Velkommen til Tromsø Forsvarsforening.Tromsø Forsvarsforening er medlem av Norges Forsvarsforening (NFF). Vi arbeider for forsvarssaken. NFFs slagord «Forsvarssak er fredssak» ble utformet av tidligere president Fridtjof Nansen.
Frihet, uavhengighet og fred er grunnleggende rettigheter for nasjonens innbyggere. Et troverdig forsvar er viktig for å ivareta disse verdiene.
Gjennom aktiviteter og foredrag arbeider vi for en levende forsvarsvilje i vår region.

Nyheter

Turist i Tromsø? Dette er noen av våre viktige forsvarsrelaterte severdigheter:

Forsvarsmuseet

Skattøra

Aktivitetskalender for 2016
Foredrag:
Andre aktiviteter:

Medlemsinfo:
Innlegg i lokalavisene:

En annerledes nasjonaldag, av Jan Norum.
(Avisa «Tromsø» 16. mai 2006) Les artikkelen. 

Innleggene i avisene står nødvendigvis ikke for foreningens holdning i saken.

Organisatoriske opplysninger

Oversikt over tillitsvalgte etter årsmøtet i april 2016:

Bilde Leder: Leif Arneberg
Viseformann: Lars Echroll
Sekretær: Torstein Jenssen
Kasserer: Terje Fosse
Bilde Styremedlem: Asbjørn Benonisen 
Varamedlem:  Geir Bentzen
Varamedlem: Børre Mofoss
Revisor: Einar Sørensen

Kontaktperson:
Leif Arneberg,
Prestvannvegen 4B,
9011 Tromsø
E-mail: learg@online.no
Internett: www.forsvarsforening.no