Ivar Friheim er foredragsholder på Quality airport hotell i Stjørdal mandag 18 nov kl. 1930. Han er ansatt i politiet og har meget stor kompetanse innenfor datasikkerhet og hvilke utfordringer som samfunnet har med dette «viktige verktøyet»

Han vil blant annet fortelle om den teknologiske utviklingen i samfunnet, digitale trusler og fremveksten av disse og hvordan vi best bekjemper denne trusselen.

Arrangører for foredraget er Stjørdal rotaryklubb og Stjørdal og omegn forsvarsforening. Gratis adgang!

Velkommen til et meget interessant foredrag.