Velkommen til Sunnmøre Forsvarsforening

Informasjon:

Oppdatert 11.10.21

VI HAR FLYTTET
Ny side: https://sunnmoreforsvarsforening.wordpress.com


Styret pr. 2019:

Per O. Hofseth/formann

Arne Paul Slotsvik/nestformann

Kjetil Hagen/medlem

Bendik Alnes/medlem

Rangvald Roald/medlem

Rolf Juliebø/medlem

Alv J. Skarbøvik/varamedlem