Sunnmøre Forsvarsforening

Du er her:---Sunnmøre Forsvarsforening

Velkommen til Sunnmøre Forsvarsforening

Informasjon:

Oppdatert 06.02.19

Vi vil nå i 2019 komme med ny og oppdatert hjemmeside. Under utarbeidelse.

  • 14.03.19 – Årsmøte kl 18:00, sted eno.
  • 05.02.19 – Avholdt styremøte


Styret:
Formann Per O. Hofseth
Nestformann Kåre P. Sandnes
Styremedlem Bendik Alnes
Styremedlem Kjetil Hagen
Styremedlem Arne Paul Slotsvik
Sekretær Ove Røv
Vara Alf Johan Skarbøvik
Revisor Kåre Walderhaug

Årsmeldinger:

2016

1. Innkalling
2. Årsmelding
3. Regnskap / revisjonsberetning
4. Protokoll

2015

1. Innkalling
2. Årsmelding
3. Regnskap / revisjonsberetning
4. Protokoll

2014

1. Innkalling
2. Årsmelding
3. Regnskap / revisjonsberetning
4. Protokoll

2013

1. Innkalling
2. Årsmelding
3. Regnskap / revisjonsberetning
4. Protokoll

2012

1. Innkalling
2. Årsmelding
3. Regnskap / revisjonsberetning
4. Protokoll

2011

1. Innkalling
2. Årsmelding
3. Regnskap / revisjonsberetning
4. Protokoll


Dokumenter:

– Referat styremøte

– Valgkomite 2014


Saker:

Januar 2016

Godt nytt år. Oppdatering av siden kommer snart.

Januar 2015

Ønsker alle sammen et riktig godt nytt år!

August 2013

ÅPENT MØTE

Du inviteres til lokal konferanse;

”Forsvarets rolle i

et sårbart samfunn”

Temaet omhandler også linjeledelse som fag.

Høgskolen i Ålesund, ” Fogdgården” 19. august kl.18.30 -21.15

Sunnmøre Forsvarsforening i samarbeid med NFF, NVIO, NROF og Ålesund Museum, krigshistorisk avdeling, står sammen om konferansen. Konferansen omhandler sivilt, militært samarbeid: Hvordan er beredskapen på Sunnmøre?

Foredragsholder:

Tidligere konsernsjef i VERITAS Sven Ullring, leder av infrastrukturutvalget 2006.

Del to i programmet er paneldebatt. Ordstyrer, tidligere redaktør Harald Kjølås

I panelet Mørebenken, politisjef Hasseldal og sjef HV-11 oblt Hatlelid

Januar 2013

Analyse av referat fra Sunnmøre Forsvarsforening (BygdeBladet 05.01.13)

Militært Sivilt Samarbeid (innlegg Bygdebladet 22.12.12)

25.06.12

heder

Brev til Forsvarsdepartementet (svar ikke mottatt):

Til Forsvarsdepartementet

Til den som har med  denne saken å gjøre.

BAKGRUNN

Min sønn som har tjenestegjort i marinen og endte opp i sin korte tjenestetid som maskinsjef på Ubåt, ulaklassen, har vist meg brosjyren

Heder og ære.

SITUASJONEN

Norges motto er: For konge, fedreland og flaggets heder.

Dette kan også gjelde idretten, ikke bare forsvaret. (Kan brukes i mange sammenhenger)

Det nøytraliserer «egen ære» man fremhever fellesskapet.

SPØRSMÅL

jeg ser at på baksiden av brosjyren er en sermoni avbildet med statsministeren som deltager.

Det er ikke kontiunitet i dette.

Spørsmål 1. Burde ikke kongen her være den sermonielle lederen

Spørsmål 2. Om det skulle skje regjeringsskifte 2013 er denne brosjyren ikke tidssmessig. Det har et kostnadsspørsmål

Spørsmål 3. Churshill er sitert. Det er en utmerket forklaring på at statsministeren utformer reglene, mens kongen, dronningen, utfører sermonien og er i trå med mottoet  For konge, fedreland og flaggets heder.

Det ville være fint å motta svar.

SUNNMØRE FORSVARSFORENING

Med vennlig hilsen

Per O. Hofseth

heder


Leder av Sunnmøre FF, Per O. Hofseth, har laget en handlingsplan som kan være en inspirasjon til oss alle.

cce00001

2019-02-06T15:40:24+00:00