sarpsborgff_light1

STYRET

INNMELDING NFF          FORSVARSVERKER SARPSBORG

AKTIVITETER

FORSVARET

sttt-vre-soldater

23.03.2015:

Sarpsborg FF i samarbeid med NROF nedre glomma. ønsker medlemmer velkommen til guidet tur til Forsvarsmuseet på Akershus festning.

Turen er Søndag 26.04.15.

Omvisningen begynner kl 12:00 og varer ca. i 1 time.

Det arbeides med fellestransport. Nærmere opplysning kommer senere.

——————————————————————————————————————————-

16.12.2013

Kjære medlem av Sarpsborg Forsvarsforening!

Som styreleder i vår forsvarsforening håper jeg at du setter pris på ditt medlemskap i foreningen.

Kanskje synes du også andre burde bli medlem. Jeg sender deg derfor et julegavetips som jeg håper du vil tenke over.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt.

Vennlig hilsen

Inger Prytz Herbert

Styreleder

Sarpsborg Forsvarsforening

———————————————————————————————————————————-

18.09.2013

SARPSBORG FORSVARSFORENING’S HØSTTUR TIL FORSVARETS FLYSAMLING PÅ GARDERMOEN – SØNDAG 8.SEPTEMBER 2013.

Turen gikk med minibuss fra Sarpsborg torg kl. 09:30. Totalt 11 personer ble med i bussen – inkludert sjafør. 7 av personene var medlemmer og de 4 andre var familiemedlemmer til våre medlemmer.

Selv om det var skuffende få som var påmeldt – fikk vi som valgte å reise, en riktig fin dag.

Solen skinte – og luften var varm – slik at Flymuseet og området rundt kom i et ekstra godt lys.

Flysamlingen på stedet er imponerende – og flere av oss ble nok overrasket over dimensjonene på bygget og flysamlingen.

Denne aktuelle søndagen var det også besøk av en del veteranfly fra Kjeller. Noen av disse fløy også i formasjon – og det var flyoppvisning av en gammel dobbeltdekker.

Til lunch var vi samlet rundt et bord utendørs – i tilknytning til Flysamlingen – og fikk servert grillmat.

Alt i alt – en positiv og minnerik søndagstur.

Øyvind H, sekretær.

——————————————————————————————————————————-

16.08.2013

SARPSBORG FORSVARSFORENING INVITERER TIL TUR TIL FORSVARETS FLYSAMLING PÅ GARDERMOEN – SØNDAG DEN 8. SEPTEMBER 2013.

Sarpsborg Forsvarsforening har gleden av å invitere sine medlemmer med ektefelle/partner på en tur til Forsvarets Flysamling som over nevnt.  Denne dagen vil det være ekstra aktivitet ved flysamlingen – da det er forventet at flere av flyene på Kjeller blir fløyet over til Gardermoen.

Vi forsøker i utgangspunktet å få til en guidet omvisning på stedet.

Oppmøte og transport;

Oppmøte for transport blir på Sarpsborg Bussterminal – og avgang blir kl. 09:30. Transporten vil foregå med minibuss(er).  Forventet ankomsttid tilbake på Sarpsborg Bussterminal vil være ca. kl. 17:00.

Div. opplysninger;

Transporten, inngangsbiletter og kostnadene ved en evetuell omvisning vil bli dekket av Sarpsborg Forsvarsforening. Etter besøket på flysamlingen vil det bli en stopp for lunch/middag  på en veikro e.l. Dette betales av den enkelte selv. Vi satser på en hyggelig tur og trivelig samvær.

Påmelding;

Påmelding innen den 30. august 2013 til ;

Vigdis Nilsen, tlf. 48065901, e-mail  snusken_pjuska@hotmail.com

eller

Inger Prytz Herbert tlf. 97027772, e-mail  ingerprytz@gmail.com

—————————————————————————————————————————-

09.05.2013

Frigjøringsdagen og vetrenadagen 2013

Onsdag 8 Mai ble Frigjøringsdagen og veterandagen markert ved de fallenes monument.

Leder for SFF Inger Prytz Hertbert ønsket alle velkommen. Tross en regntung dag møtte noen ivrige sjeler for å høre ordførerens tale, samt kransenedleggesen ved monumentet.

Det hele ble en verdig minnestund med en æresvakt fra Lotteforeningen og hornblåser fra HV01.

Til slutt avsluttet Leder SFF med en dikt og ønsket alle en trygg reise hjem.

SA dekket hele sermonien med artikkel i avisen samt talen til Ordfører Sindre Martinsen-Evje. LES HER

—————————————————————————————————————————————–

09.05.2013

Medlemstur.

8 september 2013 planlegger SFF et tur til Forsvarets flysamling på Gardermoen.

Dette blir en guidet tur med masse nyttig informasjon.

mer info. kommer!

—————————————————————————————————————————————–

05.04.2013

Årsmøte 2013

Årsmøtet som var kunngjort med melding til medlemmene, ble avholdt på Wegener brakka på Borgarsyssel Museum onsdag den 27. februar kl. 19:00.

Sekretær Øyvind Henanger ønsket alle vel møtt. Ingen hadde bemerkninger til innkallingen til møtet. Det var heller ingen bemerkninger til sakslisten. Til sammen 21 medlemmer inkludert styret – møtte opp. Møtet ble således erklært for lovlig satt.

Les Protokoll  HER

————————————————————————————————————————————–

28.01.2013

ÅRSMØTE 2013

SARPSBORG FORSVARSFORENING

Wegener Brakka, Borgarsyssel Museum, onsdag 27. februar kl. 19:00.

Sarpsborg Forsvarsforening avholder årsmøte  til overfornevte tid og sted, -du er herved som medlem av foreningen invitert til å delta.

Etter gjeldende vedtekter skal årsmøte behandle:

1.     Styrets årsberetning og revidert regnskap

2.     Valg av nytt styre,  vararepresentanter, revisor og valgkomite

3.     Saker som styret ønsker å legge fram for årsmøtet

4.     Saker som medlemmene ønsker behandlet – og som er levert styret innen 1 uke før årsmøtet, event. forslag om vedtektsendringer 14 dgr. før møtet.

Etter den formelle delen blir det bevertning med smørbrød, kaffe og brus. I år blir møtet gratis for våre medlemmer.

Av hensyn til bevertningen må alle interesserte melde seg på senest onsdag 20. februar.  Meld deg på med e-post eller telefon til Øyvind Henanger 90776687, ohenanger@hotmail.com  eller Vigdis Nilsen 97600968/48065901 snuskenpjuska@hotmail.com

For styret

Øyvind Henanger, sekretær

——————————————————————————————————————————–

14.11.2012

AVLYST

Foredragene den 20 November kl 1800, er avlyst pga liten interesse blant våre medlemmer.

———————————————————————————————————————————

29,10,2012

SARPSBORG FORSVARSFORENING ØNSKER Å INVITERE SINE MEDLEMMER TIL FOREDRAG MED ENKEL BEVERTNING PÅ WEGENER BRAKKA, BORGARSYSSEL MUSEUM TIRSDAG 20. NOVEMBER 2012 KL.18:00.

Styret i Sarpsborg Forsvarsforening har gleden av å invitere sine medlemmer til to foredrag a ca. 50 minutters varighet – til tid og sted som over nevnt.

Foredragene vil bli holdt i regi av Folk og Forsvar – og emnene er som følger;

1.      Norge og nord områdene ; sikkerhetspolitikk og globalisering.

2.      Forsvaret som sikkerhetspolitisk verktøy; hvor er vi i dag – og hva Forsvaret har fokus på.

Mellom foredragene har vi lagt inn en liten pause for en enkel bevertning og sosialt samvær.

Bevertning og foredrag vil være helt gratis for våre medlemmer.

På grunn av bevertningen og interessen for foredraget har styret sett det nødvendig med en bindende påmelding innen tirsdag 13. november kl. 12:00.

Vi håper flest mulig av våre medlemmer har mulighet til å sette av noen timer denne tirsdags- kvelden. Hvis responsen blir lav,  vil gjennomføringen bli vurdert.

Påmelding til

Inger Prytz Herbert     ingerprytz@gmail.com          mobil 97027772

eller

Øyvind Henanger , mobil 90776687

———————————————————————————————————————————–

16.10.2012

Søndag 9 September arrangerte Sarpsborg Forsvarsforening medlemstur til Oacarsborg festning utenfor Drøbak. Tilsammen 19 perseoner var med på en givende og interessant omvisning rundt omkring på øya og de forskjellige forsvarsanleggene på stedet.

Vår guide var en pensjonert forsvarsmann og haddehistorie å berette på vår vandring. Det var nok faktisk slik at han ikke rakk å få fortalt alt før vi måtte takke for oss, for å rekke middag. Dette for å nå fergen tilbake til fastlandet.

Øyvind Henanger

——————————————————————————————————————————–

27.06.2012

INNBYDELSE TIL TUR TIL OSCARSBORG FESTNING VED DRØBAK:

Styret i Sarpsborg Forsvarsforening har gleden av  å invitere våre medlemmer til en omvisningstur på Oscarsborg Festning, søndag den 9. september 2012.

Turen vil gå med en – eller eventuelt to minibusser med til sammen ca. 35 plasser. Det blir avgang fra bussterminalen på Storbyen kl. 10:30 – og fra pendlerparkeringsplassen på Lekvoll (ved Quality hotel) kl. 10:40.
På Oscarsborg vil vi få en guidet tur som tar ca. 2 timer – og som inkluderer torpedobatteriet.
Hele turen med buss, ferge og omvisning vil være gratis for våre medlemmer.
Det er muligheter til å få kjøpt lunch på hotellet på Oscarsborg, men det er også mulig å ta med seg egen mat og spise ute.
Vi håper på god respons på denne turen. Det vil være prinsippet om førstemann til mølla som gjelder.
PÅMELDINGSFRIST 25. AUGUST
Påmelding til Idar Hollsten, tlf. 911 17 177 – e-mail :  ih@sarpsborg.com    eller til
Øyvind Henanger, tlf. 90776687 – e-mail :  ohenanger@hotmail.com

Øyvind Henanger, sekretær

——————————————————————————————————————————————————————————————————

16.05.2012

SFF planlegger en tur for medlemer til Oscarsborg søndag 9. september 2012.

Mer info kommer senere

Du kan finne aktiveter i SFF ved å klikke på AKTIVITETER øverst på siden.

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

16.05.2012

UTTALELSE FRA SARPSBORG
FORSVARSFORENING

Historien har vist at det svært
ofte er det uventede som inntreffer. Den har også vist at man lett blir opptatt
av å forberede seg på ”forrige krig”. Man kan derfor ikke utelukkende basere seg
på finslepet utstyr som kan ta seg av ventede problemer.
Militært sett er det ingen ting
som kan erstatte tilgjengelig personell i betydelig antall og med lokalkunnskap.
Norge har etter siste krig satset alt på alliert hjelp. Slik hjelp kan
forholdsvis lett gis med fly og skip. Den støtte som er vanskelig og tidkrevende
å gi, er mye personell på bakken. Dette bør derfor ethvert land stille med selv.
Det er en stor fordel dersom disse også er lokalt forankret.
HV kan fylle en slik rolle, men
reduksjonene har gått alt for langt, allerede.
Å redusere HV ytterligere og å
legge ned HV-01, som dekker en viktig del av landet og en betydelig del av
Norges befolkning, er feil. Man må ikke se seg blind på 22. juli og samle alt i
Oslo.
Sarpsborg
Forsvarsforening er helt enig i utspillet fra Harald Valved og kan ikke
akseptere at Forsvarsforeningen går inn for en ytterligere reduksjon av HV, og
spesielt ikke en nedleggelse av HV-01. Vi venter at Forsvarsforeningen arbeider
aktivt for et bedre forsvar av Norge, og ikke er opptatt av å danse etter
sittende myndigheters pipe

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

09.05.2012

8 mai 2012

Bilder finner du HER

8. Mai markeringen i Sarpsborg ble gjennomført på tradisjonell måte, som et
fellesarrangement mellom Sarpsborg kommune og Sarpsborg Forsvarsforening.
HV-01 musikkorps spilte og Sarpsborg og omegn lotteforening stilte som flaggvakter.
Styremedlem i Sarpsborg Forsvarsforening, Carl-Einar Kure, ønsket de ca 50
fremmøtte velkommen. Leder av utvalget for samfunnsutvikling i Sarpsborg
kommune, Elsie Brenne, talte om viktigheten av å minnes dem som ga sitt liv
i 2. verdenskrig og hvor stor betydning denne krigen hadde hatt for dem so
opplevde den. Hun fremholt nødvendigheten av global rettferdighet for å
hindre at noe slikt gjentok seg. Hun hedret også alle dem som hadde deltatt
i internasjonale operasjoner, for Norge, siden krigen.

Til slutt la hun ned en krans ved monumentet for de falne og HV-01-musikken avsluttet med
nasjonalsangen. Til slutt takket Carl-Einar Kure dem som hadde bidratt og
ønsket de fremmøtte, vel hjem.

Elsie Brennes tale kan du lese HER

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

SFF i samarbeid med Sarpsborg kommune arrangerer 8 Mai markering i Sarpsborg.

Program for 8 Mai 2012 er HER

Les litt om 8 Mai HER

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

Trykk HER for protokoll årsmøte 2012

«Norges Forsvar» 2012

Web ansvarlig Sarpsborg: Steve-Thomas Kaspersen E-post