterkninger.

Videre fremholdt Diesen at Forsvarets største økonomiske utfordring er den teknologidrevne kostnadsutviklingen som er betydelig større enn den ordinære prisveksten. Det aller viktigste for Forsvaret er stabile budsjetter over tid i forhold til BNP slik at en har forutseenhet. Natos målsetning er 2% av BNP til forsvar innen 2024. I forhold til dagens forsvarsbevilgninger vil en økning til 2% av BNP, medføre et økonomisk mulighetsrom på tilsammen 500 mrd kr over 20 år.

Basert på rammefaktorene har FFI skissert forskjellige konseptuelle retninger for det fremtidige Forsvaret. Som utgangspunkt forutsetter en at Forsvaret skal forsterkes. Da kan en velge mellom økt alliansesamarbeid eller styrking av nasjonal forsvarsevne. Dersom en velger det siste, kan en prioritere mellom krisehåndtering eller styrket evne til å utkjempe krig. Innenfor sistnevnte kan en velge mellom en nektelsesambisjon eller en kontrollambisjon i forhold til motstanderen, noe som er en særlig relevant problemstilling i Finnmark.

Etter foredraget var det mange spørsmål og Diesen tok seg god tid til å besvare disse før det åpne møtet ble avsluttet. Foredraget med spørsmålsrunden ga oss økt innsikt i problemsstillingene som den nye LTP må ta stilling til. Dessuten er det alltid en fornøyelse å lytte til Sverre Diesen som en utmerket pedagog med enestående innsikt i forsvarsspørsmål.

Hamar, 10. april 2019
Tor Sæther
Nestleder HFF

 

Norge må oppfylle 2% målet!

Nato har uttrykt bekymring for Forsvarets manglende utholdenhet. Dessuten har president Trump antydet at sikkerhetsgarantien som ligger i Nato-pakten, er i fare for de land som ikke oppfyller målsetningene. Som et lite og utsatt land i forhold til Russland og den økte aktiviteten i Arktis, er Norge avhengig av Nato med USA som garantist for vår sikkerhet. Derfor er det høyst rimelig at vi oppfyller Natos målsetninger.

I 2014 bestemte Nato at alle medlemslandene skulle bevege sine forsvarsbevilgninger mot 2% av sitt brutto nasjonalprodukt (BNP) innen 2024. I følge Nato benyttet Norge de to siste årene 1,62 % av BNP på Forsvaret. Årets forsvarsbudsjett utgjør 1,59% av BNP.

Det var forverringen av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og særlig Russlands aggresjon mot Ukraina som utløste Natos beslutning i 2014. Russland har rustet opp sin militære kapasitet, og landet har anvendt militær makt både mot Georgia og Ukraina. I tillegg har vi den økte cyber-trusselen og GPS-jammingen som Norge er blitt utsatt for. Den internasjonale terrortrusselen har heller ikke opphørt selv om Al Qaida og ISIS er bortimot nedkjempet. Totalt sett har Norges sikkerhet blitt betydelig mer utsatt de siste årene.

Forsvarssjefen har nylig uttrykt at Forsvaret er for lite i forhold til utfordringer som Norge og Nato står ovenfor. Han har spesielt påpekt at det er for få operative avdelinger i Hæren og Marinen. Følgelig har det oppstått et økt misforhold mellom sikkerhetssituasjonen og vår evne til å håndtere mulige trusler.

Vår statsminister har kritisert Natos metode for å måle forsvarsbevilgningene fordi den er relatert til BNP. Kritikken kan være berettiget, men Norge har nå engang akseptert denne målemetoden. Norge bør heller forsøke å endre metoden enn å bruke den som argument for ikke å bevilge 2% av BNP.

Statsministeren har også hevdet at det ikke er økonomisk handlingsrom for å innfri Natos mål, og at bevilgningen til Forsvaret må balanseres med et bærekraftig velferdssamfunn. Vi har forståelse for at forsvarsbudsjettet må bestemmes ut fra en helhetlig vurdering av statens ressursbruk. Men sikkerhet er grunnleggende for andre funksjoner i samfunnet. Derfor må denne oppgaven veie tyngre enn de fleste andre formål. Det økonomiske handlingsrommet er et spørsmål om prioriteringer og ikke manglende ressurser.

Norges sikkerhet er mer utsatt enn før mens Forsvaret er utilstrekkelig for å håndtere mulige trusler i fremtiden. Nato forventer at vi oppfyller våre forpliktelser for at vi skal kunne få hjelp i en krisesituasjon. Derfor må vi innen 2024 bevilge 2% av vårt brutto nasjonalprodukt til forsvaret av Norge.

Hedemarken forsvarsforening
Tor Sæther, nestleder

Leserinnlegget er sendt til lokalavisene i Hedmark uten at det er tatt inn, dessverre.

__________________________________________________________________________________________

 

OPPSUMMERING AV TOTALFORSVARSKONFERANSEN

Hedemarken forsvarsforening (HFF) arrangerte en konferanse om totalforsvaret torsdag 1. november 2018 i Hamar kulturhus. Konferansen var åpen for alle, og det deltok i alt 67 personer.

Konferansen ble innledet med et foredrag om øvelse Trident Juncture av general Michiel van der Laan som leder landstyrkene i sør-partiet under

Konferansier Ingrid Aune i samtale med general Michiel van der Laan.

øvelsen. Han belyste hensikten med øvelsen og han understreket verdien av å operere i Norge, særlig mestring av topografi- og klimautfordringene. Videre beskrev han behovet for støtte som Nato trenger i en eventuell operasjon i Norge. Han nevnte spesielt behovet for flyplass/havnekapasitet, transport av styrkene, trafikkregulering, sikringsstyrker (HV), samt etablering og drift av «camp-er» for styrkene. Han var meget godt fornøyd med støtten fra Norge under øvelsen.

Etter en pause og servering fortsatte konferansen med paneldebatt som fokuserte på den sivile delen av totalforsvaret. Ingrid Aune, som er ordfører i Malvik kommune og tidligere politisk rådgiver i FD, var konferansier og ledet debatten.

Panelet bestod av:

 • Seniorrådgiver Kjell Erik Kristiansen fra Fylkesmannen i Hedmark
 • Visepolitimester Arne Hammersmark fra Innlandet politidistrikt
 • Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen fra Helse Innlandet
 • Avdelingsdirektør Aud Riseng fra Statens vegvesen
 • Distriktssjef Morten Aalborg fra Eidsiva
 • Seksjonsleder Svein Reistad fra Telenor.

Paneldeltakerne innledet med en orientering om egne oppgaver og ansvar i totalforsvaret.

Klikk for større bilde

De fleste i panelet uttrykte at øvelse Trident Juncture har bidratt til å forbedre totalforsvaret siden de fleste aktørene i totalforsvaret har vært tungt involvert i å planlegge og gjennomføre øvelsen. Samarbeidet mellom aktørene fungerer bra selv om det ble påpekt at det er uheldig med forskjellige geografiske ansvarsområder for aktørene i totalforsvaret. Det ble også uttrykt bekymring for at totalforsvaret er mer og mer avhengig av private og internasjonale aktører.

Ut fra debatten må en kunne konkludere med at Nato er helt avhengig av støtte fra totalforsvaret for å kunne operere i Norge.

Debatten ble en god ordveksling mellom panelet og publikum, men som konferansieren oppsummerte; det er nok behov for å arbeide mer med totalforsvarets oppgaver i krise og krig.

Distriktssjef Kaare Kveset fra Hedmark sivilforsvarsdistrikt meddelte at sivilforsvarets hovedoppgave er å beskytte sivilbefolkningen i krise og krig, og han nevnte at hele den sivile nasjonale kriseledelsen skal øves seinere i november.

Styret i HFF er godt fornøyd med gjennomføringen av konferansen, og vi er meget takknemlig for innsatsen fra alle som bidro under konferansen. Vi kunne ha ønsket oss et enda større publikum under konferansen, og at media som hadde meldt sin ankomst, hadde deltatt og dekket innholdet.

Hamar, 5. november 2018

Tor Sæther
Nestleder
HFF

KONFERANSE OM TOTALFORSVARET 1. NOVEMBER 2018

Hedemarken forsvarsforening setter fokus på totalforsvarets rolle i en konfliktsituasjon som øvelse Trident Juncture illustrerer. Det er særlig de sivile deltakerne i totalforsvaret som vil bli diskutert.

Sted: Pauline Hall, Kulturhuset i Hamar
Klokkeslett: 17:30-20:30

Totalforsvaret består som kjent av både det militære forsvaret og den sivile beredskapen i Norge. Det omfatter den gjensidige støtten og samarbeidet mellom Forsvaret og det sivile samfunn om forebygging, beredskap og operative forhold.

I slutten av oktober og begynnelsen av november pågår Nato-øvelsen Trident Juncture i Sør-Norge. Samarbeidet mellom forsvar og det sivile samfunn vil være en del av øvelsen. Derfor vil Hedemarken forsvarsforening (HFF) gjennomføre en konferanse om Totalforsvaret torsdag 1. november kl. 1730-2030 i Hamar kulturhus (Pauline hall). Er Totalforsvaret i stand til å understøtte en konfliktsituasjon som øvelsen illustrerer?

Konferansen innledes med et foredrag om øvelse Trident Juncture og hvordan disse operasjonene ville ha fortonet seg i en krisesituasjon hvor Norge har bedt Nato om støtte. Basert på dette foredraget, vil forskjellige regionale aktører i Totalforsvaret diskutere hvordan de ville kunne løse sine oppgaver. Med denne konferansen håper vi å oppnå en større bevissthet hos våre regionale myndigheter og i lokalbefolkningen om Totalforsvarets viktige rolle og eventuelle svakheter.

Ingrid Aune som er ordfører i Malvik kommune og tidligere rådgiver i Forsvarsdepartementet, vil være konferansier og lede debatten.
Den nederlandske generalen Michiel van der Laan vil innlede om øvelse Trident Juncture. Han leder Natos landstyrker i Sør-Norge under øvelse Trident Juncture, og han skal lede landstyrkene i Nato Reaction Force (reaksjonsstyrker) i 2019 hvor Norge skal delta med betydelige styrker.
Totalforsvaret vil bidra med regional sivil ekspertise eller ledelse fra fylkesmannen/sivilforsvaret, politi, helse, veimyndigheter, el-forsyning og telekommunikasjon.

Konferansen er gratis og åpen for alle så langt vi har plass, og både sentrale og lokale myndigheter og politikere er invitert. Tilhørerne vil få anledning til å stille spørsmål eller kommentere fra salen.

Velkommen til konferanse!

Oppsummering medlemsmøtet 11. september 2018

Medlemsmøtet ble avholdt i Ridehuset, Hamar tirsdag 11. september, og det deltok 31 personer.
Trident Juncture 18Undertegnede ledet møtet og oberstløytnant Ivar Olsbø fra Forsvarsstaben orienterte om øvelse Trident Juncture 18 som skal foregå i Norge i høst.

Øvelse Trident Juncture skal øve forsvar av Natos territorium (såkalt artikkel V operasjon) i en konfliktsituasjon mellom fiktive stater der det blir behov for å utføre kamp-/høyintensitets-operasjoner. Landstyrkene skal operere i Sør-Norge, mens sjø- og luftstyrkene vil benytte hele landet og havområdene utenfor. Det er Nato som leder øvelsen mens Norge er vertsnasjon. Styrkene er allerede i ferd med å komme til Norge, og de skal gjennomføre trening og operasjoner i perioden 25. oktober – 7. november. Det deltar 31 nasjoner med tilsammen ca 40 000 soldater (ca 22000 på land), og en rekke sivile sektorer i totalforsvaret (f. eks politi, helse, DSB, Bane Nor, Avinor) er tungt involvert i tillegg til mange kommersielle aktører.

Vi hører en del skepsis til øvelsen i media for tiden. Øvelsen vil skape forsinkelser i trafikken, det er en fare for trafikkulykker og skader på privat grunn/infrastruktur, og mobilnettene kan bli forstyrret. Disse bekymringene er fullt forståelig, og noen blir nok rammet av slike effekter av øvelsen.

Da er det bra at øvelsen vil gi positive virkninger for Norge som stat. Basert på Olsbøs foredrag, er det god grunn til å påstå at øvelsen vil styrke Natos evne til å bistå Norge i en konfliktsituasjon. Norge får revitalisert totalforsvarkonseptet som har vært nedprioritert etter den kalde krigen. Nato og Norge får trent planverket for forsvaret av Norge og havområdene, ikke minst evnen til å deployere styrker og motta forsterkninger. Mesteparten av Forsvaret skal delta på øvelsen, hvilket betyr at det får god samtrening med allierte styrker. Og Norge blir satt på kartet i Nato. Så selv om øvelsen vil medføre noen ulemper og skader, vil den ha meget positive, sikkerhetspolitiske effekter for Norge. Dessuten vil nok næringslivet i Sør-Norge oppleve økt omsetning.

1. november vil HFF gjennomføre sitt neste møte om øvelsen. Da skal vi sette fokus på totalforsvarets rolle i en konfliktsituasjon som øvelse Trident Juncture illustrerer. Det er særlig de sivile deltakerne i totalforsvaret som vil bli diskutert.

Hamar, 13. september 2018
Tor Sæther, nestleder HFF

 

Guidet tur til Tapptjerndalen

Hedemarken forsvarsforening arrangerer tur til krigsminnesmerket i Tapptjerndalen, Gausdal vestfjell søndag 22. juli. Frammøte ved Værskei kafe kl. 8:30. Turen går fra Grytsetra om Skjellbreia og videre inn til Tapptjerndalen. Beregnet gangtid er ca. 5 timer tur/retur. Ta med drikke og niste til turen. Kontakt turleder ved evt. spørsmål: Hans O. Haugen, telefon 995 73 627

Vel møtt!

Medlemsmøte 17. april 2018: Defensive cyberoperasjoner

Sted: Kantinen hos Forsvarets personell- og vernepliktssenter (Storhamargata 100, Hamar)
Tid: Tirsdag 17. april kl. 1800-2000

Major Dyrkolbotn, CYFOR. Cyberforsvaret ble offisielt etablert av forsvarsminister Espen Barth Eidie i Stoltenberg IIregjeringen 18. september 2012

Oppsummering fra medlemsmøtet av Jørgen Galtestad, styremedlem HFF

Det møtte 29 medlemmer fra Hedemarken-, Elverum og omegn- og Lillehammer Forsvarsforening. Styreleder Mona Cicilie Stormoen ledet møtet. Major/førsteamanuensis Geir Olav Dyrkolbotn holdt foredraget  Defensive cyberoperasjoner, med innledning om NTNU/CCIS på Gjøvik under disse overskriftene:

 • Samarbeid NTNU/CCIS og CYFOR
 • Malware (skadevare)
 • Defensive cyber operasjoner (defensive cyberoperasjoner)
 • Computer network defence (forsvar av datanettverk)
 • Advanced persistent threat (trusselbildet)
 • Cyber domenet og Kill Chain (hvordan tenker motstanderen og hva gjør vi med det?)

Etter en pause med kaffe, kringle og vinlotteri ble det stilt spørsmål fra de fremmøtte og foredragsholderen svarte på disse.  Undertegnede takket foredragsholderen og han fikk en liten oppmerksomhet fra foreningen.

Biri, 18. april 2018 Jørgen Erik Galtestad

 

ÅRSMØTE

Hedemarken Forsvarsforening avholdt sitt årsmøte tirsdag 30. januar 2018 på Brukshuset, Svartmyrvegen 11 i Hamar. I forkant av årsmøtet holdt oberst Tor Olav Øen et interessant foredrag om hærens nye struktur og distinksjoner.

Protokoll årsmøtet 30 01 2018

Årsberetning 2017

Revidert årsregnskap 2017