Velkommen til Sør-Varanger Forsvarsforening sine hjemmesider                                                  ***                                                                                                                                      Lørdag den 8. og søndag den 9. juni ble det avholdt landsmøte på Hamar.

Det var Hedemarken FF, som sto for arrangementet, og Sør-Varanger FF deltok ved Baard Martinsen.

Det formelle møtet ble avholdt etter gjeldende program.

wre_thorshaug100

Vi hadde interessante foredrag bla ved statssekretær i FD Eirik Øwre Thoshaug, som fortalte litt om statusen nå og fremover, slik han så det. Trussel og sivil beredskap var i fokus.

elisabeth_natvig_100

Det ble også holdt et foredrag ved Admiral Elisabeth Natvig. Admiralens budskap var bla. at situasjonen muligens ikke var så svart som media har fremstilt den som, med tanke på rikets tilstand. Litt diskusjon rundt finansieringen av de nye kampflyene, ble det også tid til, samt samarbeidsavtaler med andre nasjoner ved bla bestillinger av materiell og samarbeide ved løsning av oppdrag.

jan-ivar-botnan

Jan Ivar Botan, avdelingssjef Beskyttelse i FFI, hadde ett interessant innlegg om forskningen kunne bidra til bedre samfunnssikkerhet. Biologisk terrorisme og cyber var i fokus.

Botnan mener bla. at god terror beredskap forutsetter ett tettere samarbeid med eksperter som har innsikt i terroristens destruktive metoder.

Dag 1 avsluttet med festmiddag.

 Hoved punkter dag 2

Ingen kontingent økning

Endring i formål, hvor sivil beredskap er tatt inn.

§ 1 Formål

Norges Forsvarsforening er et landsforbund av forsvarsforeninger som har til formål å arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i vårt folk, og for at Norge alltid må ha et forsvar og en sivil beredskap som på en betryggende måte verner landets frihet, fred, uavhengighet og samfunnssikkerhet

Ellers vises det til http://www.forsvarsforening.no/lover på nettsiden, for de oppdaterte lovene.

Arbeidsprogrammet for 2014-2015 ble vedtatt med noen få endringer. Se hovedsiden http://www.forsvarsforening.no/arbeidsprogram.

Dag 2 kulminerte ved valg av ny president

vsepresiden_bollmann

.NFF `s 1. kvinnelige president, Anne-Margrete Bollmann.

***

Protokoll årsmøte Sør-varanger FF                                                                               Innkalling til årsmøte i avdeling sør-varanger