VELKOMMEN TIL

mossryggeff_lightface


 

Målet med Moss og Rygge Forsvarsforenings arbeid er å bidra til at Norges trygghet, frihet, demokrati, uavhengighet og fred ivaretas på en forsvarlig måte gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og en god sivil beredskap. Vi skal ivareta dette i vår region.

Viktig for NFFs arbeid er å styrke befolkningens forsvarsvilje og motstandskraft. Dette gjøres gjennom å motivere, spre kunnskap, skape debatt og en forståelse for at det vi har er verdifullt. Vi søker å skape entusiasme, vilje til forsvar og en vilje til motstandskraft – både praktisk og mentalt.


Foreningen arrangerer hvert år foredrag med aktuelle debattanter eller forfattere, som er aktuelle i dagens sikkerhets bilde. MRFF driver også en krigsminnesamling, som ligger i stabburet ved siden av Rygge Museum (den gamle pikeskolen), på Bygdetunsveien i Rygge. Krigsminnesamlingen er en viktig historieformidler, og skolene i distriktet bruker denne som en del av undervisningen for 9 nde klasse.

Vi vil presentere  vårt program og våre turer her.

Forsvarssak er fredssak! (Fridtjof Nansen)

Ønsker du kontakt med oss? Send oss en epost.

Sverre Johan Enghaug (leder)

Per Ivar Fjeldahl (sekretær)