Styret i 2022:

Leder: Olav Jostein Holten, 6644 Bæverfjord
Mobil: 465 16 449

Nestleder: Lars Indreiten

Sekretær: Johannes J. Vaag

Kasserer: Halvor Flatekval

Styremedlem: Ivar Edmund Vatten

Varamedlemer: 1. Jo Inge Øverland, 2. Nils Johan Rodal

Revisor: Jan Gausen.

Valnemnd: Kristian Ellevset, Astrid Sinnes, Ivar Jonas Nørbeck og Per O. Moen.

Årsmeldingen for 2021 finner du her.

AKTIVITETER I 2022

08. mai: Markering av 8. mai blir et samarbeid mellom INF og Brigadeveteranforeninga. I år legges markeringene til Aure og området Vinjeøra i Heim kommune. Detaljer finner du under denne linken.

I løpet av juni måned blir det dugnader og åpen dag ved Krigsminnesamlinga. Styret vil på et senere tidspunkt komme tilbake med aktuelle datoer for disse aktivitetene.

Ultimo juni: Øramartnaden

Omvisning på Krigsminnesamlinga for elever ved 9. klasse på ungdomsskolen. Det blir fulgt samme opplegg som i tidligere år.

Medio desember: Forsvarets julegudsteneste i Nidarosdomen. Nærmere informasjon om dette vil komme på et senere tidspunkt.

Til høsten blir det lagt opp til et temamøte slik det har vært gjort fram til koronaepidemien gjorde sitt inntog.

INF tar sikte på å fortsette samarbeidet med Nordmøre Brigadeveteranforening. Til sommeren blir det lagt opp til en tur etter samme opplegg som tidligere. Mer informasjon om turen vil komme senere.

Årsmøte og styremøte 15. februar 2022 på Hammerstuene

I forkant av årsmøtet ble det avholdt et styremøte, og referat fra det finner du her.

Årsmøtereferatet finner du her.

Forsvarsforeningen bytter navn

På årsmøtet ble det vedtatt etter forslag fra styret å forandre navnet på foreningen fra Indre Nordmøre til bare Nordmøre Forsvarsforening.
Bakgrunnen er at det ikke lenger er noen Ytre Nordmøre Forsvarsforening i drift, så da er det mer praktisk slik.

Møtereferater og årsmeldinger

Samleside for alle referater, årsmeldinger etc.,
finner du her

ARKIV (klikk / trykk på årstallet)

2021: Her er det bare referatsaker som du finner under Møtereferater og årsmeldinger lenger oppe på siden.
2020: Bare referatsaker her også.
Innlegg fra 2019
Innlegg fra 2018
Innlegg fra 2017 

Innlegg fra 2016

INF er medlem av Todalen.no og Trollheimsporten

ELDRE STOFF:

Holten fikk kongens sølv

Torsdag 9. oktober 2014 ble foreningens formann Olav Jostein Holten tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv.
Vi andre i foreningen gratulerer med velfortjent heder.
Se omfattende reportasje fra tildelingen på Trollheimsporten. Klikk her

Festmiddag på Hammerstuene

Den 20.10. 2012 arrangerte INF festmiddag på Hammerstuene, Surnadalsøra i anledning sitt 30 – årsjubileum.
Bilder fra arrangementet finner du om du klikker her.