Velkommen til Telemark Forsvarsforening

Øst_Telemark_light

Telemark Forsvarsforening er en lokal forening tilsluttet Norge Forsvarsforening. Vi arbeider under mottoet „Forsvarssak er fredssak“. Foreningens interesseområde er hele Øst- Telemark og medlemmene bor i Sauherad, Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner. Øst – Telemark er en region som er rik på kulturtradisjoner, industri (Norsk Hydro ble grunnlagt på Notodden / Rjukan) samt forsvarssaken, noe etableringen av bl.a. Det Hierdalske Kompani(Hjartdal) og Det Hitterdalske kompani (Heddal) i 1717 vitner om. Ved til sin tilstedeværelse på Heistadmoen siden 1909, har Forsvaret skapt varige bindinger til samfunn og folk i vårt distrikt i over 110 år. (En del av Heistadmoens store skytefelt på Hengsvatn, ligger forøvrig i Øst-Telemark, i Notodden kommune.)
Gaustatoppen, med sine 1883 m og sitt markante tårn, ligger som et trygt og godt landemerke som våker over over bygd og by i hele Øst-Telemark. Dette gir en følelse av historisk trygghet og kontinuitet, til en region som med sine store vassdrag,mange kraftverk, industri, flyplass og veinett – utgjør et område av stor samfunnsviktig betydning for Norge.

Norges sikkerhetsbehov. I tråd med Norges Forsvarsforenings målsetting, arbeider foreningen for å skape et grunnlag for Norges spesielle sikkerhetsbehov blant befolkningen.

Folkets støtte til forsvaret. Vi arbeider for å fremme forsvarsviljen blant befolkningen. Vi skal på denne måte bidra til utvikling og støtte til vårt forsvar og dets institusjoner, med spesiell innretning mot at vi skal ha en robust og funksjonell drift av samfunnet i fred, krise og krig.Dersom du ønsker kontakt med vår forening, så kontakt vår sekretær: Vegard Pedersen  tel.: 92614274 e-mail: Vegardp@online.no  eller vår leder: P. Arne Kaasin, tel. 90858139 e-mail: parnekaa@online.no

Referat fra årsmøtet 2017
Årsmøtet gikk av stabelen den 8. mars i møtelokalet til Notodden og Omegn HF museum, og møtet gikk som vanlig raskt unna, i det vi fulgte den planlagte plan for årsmøter i NFF’s foreninger.
Hele styret ble gjenvalgt da alle hadde svart ja til forespørselen fra valgkomiteen.

Styret for 2017 ser da slik ut:
Formann    P. Arne Kaasin
Nf/sekr       Vegard Pedersen
Styrem        Jan Solhaug
Styrem        Jarle Kaasin
Kasserer     Roy Opaas
Varama       Torbjørn Landsverk
Varama       Håkon Kyllingmark

Revisor       Kjell Gjertsen

Valgkomité:
Håkon Kyllingmark
Torbjørn Landsverk
Kjell Gjertsen

Møtet ble avsluttet av formannen som takket de som hadde møtt frem for tilliten og ønsket velkommen til en prat over kaffe og kaker, og praten og latteren satt som vanlig løst.
Kvelden ble avsluttet med at vi gikk gjennom en ny PP presentasjon om for Øst-Telemark FF, og samtlige ga sin tilslutning til denne. Vi gikk videre gjennom de aktivitetene som foreningen hadde gjennomført. Bildene fra Osloturen til Terbovens bunker, og den påfølgende omvisningen på Hjemmefrontmuseet på Akershus Festning ble presentert. Styret fikk så i oppdrag å se på muligheten til en tur også denne sommeren.

Hilsen
P. Arne Kaasin, leder og formann