Logo

Styret i 2019:

Leder: Olav Jostein Holten, 6644 Bæverfjord
Mobil: 465 16 449

Nestleder: Lars Indreiten

Sekretær: Johannes J. Vaag

Kasserer: Halvor Flatekval

Styremedlem: Ivar Edmund Vatten

Varamedlemer: Nils Johan Rodal og Leif Kristian Bøe.

Revisor: Jan Gausen.

Valnemnd: Kristian Ellevset, Astrid Sinnes og Per O. Moen.

Årsmeldingen for 2018 finner du her.

AKTIVITETER I 2020

Fredag 14.02: Årsmøte på Hammerstuene, Surnadalsøra. Møtet starter kl. 13.00.

Lørdag 14.03: Skiskytingens Dag på Gravvold i Bæverdalen. Tidsrom fra kl. 12.00 til kl. 16.00.

Fredag 08.05: Kransnedlegging på Hanem gravsted og Straumsnes kirke. Dette er et opplegg i samarbeid med Brigadeveteranforeninga. Etter markeringa blir det samling på Fjordkroa hvor det blir filmframvising ved Helge Husby, og matservering.

Fredag 05.06 og lørdag 06.06: Dugnad på Krigsminnesamlinga. Oppstart kl. 10.00. Slutt kl. 16.00.

Lørdag 13.06: Åpen dag på Krigsminnesamlinga. Fra kl. 12.00 til kl. 16.00.

Ultimo juni: Øramartnaden.

Medio desember: Forsvarets julegudstjeneste i Nidarosdomen. Nærmere informasjon om dette vil komme på et senere tidspunkt.

Møtereferater og årsmeldinger

Samleside for referater, årsmeldinger etc., finner du her.

SAKER FRA 2019

Den 6. desember ble det avholdt styremøte på Hammerstuene.

Referat fra møtet finner du her.

Skiskytterforbundets hederspris i gull til Johs. J. Vaag

Mandag 28. oktober ble foreningens sekretær Johannes J. Vaag, som den første i landet, tildelt denne høythengende hedersprisen.
En omtale fra denne begivenheten finnes bl.a. på Trollheimsporten, og den kan du se under denne linken.

I forkant av arrangementet den 28. oktober ble det avholdt styremøte.

Referat fra møtet finner du her.

Forsvarshistorisk vandring i Surnadal 26.06.19

Onsdag 26. juni ble det gjennomført en forsvarshistorisk vandring i området Skei og Øye i nedre Surnadal, arrangert av Forsvarsforeningen i samarbeid med Nordmøre Brigadeveteranforening.
Avisa Driva var til stede, og omtalen finnes på siste side av papirutgaven onsdag 03.07.
Artikkelen finner du under denne linken.

ARKIV

Innlegg fra 2018 finner du under denne linken.
Innlegg fra 2017 finner du under
denne linken.
Innlegg fra 2016 finner du under
denne linken.

INF er medlem av Todalen.no og Trollheimsporten

ELDRE STOFF:

Holten fikk kongens sølv

Torsdag 9. oktober 2014 ble foreningens formann Olav Jostein Holten tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv.
Vi andre i foreningen gratulerer med velfortjent heder.
Se omfattende reportasje fra tildelingen på Trollheimsporten. Klikk her

Festmiddag på Hammerstuene

Den 20.10. 2012 arrangerte INF festmiddag på Hammerstuene, Surnadalsøra i anledning sitt 30 – årsjubileum.
Bilder fra arrangementet finner du om du klikker her.