Tønsberg forsvarsforening er med sine mer enn 100 år, en av Tønsberg`s eldste foreninger. Vi er en av mange lokalforeninger over hele Norge som en del av Norges forsvarsforening.

TFF består i dag av ca 70 medlemmer, men vi trenger nye engasjerte medlemmer, til å ta del i våre aktiviteter.

«NFF har som fremste formål å holde forsvarsviljen levende slik at Norge alltid har et forsvar som verner landets frihet, uavhengighet og fred»

I tillegg til se sentrale formålsparagrafer, er vi i Tønsberg også sterkt opptatt av å ta vare på den militærhistoriske kulturhistorie som finnes lokalt. Vestfold og Tønsberg – distriktet har en lang historie militært sett, fra de fort som ble bygget på slutten av unionen med Sverige,
Tyskernes okkupasjon under den 2. verdenskrig, gjennom den kalde krigen opp til moderne tid.
Vi arbeider for å bevare fortet på Østre Bolæren som en militærhistorisk severdighet, og ønsker å gjøre dette tilgjengelig for almenheten.

I tillegg til dette arrangerer vi bl.a turer, paneldebatter og medlemsmøter med aktuelle foredragsholdere.

Ønsker du å ta del i dette og andre saker som NFF arbeider med kan du ta kontakt med
Formann i TFF, Halvard Asperheim halvard@online.no

Mer om Bolærne fort og våre aktiviteter finner du her