sarpsborgff_light1

 

INNMELDING NFF

E-POST

SFF PÅ FACEBOOK

FORSVARET

13.02.2023

Årsmøte 2023

Årets årsmøte i Sarpsborg forsvarsforening avholdes 8. mars, kl. 19.00!

Årets årsmøte vil til forskjell fra tidligere år avholdes på Sarpsborg brannstasjon.
Parkering rett ved (bak politistasjonen), i Sigvat Skalds gate 3-5 (APCOA parking).

Innkallingen kan du se her:
Årsmøteinnkalling SFF 2023

Årsberetningen kan du lese her:
Årsberetning SFF 2022-2023

 

Med vennlig hilsen

Styret i Sarpsborg Forsvarsforening


08.05.2022

Veteran- og frigjøringsdagen

Dagen ble markert ved De falnes monumentet i kirkeparken, Sarpsborg.

Sarpsborg forsvarsforening stilte med æresvakter.

Koraler av Sarpsborg Janitsjarkorps
Velkomst av ordfører Sindre Martinsen-Evje
Tale og kransenedleggelse ved Biskop Kari M. Alvsvåg
Medaljeoverrekkelser ved Kapteinløytnant Pål Andreassen, Områdesjef Sarpsborg HV-område
Sang ved Oda Oliversen


03.03.2022

Årsmøte 2022 er gjennomført!

Årsmøte ble i år avholdt som normalt avhold i Wegnerbrakka på Borgarsyssel museum, onsdag 2. mars.

Nytt styre er som følger:
Styreleder:                          Kim Patrick Andresen
Nestleder:                           Bjørn-Tore Karstensen
Sekretær:                            Terje Surdal
Styremedlem/kasserer:   Inger Prytz Herbert
Styremedlem:                    Lars Ivar Bredesen
Varamedlem:                     Stein Ove Hansen
Varamedlem:                     Kjell Lunde

Årsmøtedokumenter:
Protokoll årsmøte SFF 2022 – signert
Årsberetning SFF 2021-2022 – 28.01.22
Årsregnskapet SFF 2021 – signert

I tillegg til årsmøtet fikk vi et meget interessant foredrag om Heimevernet mot 2030, av Liaisonoffiser for HV-området Sarpsborg og Rakkestad, Løytnant Simon Werner.

 


18.02.2021

Info vedrørende Årsmøtet 2021 i Sarpsborg Forsvarsforening

Kjære medlem!

Styret ønsker med dette å informere om at årsmøtet for Sarpsborg Forsvarsforening i år er utsatt og ikke gjennomføres i februar/mars som tidligere. Årsaken er situasjonen vi står i med Covid-19 og som medfører restriksjoner og begrensninger for å unngå smitte og verne om de risikoutsatte grupper i samfunnet. Sarpsborg kommune har over tid hatt et vedvarende høyt smittepress, og i perioder vært underlagt strenge smitteverntiltak både gjennom egen lokal forskrift og nasjonale føringer. Vi ser for oss at arbeidet med vaksinering fremover vil gi lettelser i tiltak og en form for gradvis normalisering etter hvert. Foreløpig plan er derfor å kalle inn til årsmøte slik at det gjennomføres etter Påske en gang og før sommerferien tar til.

I disse dager skal alle som er medlemmer ha fått siste utgave at medlemsbladet Norges Forsvar. Utover de mange gode og interessante artikler som er å lese i bladet, fremkommer det også at Landsmøtet som var planlagt i juni er utsatt til slutten av september. Dette er også med bakgrunn i usikkerheten knyttet til utviklingen i smittesituasjonen.

Vi ønsker deg en fortsatt god vinter og håper å se deg på årsmøtet når den tid kommer.

Med vennlig hilsen

Styret i Sarpsborg Forsvarsforening


 

06.02.2020

Innkalling til Årsmøte 2020


09.11.2019:

Sarpsborg Forsvarsforening inviterer til åpent foredrag!

Tid:   Torsdag 28. november
kl.18.30 – 21.00
(Foredrag starter 19.00)

Sted: Tuneveien 95, 1712 Grålum
(Tune Administrasjonsbygg/Tune rådhus)