sarpsborgff_light1

Målet med NFFs arbeid er å bidra til at Norges trygghet, frihet, demokrati, uavhengighet og fred ivaretas på en forsvarlig måte gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og en god sivil beredskap.

Viktig for NFFs arbeid er å styrke befolkningens forsvarsvilje og motstandskraft. Dette gjøres gjennom å motivere, spre kunnskap, skape debatt og en forståelse for at det vi har er verdifullt. Vi søker å skape entusiasme, vilje til forsvar og en vilje til motstandskraft – både praktisk og mentalt.

Forsvarsvilje gir forsvarsevne! Det er Totalforsvaret med alle sine elementer, robuste demokratiske institusjoner og en opplyst og motstandsdyktig befolkning, som utgjør Norges totale motstandskraft. Uten befolkningens motstandsevne og -vilje, minker forståelsen for å bruke ressurser på trygghetsarbeid samtidig som at avstanden til de utøvende ledd øker.

INNMELDING NFF

E-POST

SFF PÅ FACEBOOK

FORSVARET

25.04.2024

Veteran- og frigjøringsdagen 8. mai 2024

I år som i fjor, markeres veteran og frigjøringsdagen, 8. mai, i Sarpsborg med seremoni og kransenedleggelse ved De falnes monument i Kirkeparken kl. 17.00.


Bilde fra tidligere år

Les programmet på Sarpsborg kommune sin hjemmeside her:
8. mai i Sarpsborg

Etter seremonien ved De falnes monument, inviteres veteraner og pårørende av veteraner, samt andre som støtter veteranarbeidet, til et åpent veterantreff i Galleriet på Sarpsborg Scene.

Vi ses!

Arrangementet er et samarbeid mellom bl.a. Sarpsborg kommune, Sarpsborg Forsvarsforening og NVIO Østfold.

For å lese mer om det å være veteran i Sarpsborg, sjekk kommunens nettside for veteraner her:
Sarpsborg kommune – Veteraner i Sarpsborg

Sjekk også ut nettsiden til NVIO Østfold, dersom du interesserer deg for veteranarbeidet:
ostfold.nvio.no

 

                                         

 


07.03.2024

Årsmøte 2024 er gjennomført

Årsmøte i Sarpsborg Forsvarsforening (SFF) ble gjennomført i møtelokaler på i gamle Sarpsborg brannstasjon 6. mars.
Utover styrets medlemmer var valgkomiteen, revisor og medlemmer representert. Styreleder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 19:10.

Etter årsmøtet var hevet ble tidligere styreleder og avtroppende sekretær, Terje Surdal takket av med en gave.
Terje fortsetter sitt engasjement som presidentskapsmedlem i NFF sentralt.
Avtroppende leder for valgkomitéen Idar Hollsten og avtroppende styreleder Kim Patrick Andresen, ble også takket av med blomster.


Fra venstre: Terje Surdal, Idar Hollsten, Kim Patrick Andresen og påtroppende styreleder Lars Ivar Bredesen

Les årsberetning:
Årsberetning SFF 2023-2024

Valgt styre (2023 – 2024):

 


15.02.2024

Årsmøte 2024

Årets årsmøte i Sarpsborg forsvarsforening avholdes 6. mars, kl. 19.00!

Årets årsmøte vil avholdes på Gamle Sarpsborg brannstasjon (Sigvat Skalds gate 1).
Parkering rett ved (bak politistasjonen), i Sigvat Skalds gate 3-5 (APCOA parking).

Innkallingen kan du se her:
Årsmøteinnkalling SFF 2024

Årsberetningen kan du lese her:
Årsberetning SFF 2023-2024

Med vennlig hilsen

Styret i Sarpsborg Forsvarsforening


05.11.2023

DSB Egenberedskapsuka

Sarpsborg Forsvarsforening deltok også i år aktivt i gjennomføringen av Egenberedskapsuka lørdag 4. november.
Dette er en landsdekkende kampanje som årlig gjennomføres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med kommuner over hele landet.
Målet er å gjøre oss og samfunnet mer robuste og i bedre stand til å stå imot kriser og uventede hendelser.

Som i fjor når dette ble gjennomført for første gang, var det på torget lagt til rette for stand med deltagelse fra Sivilforsvaret, Røde Kors, SFF, sammen med kommunen v/brannvesenet og kommunal beredskapskoordinator.
I år var det etter initiativ fra SFF også deltagelse fra HV som stilte med kjøretøy, telt og kunnskapsrike HV-soldater, herunder også kommunens nyvalgte ordfører.


08.05.2023

Veteran- og frigjøringsdagen 8. mai

v/De falnes monument (fra v. Stein Ove Hansen, Ordfører Sindre M. Evje og Lars Ivar Bredesen)

Frigjørings- og veterandagen 8. mai ble også i 2023 gjennomført i det godt etablerte samarbeidet mellom kommunen og SFF.
Det var godt oppmøte og etter arrangementet i Kirkeparken var det i år tilrettelagt for veterantreff som ledd i kommunens veteranplan.
Et 20-talls deltagere deltok på denne sosiale sammenkomsten som fant sted i galleriet på Sarpsborg Scene, og planen er også å ha tilsvarende neste år.

Åpent veterantreff i galleriet på Sarpsborg Scene

 


09.03.2023

Årsmøte 2023 gjennomført

Årsmøtet ble gjennomført 8. mars med enkel bevertning på Sarpsborg brannstasjon.

I etterkant av årsmøtet var det lagt til rette for medlemsmøte hvor kommunens veterankontakt orienterte om veteranplanen for Sarpsborg kommune.
Til den siste delen var også representanter fra NVIO Østfold invitert og representert.

Veterankontakt Siri Braadland informerer om veteranplan og handlingsprogram 2021-2024

Les årsberetning:
Årsberetning SFF 2022-2023

Valgt styre (2023 – 2024):


13.02.2023

Årsmøte 2023

Årets årsmøte i Sarpsborg forsvarsforening avholdes 8. mars, kl. 19.00!

Årets årsmøte vil til forskjell fra tidligere år avholdes på Sarpsborg brannstasjon.
Parkering rett ved (bak politistasjonen), i Sigvat Skalds gate 3-5 (APCOA parking).

Innkallingen kan du se her:
Årsmøteinnkalling SFF 2023

Årsberetningen kan du lese her:
Årsberetning SFF 2022-2023

 

Med vennlig hilsen

Styret i Sarpsborg Forsvarsforening


08.05.2022

Veteran- og frigjøringsdagen

Dagen ble markert ved De falnes monumentet i kirkeparken, Sarpsborg.

Sarpsborg forsvarsforening stilte med æresvakter.

Koraler av Sarpsborg Janitsjarkorps
Velkomst av ordfører Sindre Martinsen-Evje
Tale og kransenedleggelse ved Biskop Kari M. Alvsvåg
Medaljeoverrekkelser ved Kapteinløytnant Pål Andreassen, Områdesjef Sarpsborg HV-område
Sang ved Oda Oliversen


03.03.2022

Årsmøte 2022 er gjennomført!

Årsmøte ble i år avholdt som normalt avhold i Wegnerbrakka på Borgarsyssel museum, onsdag 2. mars.

Nytt styre er som følger:
Styreleder:                          Kim Patrick Andresen
Nestleder:                           Bjørn-Tore Karstensen
Sekretær:                            Terje Surdal
Styremedlem/kasserer:   Inger Prytz Herbert
Styremedlem:                    Lars Ivar Bredesen
Varamedlem:                     Stein Ove Hansen
Varamedlem:                     Kjell Lunde

Årsmøtedokumenter:
Protokoll årsmøte SFF 2022 – signert
Årsberetning SFF 2021-2022 – 28.01.22
Årsregnskapet SFF 2021 – signert

I tillegg til årsmøtet fikk vi et meget interessant foredrag om Heimevernet mot 2030, av Liaisonoffiser for HV-området Sarpsborg og Rakkestad, Løytnant Simon Werner.

 


18.02.2021

Info vedrørende Årsmøtet 2021 i Sarpsborg Forsvarsforening

Kjære medlem!

Styret ønsker med dette å informere om at årsmøtet for Sarpsborg Forsvarsforening i år er utsatt og ikke gjennomføres i februar/mars som tidligere. Årsaken er situasjonen vi står i med Covid-19 og som medfører restriksjoner og begrensninger for å unngå smitte og verne om de risikoutsatte grupper i samfunnet. Sarpsborg kommune har over tid hatt et vedvarende høyt smittepress, og i perioder vært underlagt strenge smitteverntiltak både gjennom egen lokal forskrift og nasjonale føringer. Vi ser for oss at arbeidet med vaksinering fremover vil gi lettelser i tiltak og en form for gradvis normalisering etter hvert. Foreløpig plan er derfor å kalle inn til årsmøte slik at det gjennomføres etter Påske en gang og før sommerferien tar til.

I disse dager skal alle som er medlemmer ha fått siste utgave at medlemsbladet Norges Forsvar. Utover de mange gode og interessante artikler som er å lese i bladet, fremkommer det også at Landsmøtet som var planlagt i juni er utsatt til slutten av september. Dette er også med bakgrunn i usikkerheten knyttet til utviklingen i smittesituasjonen.

Vi ønsker deg en fortsatt god vinter og håper å se deg på årsmøtet når den tid kommer.

Med vennlig hilsen

Styret i Sarpsborg Forsvarsforening


 

06.02.2020

Innkalling til Årsmøte 2020


09.11.2019:

Sarpsborg Forsvarsforening inviterer til åpent foredrag!

Tid:   Torsdag 28. november
kl.18.30 – 21.00
(Foredrag starter 19.00)

Sted: Tuneveien 95, 1712 Grålum
(Tune Administrasjonsbygg/Tune rådhus)