Kontaktperson: Erling Stausland, mobil: 913 17946 eller e-mail: erling.stausland (at) colorline.no

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på medlemsskap og/ eller aktiviteter i foreningen! Du kan melde deg inn ved å klikke på denne linken.

Kristiansand Forsvarsforening utgjør sammen med 10 andre forsvarsrelaterte organisasjoner i området Kristiansand Militære Samfunn. Dette medfører at våre medlemmer får mange flere muligheter til å delta på arrangementer av de samarbeidende foreninger. 

Kommende arrangement: 

Tid :                           Torsdag 25. april 2019 Kl 1900

Sted:                         Offisersmessen Gimlemoen (Kaserneveien 26, Kristiansand)

Foredragsholder: Oblt Geir Hågen Karlsen

Tema:                        Hybrid krigføring og påvirkningsoperasjoner – Hvilke trusler står Norge overfor?

Vi får besøk av en av Norges fremste eksperter på hybride påvirkningsoperasjoner. Han vil fortelle mer om dette og hvilke trusler Norge står overfor på dette feltet.  Foredraget er i samarbeid med KMS og er åpent for alle. Vi byr på lett servering underveis. Velkommen!

Neste arrangement: 

Tid :                          Torsdag 23. mai 2019 Kl 1900

Sted:                         Offisersmessen Gimlemoen (Kaserneveien 26, Kristiansand)

Foredragsholder: Oberst Harald Minde, sjef Luftforsvaret Kjevik 

Tema:                       Status Luftforsvaret, herunder Kjeviks fremtid og F35 programmet

Denne kvelden vil vi få en oppdatering på hva som rører seg i Luftforsvaret, herunder hvordan det går med saken om nedlegging av aktiviteten på Kjevik, og hvordan det går med F35 kampflyprogrammet. Foredraget er i samarbeid med KMS og er åpent for alle. Vi byr på lett servering underveis. Velkommen!

Deretter:

Vi jobber med møteprogrammet for høsten. Se Facebook-siden vår, eller Kristiansand Militære Samfunn sin Facebook-side eller hjemmeside for mer info i løpet av sommeren.

Annet:

Lik gjerne Facebooksiden vår. www.facebook.com/kristiansandff/

KMS sin hjemmeside:  www.kristiansand-mil-samfunn.com

 

Hvis du går med planer om å arrangere en fest eller møte/konferanse, anbefaler vi www.offisersmessen.no Da hjelper du også Kristiansand Forsvarsforening!