Velkommen til Sunnmøre Forsvarsforening

Informasjon:

Oppdatert 09.04.19

VI HAR FLYTTET
Ny side: https://sunnmoreforsvarsforening.wordpress.com


Styret pr. 2019:

Per O. Hofseth/formann

Arne Paul Slotsvik/nestformann

Ove Røv/sekretær

Kjetil Hagen/medlem

Bendik Alnes/medlem

Kåre G Sandnes/medlem

Rangvald Roald/medlem

Rolf Juliebø/medlem

Alv J. Skarbøvik/varamedlem