sarpsborgff_light1

 

INNMELDING NFF

E-POST

SFF PÅ FACEBOOK

FORSVARET

 

18.02.2021

Info vedrørende Årsmøtet 2021 i Sarpsborg Forsvarsforening

Kjære medlem!

Styret ønsker med dette å informere om at årsmøtet for Sarpsborg Forsvarsforening i år er utsatt og ikke gjennomføres i februar/mars som tidligere. Årsaken er situasjonen vi står i med Covid-19 og som medfører restriksjoner og begrensninger for å unngå smitte og verne om de risikoutsatte grupper i samfunnet. Sarpsborg kommune har over tid hatt et vedvarende høyt smittepress, og i perioder vært underlagt strenge smitteverntiltak både gjennom egen lokal forskrift og nasjonale føringer. Vi ser for oss at arbeidet med vaksinering fremover vil gi lettelser i tiltak og en form for gradvis normalisering etter hvert. Foreløpig plan er derfor å kalle inn til årsmøte slik at det gjennomføres etter Påske en gang og før sommerferien tar til.

I disse dager skal alle som er medlemmer ha fått siste utgave at medlemsbladet Norges Forsvar. Utover de mange gode og interessante artikler som er å lese i bladet, fremkommer det også at Landsmøtet som var planlagt i juni er utsatt til slutten av september. Dette er også med bakgrunn i usikkerheten knyttet til utviklingen i smittesituasjonen.

Vi ønsker deg en fortsatt god vinter og håper å se deg på årsmøtet når den tid kommer.

Med vennlig hilsen

Styret i Sarpsborg Forsvarsforening

 

 

06.02.2020

Innkalling til Årsmøte 2020

 

09.11.2019:

Sarpsborg Forsvarsforening inviterer til åpent foredrag!

Tid:   Torsdag 28. november
kl.18.30 – 21.00
(Foredrag starter 19.00)

Sted: Tuneveien 95, 1712 Grålum
(Tune Administrasjonsbygg/Tune rådhus)