Styret

Styremedlemer Tlf
Ole Hovland (leiar) 90103910
Arvid Kalaas (Sekretær) 90776702
Jan steinar Larsen 994 26 124
Svein Bjørge (nest leiar) 900 71 781
Robert Wollan (kasserer) 926 67 086
Olav Nesse Nordvik 913 13 219
Eirik Skålevik 48192606
Varamedlemer Tlf
John Kjell Fjeld 92841241
Hans Kristian Tveit 90767338
Roger Skoge 45044283
Erlend Sæle 40410597
Ole Kristian Skålevik 41361670
Revisor: Margit Apeltun 92220265
Vararevisor:

 

Forsvarsarbeid er fredsarbeid

Sotra og Øygarden Forsvars forening (SØF) ble stiftet 3. januar 1990 som en upolitisk sivil org  anisasjon, som på fritt grunnlag kan og skal uttale seg i forsvarssammenheng og fredsarbeid. Foreningen skal arbeide for forsvarsviljen og holde den i hevd i det norske folk, arbeide forat Norge til enhver tid har et troverdig forsvar som verner om landets frihet, uavhengighet ogfred. SØF skal også arbeide aktivt for å holde våre krigsminner i hevd og markere 8. mai, samt bistå våre krigsveteraner.

Les mer.