NedreRomerikeFF_light_300

Nedre Romerike Forsvarsforening består av medlemmer fra kommunene på Nedre Romerike. Kommunene på Nedre Romerike er Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Sørum og Skedsmo. Foreningen ble stiftet på Romerike 07. juni 1983.

Lokalforeningen er en sivil organisasjon som arbeider overfor forsvaret og befolkningen for å heve interessen for forsvarsrelaterte spørsmål. Vi har arbeidet med forsvarsutstillingen i 2003, årlig stand på flydagene ved Kjeller flyplass, landsmøter og arbeidsprogram til Norges Forsvarsforening, vervekampanjer, debattmøter og høringer om langtidsprogram og forsvarsstudier, samt vervekampanjer og loddsalg. Foreningen har også arbeidet mye med møtelokaler for styremøter, debattmøter og årsmøter. Leserinnlegg om størrelsen på forsvarsbudsjettet, fremtiden til Lahaugmoen og Kjeller, har engasjert styrets medlemmer gjennom årene.

Styret i Nedre Romerike Forsvarsforening valgt på Årsmøtet 10. april 2019 er;

Leder
Otto Dalberg

Styremedlemmer:
Willy B. Wilhelmsen
Hallvard Olav Skaarer

Tommy R. Bech

Vara:
1.
Per Jarle Kristiansen
2. Knut Borgen

Revisorer:
Grete Dalberg
Ole K. Larsplass

Valgkomite
Tommy R. Bech
Ole K. Larsplass

Foreningen kan nås på epost: tommyrbe@outlook.com

Tommy R. Bech er edb-koordinator. Styret er ansvarlig for innholdet på denne hjemmesiden.

Arrangementer og hendelser

21. mai 2017 var det flydagen på Kjeller. Nedre Romerike Forsvarsforening hadde stand fra klokken 10.00 og ut dagen. Takk til dere som deltok, enten på stand eller som messebesøkende. Flydagen 2018 var søndag 3. juni. Norges forsvarsforening avholdt landsmøte 14. – 16. juni i Stavanger, Nedre Romerike Forsvarsforening deltok med Willy B. Wilhelmsen og Tommy Bech.