Logo

Styret i 2020:

Leder: Olav Jostein Holten, 6644 Bæverfjord
Mobil: 465 16 449

Nestleder: Lars Indreiten

Sekretær: Johannes J. Vaag

Kasserer: Halvor Flatekval

Styremedlem: Ivar Edmund Vatten

Varamedlemer: 1. Jo Inge Øverland, 2. Nils Johan Rodal

Revisor: Jan Gausen.

Valnemnd: Kristian Ellevset, Astrid Sinnes og Per O. Moen.

Årsmeldingen for 2019 finner du her.

AKTIVITETER I 2020

Fredag 08.05: Kransnedlegging på Hanem gravsted kl.11.00, og Straumsnes kirke kl. 13.00. Dette er et opplegg i samarbeid med Brigadeveteranforeninga.
Kransnedleggingen vil bli gjennomført, men med begrensninger i forhold til dagens situasjon. Deltagelsen er begrenset til 3 medlemmer fra foreningen, og pårørende til de som skal minnes.
I tillegg har vi fått i oppdrag å legge på krans ved Tingvoll kirke kl. 15.00, samt blomster på grava til russisk fange / soldat som ble skutt av tyskerne etter å ha rømt fra Høglia. I 1947 ble fangen / soldaten gravlagt på Tingvoll kirkegård. Områdesjef for Sunndalsfjord HV-område med flaggvakter skal hjelpe oss, samt hornblåser fra Tingvoll.
Tilstelning og foredrag som var planlagt på Fjordkroa blir utsatt, og avviklet til høsten dersom forholdene tillater det.

Fredag 05.06 og lørdag 06.06: Dugnad på Krigsminnesamlinga. Oppstart kl. 10.00. Slutt kl. 16.00.

Lørdag 13.06: Åpen dag på Krigsminnesamlinga. Fra kl. 12.00 til kl. 16.00.

Ultimo juni: Øramartnaden.

Medio desember: Forsvarets julegudstjeneste i Nidarosdomen. Nærmere informasjon om dette vil komme på et senere tidspunkt.

Årsmøte og styremøte 14. februar 2020 på Hammerstuene

I forkant av årsmøtet ble det avholdt et styremøte, og referat fra det finner du her.

Årsmøtereferatet finner du her.

Møtereferater og årsmeldinger

Samleside for referater, årsmeldinger etc., finner du her.

SAKER FRA 2019

Den 6. desember ble det avholdt styremøte på Hammerstuene.

Referat fra møtet finner du her.

Skiskytterforbundets hederspris i gull til Johs. J. Vaag

Mandag 28. oktober ble foreningens sekretær Johannes J. Vaag, som den første i landet, tildelt denne høythengende hedersprisen.
En omtale fra denne begivenheten finnes bl.a. på Trollheimsporten, og den kan du se under denne linken.

I forkant av arrangementet den 28. oktober ble det avholdt styremøte.

Referat fra møtet finner du her.

Forsvarshistorisk vandring i Surnadal 26.06.19

Onsdag 26. juni ble det gjennomført en forsvarshistorisk vandring i området Skei og Øye i nedre Surnadal, arrangert av Forsvarsforeningen i samarbeid med Nordmøre Brigadeveteranforening.
Avisa Driva var til stede, og omtalen finnes på siste side av papirutgaven onsdag 03.07.
Artikkelen finner du under denne linken.

ARKIV

Innlegg fra 2018 finner du under denne linken.
Innlegg fra 2017 finner du under
denne linken.
Innlegg fra 2016 finner du under
denne linken.

INF er medlem av Todalen.no og Trollheimsporten

ELDRE STOFF:

Holten fikk kongens sølv

Torsdag 9. oktober 2014 ble foreningens formann Olav Jostein Holten tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv.
Vi andre i foreningen gratulerer med velfortjent heder.
Se omfattende reportasje fra tildelingen på Trollheimsporten. Klikk her

Festmiddag på Hammerstuene

Den 20.10. 2012 arrangerte INF festmiddag på Hammerstuene, Surnadalsøra i anledning sitt 30 – årsjubileum.
Bilder fra arrangementet finner du om du klikker her.