Kontaktperson: Erling Stausland, mobil: 913 17946 eller e-mail: erling.stausland (at) colorline.no

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på medlemsskap og/ eller aktiviteter i foreningen! Du kan melde deg inn ved å klikke på denne linken.

Kristiansand Forsvarsforening utgjør sammen med 10 andre forsvarsrelaterte organisasjoner i området Kristiansand Militære Samfunn. Dette medfører at våre medlemmer får mange flere muligheter til å delta på arrangementer av de samarbeidende foreninger.

Kommende arrangement: 

Tid : Torsdag 29. februar 2024 kl 1900

Sted: Offisersmessen Gimlemoen

Foredragsholder: Brigader Ole Anders Øie, NK/Stabssjef Forsvarets Høgskole

Tema: Utdanning i Forsvaret – Hva skjer?

Mye har endret seg de siste årene i forhold til utdanning i Forsvaret. Vi får en gjennomgang av utdanningssystemet til Forsvaret og får høre om status og utfordringer på dette viktige området.

Arrangementet er åpent for alle og vi byr på lett servering. Velkommen!

 

 

Neste arrangement : 

Tid : Torsdag 21. Mars kl 1900

Sted: Offisersmessen Gimlemoen

Foredragsholder: Generalmajor Frode Ommundsen, Sjef Heimevernet

Tema: Status og utfordringer for Heimevernet

Vi ser frem til å kunne ønske sjefen for Heimevernet velkommen til oss og til å høre hans tanker og ideer for Heimevernet i fremtiden.

Arrangementet er åpent for alle og vi byr på lett servering. Velkommen!

 

Se gjerne Facebook-siden vår, eller Kristiansand Militære Samfunn sin Facebook-side eller hjemmeside for mer info i senere.

Annet:

Lik gjerne Facebooksiden vår. www.facebook.com/kristiansandff/

KMS sin hjemmeside: KMS på Facebook

 

Hvis du går med planer om å arrangere en fest eller møte/konferanse, anbefaler vi www.offisersmessen.no Da hjelper du også Kristiansand Forsvarsforening!