VELKOMMEN TIL ØVRE ROMERIKE FORSVARSFORENING (ØRF)

DEN KRAFTFULLE OG VAKRE BAUTAEN I TRANDUMSKOGEN VIL FOR ALLTID MINNE OSS OM DE SOM GAV SITT LIV I KAMPEN FOR FRIHET OG FRED, OG SOM OFRET DET DYREBARESTE AV ALT, SITT EGET LIV.  MÅ DE ALDRI HA GITT SITT OFFER FORGJEVES!

trandumskogenbauta001

Øvre Romerike Forsvarsforening ble stiftet 6. november 1974                                                                      

Den 6. november 1974 ble det sendt ut innbydelse til mulige interesserte  på Øvre Romerike med tema:

«FORSVARSFORENING PÅ ØVRE ROMERIKE?
INNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE!»

Forberedelsene hadde foregått en tid, og initiativtager var major Sigbjørn Witdth Nordbak, med god hjelp fra de øvrige personer i «aksjonsutvalget»; kaptein Mikal Bordal, økonomidirektør Hans Bratfos og disponent Hans Chr. Tangen.

Den 17.november lå alt tilrette for å stifte en Forsvarsforening for bygdene,på Øvre Romerike: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

Stiftelsesmøte ble holdt i befalsmessen på Sessvollmoen den 20. november 1974, og mer enn 40 forsvarsinteresserte møtte fram.Saksliste og forslag til vedtekter var utsendt på forhånd, og aksjonsutvalget fikk medhold i sitt forslag om å stifte en forsvarsforening på Øvre Romerike med følgende formål:

«å arbeide for at forsvarsviljen og vår sivile beredskap, til enhver tid er levende i det norske folk, og for at Norge til enhver tid har et troverdig forsvar som verner landets suverenitet,  frihet, uavhengighet, vårt demokrati og fred for våre innbyggere.»

Foreningen er kontinuerlig søkende etter nye medlemmer som kan bidra til vårt arbeid i fredens og demoratiets tjeneste. Årlig holdes det åpne  konferanser, foredrag, og møter hvor forsvarspolitiske og terrorrelaterte utfordringer diskuteres. Møtene annonseres i lokalpressen på Øvre Romerike, og holdes i egnede lokaler på Jessheim. Styret er sammensatt av kompetente medlemmer med en god kontaktflate i nærmiljøet, og vi vil sette stor pris på om du tar nærmere kontakt med en av oss. Vi lover å ta godt vare på deg!

Styret 2020/21

Styreleder:     Knut Erling Skreden

                            Nestleder: Odd M. Holter

                            Sekretær: Vakant

                            Kasserer: Arnt-Finn Bøvre

                            Styremedlem: Ove Dullum

                            Styremedlem: Hans Østvold

Foreningspost sendes til styreleder på følgende adresse: gripex@online.no

Styreleder kan kontaktes på mobil; 900 88 620, 

Nestleder på mobil; 900 19 707