Forsvarssak er fredssak!

Nedre Romerike Forsvarsforening består av medlemmer fra kommunene på Nedre Romerike. Kommunene på Nedre Romerike er Aurskog-Høland, Enebakk, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Lillestrøm, samt Gjerdrum kommuner etter kommunereformen av 1.1.2020. Det tidligere Skedsmo, Fet og Sørum er gått inn i Lillestrøm kommune. Foreningen har ikke tatt stilling til om Rømskog skal inngå i Nedre Romerike Forsvarsforening ennå, som del av kommunereformen. Foreningen ble stiftet på Romerike 07. juni 1983.

Lokalforeningen er en sivil organisasjon som arbeider overfor forsvaret og befolkningen for å heve interessen for forsvarsrelaterte spørsmål. Vi har arbeidet med forsvarsutstillingen i 2003, årlig stand på flydagene ved Kjeller flyplass, landsmøter og arbeidsprogram til Norges Forsvarsforening, vervekampanjer, debattmøter og høringer om langtidsprogram og forsvarsstudier, samt vervekampanjer og loddsalg. Foreningen har også arbeidet mye med møtelokaler for styremøter, debattmøter og årsmøter. Leserinnlegg om størrelsen på forsvarsbudsjettet, fremtiden til Lahaugmoen og Kjeller, har engasjert styrets medlemmer gjennom årene.

Styret i Nedre Romerike Forsvarsforening valgt på Årsmøte 23. August 2023;

Leder

Willy B. Wilhelmsen

Styremedlemmer:

Otto Dalberg
Hallvard Olav Skaarer

Tommy R. Bech, sekretær og kasserer

Representant for NROF Ole K. Larsplass

Revisorer:
Grete Dalberg
Ole K. Larsplass

Valgkomite
Tommy R. Bech
Bjarte Brundtland

Foreningen kan nås på epost: tommyrbe@outlook.com

Tommy R. Bech er edb-koordinator. Styret er ansvarlig for innholdet på denne hjemmesiden.

Årsmøtet 23. august 2023 vedtok følgende;

«NRO bør gi innspill til de ulike kommunene på Nedre Romerike om at tilstanden til tilfluktktsrom og mangelen på øving av disse gjøres til et fast punkt når kommunal risiko og sårbarhetsvurdering (ROS) skal utarbeides. Dette kan begrunnes i den aktuelle sikkerhetspolitiske situasjonen. Det kommunale beredskapsrådet (hvis det finnes) må ha tilstanden til tilfluktsrom på sin møteagenda.
Spørsmålet kommunene må stille seg er hvilke konsekvenser manglende øving av offentlige tilfluktsrom og uklar bemanning vil medføre for befolkningen?»

Arrangementer og hendelser

21. mai 2017 var det flydagen på Kjeller. Nedre Romerike Forsvarsforening hadde stand fra klokken 10.00 og ut dagen. Takk til dere som deltok, enten på stand eller som messebesøkende. Flydagen 2018 var søndag 3. juni. Norges forsvarsforening avholdt landsmøte 2019 14. – 16. juni i Stavanger, Nedre Romerike Forsvarsforening deltok med Willy B. Wilhelmsen og Tommy Bech.