Kontaktperson: Erling Stausland, mobil: 913 17946 eller e-mail: erling.stausland (at) colorline.no

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på medlemsskap og/ eller aktiviteter i foreningen! Du kan melde deg inn ved å klikke på denne linken.

Kristiansand Forsvarsforening utgjør sammen med 10 andre forsvarsrelaterte organisasjoner i området Kristiansand Militære Samfunn. Dette medfører at våre medlemmer får mange flere muligheter til å delta på arrangementer av de samarbeidende foreninger. 

Kommende arrangement: 

Tid :                          Torsdag 11. november 2021 Kl 1900

Sted:                         Offisersmessen Gimlemoen (Kaserneveien 26, Kristiansand)

Foredragsholder: Brigader Pål Erik Berglund, Sjef Brigade Nord

Tema:                      Status for Brigade Nord

Brigader Berglund overtok en velfungerende brigade som han skal utvikle videre. Likevel er Brigade Nord i stadig utvikling og landmakten er i endring. Kom og hør hva Brigadesjefen mener om fremtiden, sett i lys av de strategiske tenkninger. Foredraget er i samarbeid med KMS og Brigadeveteranforeningen og er åpent for alle. Vi byr på lett servering underveis. Velkommen!

 

Neste arrangement: 

Tid :                          Onsdag 8. desember 2021 Kl 1630 – 2359

Sted:                         Superspeed1 – Color Line

Hva:                          Sosialt julebordscruise med de andre medlemsforeningene i Kristiansand Militære Samfunn

Påmelding:           Påmelding senest 2. desember til Erling på mail erling.stausland(a)colorline.no. Pris kommer vi tilbake til, men blir ca 300 kr for billett og mat.

Etter en mager julebordssesong i fjor, står vi vel alle i kø for å fråtse i en overfylt julebuffet. Derfor er det gledelig at vi igjen kan invitere til et hyggelig og sosialt julebordscruise med SuperSpeed. Fremmøte er kl 1545 i terminalen til Color Line i Kristiansand og båten avgår kl 1630. Vi spiser julebord i restauranten på vei til Hirtshals. På returen som starter 2045 etablerer vi en base i baren. Det blir naturligvis også mulighet for juleshopping ombord. Håper mange vil være med på dette trivelige tiltaket! Velkommen!

 

Vi jobber med møteprogrammet for vinter/vår sesjonen 2022. Ingenting er klart enda. Se gjerne Facebook-siden vår, eller Kristiansand Militære Samfunn sin Facebook-side eller hjemmeside for mer info i senere.

Annet:

Lik gjerne Facebooksiden vår. www.facebook.com/kristiansandff/

KMS sin hjemmeside: KMS på Facebook

 

Hvis du går med planer om å arrangere en fest eller møte/konferanse, anbefaler vi www.offisersmessen.no Da hjelper du også Kristiansand Forsvarsforening!