Kontaktperson: Erling Stausland, mobil: 913 17946 eller e-mail: erling.stausland (at) colorline.no

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på medlemsskap og/ eller aktiviteter i foreningen! Du kan melde deg inn ved å klikke på denne linken.

Kristiansand Forsvarsforening utgjør sammen med 10 andre forsvarsrelaterte organisasjoner i området Kristiansand Militære Samfunn. Dette medfører at våre medlemmer får mange flere muligheter til å delta på arrangementer av de samarbeidende foreninger. 

Kommende arrangement: 

Tid :                           Torsdag 21. oktober 2021 Kl 1900

Sted:                         Offisersmessen Gimlemoen (Kaserneveien 26, Kristiansand)

Foredragsholder: Oberst Morten Henriksen, Veteraninspektør i Forsvaret

Tema:                        Veteranbegrepet – Forsvarssjefens innspill på hvem som er veteraner

Det har lenge vært veteraner fra internasjonale operasjoner som har lagt beslag på uttrykket «veteran». Forsvarssjefen gikk i mai i år ut og mente at veteranbegrepet også skulle inkludere alle som har tjenestgjort i forsvaret (Les mer om det her: https://www.forsvarsforeningen.no/nyheter/utvider-veteranbegrepet/) Veteraninspektøren i Forsvaret besøker oss og holder foredrag om veteranbegrepet og bakgrunnen for Forsvarssjefens utspill. Det blir anledning til spørsmål og svar underveis. Møtet er i samarbeid med Kristiansand Militære Samfunn. Vi byr på litt lett servering underveis. Møtet er åpent for alle interesserte! Velkommen!

Neste arrangement: 

Tid :                          Torsdag 11. november 2021 Kl 1900

Sted:                         Offisersmessen Gimlemoen (Kaserneveien 26, Kristiansand)

Foredragsholder: Brigader Pål Erik Berglund, Sjef Brigade Nord

Tema:                      Status for Brigade Nord

Brigader Berglund overtok en velfungerende brigade som han skal utvikle videre. Likevel er Brigade Nord i stadig utvikling og landmakten er i endring. Kom og hør hva Brigadesjefen mener om fremtiden, sett i lys av de strategiske tenkninger. Foredraget er i samarbeid med KMS og Brigadeveteranforeningen og er åpent for alle. Vi byr på lett servering underveis. Velkommen!

 

Julecruise med SuperSpeed1

I desember planlegger vi kveldstur til Hirtshals med SuperSpeed. Avreise kl 1630 og retur ved midnatt. Det blir julebord på utreisen. Informasjon om dato og påmelding kommer senere. Ta gjerne kontakt med Erling om du har spørsmål.

Vi jobber med møteprogrammet for vinter/vår sesjonen 2022. Ingenting er klart enda. Se gjerne Facebook-siden vår, eller Kristiansand Militære Samfunn sin Facebook-side eller hjemmeside for mer info i løpet av sommeren.

Annet:

Lik gjerne Facebooksiden vår. www.facebook.com/kristiansandff/

KMS sin hjemmeside: KMS på Facebook

 

Hvis du går med planer om å arrangere en fest eller møte/konferanse, anbefaler vi www.offisersmessen.no Da hjelper du også Kristiansand Forsvarsforening!