Styret i 2022:

Leder: Olav Jostein Holten, 6644 Bæverfjord
Mobil: 465 16 449

Nestleder: Lars Indreiten

Sekretær: Johannes J. Vaag

Kasserer: Halvor Flatekval

Styremedlem: Ivar Edmund Vatten

Varamedlemer: 1. Jo Inge Øverland, 2. Nils Johan Rodal

Revisor: Jan Gausen.

Valnemnd: Kristian Ellevset, Astrid Sinnes, Ivar Jonas Nørbeck og Per O. Moen.

Årsmeldingen for 2021 finner du her.

AKTIVITETER I 2022

LØRDAG 10. SEPTEMBER: OBS! Nye avgangstider. Årets tradisjonelle sommertur i samarbeid med Nordmøre Brigadeveteranforening.
I år går turen til Sunndalsøra og Sunndal.
Tidene er forandret med en halvtime i forhold til invitasjonen som er sendt ut til medlemmene, dette for å passe bedre med fergeavgangene.
Du finner mer info med oppdaterte tider i rødt ved å trykke på
denne linken.

Medio desember: Forsvarets julegudsteneste i Nidarosdomen. Nærmere informasjon om dette vil komme på et senere tidspunkt.

Til høsten blir det lagt opp til et temamøte slik det har vært gjort fram til koronaepidemien gjorde sitt inntog.

Styremøte 27. august 2022 på Krigsminnesamlinga

Møtereferat finner du her.

Årsmøte og styremøte 15. februar 2022 på Hammerstuene

I forkant av årsmøtet ble det avholdt et styremøte, og referat fra det finner du her.

Årsmøtereferatet finner du her.

Forsvarsforeningen bytter navn

På årsmøtet ble det vedtatt etter forslag fra styret å forandre navnet på foreningen fra Indre Nordmøre til bare Nordmøre Forsvarsforening.
Bakgrunnen er at det ikke lenger er noen Ytre Nordmøre Forsvarsforening i drift, så da er det mer praktisk slik.

Møtereferater og årsmeldinger

Samleside for alle referater, årsmeldinger etc.,
finner du her

ARKIV (klikk / trykk på årstallet)

2021: Her er det bare referatsaker som du finner under Møtereferater og årsmeldinger lenger oppe på siden.
2020: Bare referatsaker her også.
Innlegg fra 2019
Innlegg fra 2018
Innlegg fra 2017 

Innlegg fra 2016

INF er medlem av Todalen.no og Trollheimsporten

ELDRE STOFF:

Holten fikk kongens sølv

Torsdag 9. oktober 2014 ble foreningens formann Olav Jostein Holten tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv.
Vi andre i foreningen gratulerer med velfortjent heder.
Se omfattende reportasje fra tildelingen på Trollheimsporten. Klikk her

Festmiddag på Hammerstuene

Den 20.10. 2012 arrangerte INF festmiddag på Hammerstuene, Surnadalsøra i anledning sitt 30 – årsjubileum.
Bilder fra arrangementet finner du om du klikker her.