Styret i 2023:

Leder: Olav Jostein Holten, 6644 Bæverfjord
Mobil: 465 16 449

Nestleder: Jo Inge Øverland

Sekretær: Lars Indreiten

Kasserer: Halvor Flatekval

Styremedlem: Ivar Edmund Vatten

Varamedlemer: 1. Lars Hønsvik, 2. Nils Johan Rodal

Revisor: Jan Gausen.

Valnemnd: Ivar Jonas Nørbech leder, Per O. Moen, Astrid Sinnes.

Årsmeldingen for 2022 finner du her.

Årsmøte 16. februar 2024

Årsmøtereferat finner du her.

Årsmelding for 2023 finner du her.

Styremøte 15. november 2023 på Hammerstuene

15. november 2023 ble det avholdt styremøte på Hammerstuene, Surnadalsøra.

Møtereferatet finner du her.

Fra medlemsmøtet 15.11.23

Det var medlemsmøte på Hammerstuene på Surnadalsøra onsdag 15. november, der Johannes Vaag ble tildelt to hederspriser.
Vil du vite mer om dette klikker du her.

Styremøte 28. juli 2023 på krigsminnesamlinga 

28. juli 2023 ble det avholdt styremøte på krigsminnesamlinga på Åsen.

Møtereferatet finner du her.

Årsmøte 21. februar 2023 på Hammerstuene

I forkant av årsmøtet ble det avholdt styremøte. Referat finner du her.

Årsmøtereferatet finner du her.

Nordmøre Forsvarsforening har fylt 40 år, og omtale fra den markeringen og litt til finner du her.

For å gå direkte til jubileumsberetningen klikker du her.

AKTIVITETSPLAN FOR 2024

Styret i NF vedtok på styremøte 15. november 2023 dette forslaget til aktivitetsplan for 2024:

(Aktiviteter blir fjernet her etter hvert som de ‘går ut på dato’ og redigert når det kommer mer detaljert informasjon.)

Følgende aktivitetsplan foreslås ovenfor årsmøtet:
16.02.24 Årsmøte
29.03.24 Skiskytingens Dag. Vassdalen. Bæverdalen.
08.05.24 Markering 8.mai. Liabø, Åsskard, Stangvik og Surnadal.
Aug./Sept Forsvarshistorisk sommertur Hysnes/Brettingen Fosenhalvøya
Sept. Åpen Dag Krigsminnesamlinga/ Åsen
Okt. Medlemsmøte med foredrag
For de 3 siste arrangementer blir dato bestemt senere og kunngjort til medlemmene.

Møtereferater og årsmeldinger

Samleside for alle referater, årsmeldinger etc.,
finner du her

Forsvarsforeningen bytter navn

På årsmøtet i 2022 ble det vedtatt etter forslag fra styret å forandre navnet på foreningen fra Indre Nordmøre til bare Nordmøre Forsvarsforening.
Bakgrunnen er at det ikke lenger er noen Ytre Nordmøre Forsvarsforening i drift, så da er det mer praktisk slik.

ARKIV (klikk / trykk på årstallet der de er grønne)

2023: Her er det bare referatsaker som du finner under møtereferater og årsmeldinger litt lenger oppe på siden.
2022: Samme som 2023 – se lenger oppe på siden
2021: Samme som 2022 – se lenger oppe på siden.
2020: Bare referatsaker her også.
Innlegg fra 2019
Innlegg fra 2018
Innlegg fra 2017 

Innlegg fra 2016

INF er medlem av Todalen.no og Trollheimsporten

ELDRE STOFF:

Holten fikk kongens sølv

Torsdag 9. oktober 2014 ble foreningens formann Olav Jostein Holten tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv.
Vi andre i foreningen gratulerer med velfortjent heder.
Se omfattende reportasje fra tildelingen på Trollheimsporten. Klikk her

Festmiddag på Hammerstuene

Den 20.10. 2012 arrangerte INF festmiddag på Hammerstuene, Surnadalsøra i anledning sitt 30 – årsjubileum.
Bilder fra arrangementet finner du om du klikker her.