Telemark Forsvarsforening er i dag en lokalforening for hele det gamle Telemark Fylke. Vi arbeider under mottoet» Forsvarssak er Fredssak». Telemark er en geografisk region i Norge som strekker seg fra Skagerak i sør til Hardangervidda i nord og er kjent for sine mange kulturtradisjoner, og ikke minst industrien, hvorav Norsk Hydro nok er den mest kjente.

Forsvarstradisjonene er gamle, hvorav kan nevnes: «Det Hijerdalske kompani « i Hjartdal, og «Det Hitterdalske kompani « i Heddal. På Gråtenmoen ved Skien vardet for øvrig en stor Ekserserplass som senere ble flyttet til Heist stad moen ved Kongsberg. Det store skytefeltet for Heistadmoen ligger også geografisk delvis i Telemark. Et kjent og kjært landemerke for øvrig, er Gaustatoppen (1883m) vokter over det hele. Herfra kan en på klar dager se helt til Sverige og Danmark.

Telemark er også kjent som et av de største kraftfylkene i havner, og gjør at sammen med tungindustrien i Grenland. Med Norsk Hydro i spissen, så er vårt område i dag er av stor samfunnsmessig betydning for Norge, ikke minst på grunn av sine mange havner med direkte tilknytning til Skagerak.

Norges sikkerhetsbehov. I tråd med Norges Forsvarsforenings målsetting, arbeider foreningen for å skape et grunnlag for Norges spesielle sikkerhetsbehov blant befolkningen.

Folkets støtte til forsvaret. Vi arbeider for å fremme forsvarsviljen blant befolkningen. Vi skal på denne måte bidra til utvikling og støtte til vårt forsvar og dets institusjoner, med spesiell innretning mot at vi skal ha en robust og funksjonell drift av samfunnet i fred, krise og krig .Dersom du ønsker kontakt med vår forening, så kontakt vår sekretær: Vegard Pedersen tel.: 92614274 e-mail: Vegardp@online.no eller vår leder: P. Arne Kaasin, tel. 90858139 e-mail: parnekaa@online.no