NATOs nye strategiske konsept og samholdet i alliansen

7. juni 2023 har styremedlem i Trøndelag Forsvarsforening (TFF) Oddbjørn Sve presentert mulige utviklingstrekk med Sverige og Finland som nye NATO medlemmer, samt utfordringer og muligheter for tilpasningen av vårt eget Forsvar.
For å belyse utfordringene mellom Nato og Tyrkia har vi invitert Kubilay Kartal som nå er bosatt i Norge. Kubilay er tidligere kaptein og jagerpilot i NATO for Tyrkia, og har delt noen av sine erfaringer og innsikt.

Medlemmer fra Den Ukrainsk foreningen i Trondheim har laget og servert ukrainsk mat.

Trondheim, 3. mars 2022
Stort oppmøte på foredraget om Russlands ultimatum overfor vesten – og Norden, med Sverre Diesen, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Karsten Friis, Norsk Utenriks Politisk Institutt (NUPI).
Møtet ble ledet av Christian Bugge Hjorth og det ble stilt gode spørsmål og kommentarer fra flere av de 100 deltakerne.
Vår president Lars Myraune deltok også, og avsluttet med en oppsummering.

Adresseavisen dekket møtet og har laget en lengre artikkel som det er lenket til (det kreves + abonnement):
*************************************************************************************************************************
Russlands ultimatum overfor vesten – og Norden. 
Banksalen 1. mars 2022 kl 17:00.

Hvilke konsekvenser kan det få for det nordiske forsvarssamarbeidet?

Den 17. desember i 2021 presenterte den russiske president Vladimir Putin et ultimatum overfor Vesten, som i korthet gikk ut på at USA og NATO skulle trekke alle sine styrker og våpen tilbake fra de sentraleuropeiske land som grenser til Russland.

Trøndelag Forsvarsforening har invitert to av våre fremste forskere og kommentatorer fra forsvarssektoren til å utdype konsekvensene av den sikkerhetspolitiske utviklingen etter at Russland kom med sitt ultimatum.

Møt tidligere forsvarssjef og i dag sjefsforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) Sverre Diesen og Karsten Friis, seniorforsker og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Møteleder vil være redaktør og tidligere generalsekretær i Norges Forsvarsforening, Christian Bugge Hjorth.

Registrering og kaffe/te fra kl 17:00.

Etter møtet inviterer Trøndelag Forsvarsforening til en sosial sammenkomst i Trondheim Befalsforening.

Møtet er gratis og åpent for alle. Vel møtt!

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sikkerhetskonferanse i Trondheim 27. mai

I et samarbeid mellom Den norske Atlanterhavskomite og Norges Forsvarsforening inviteres det til Sikkerhetskonferanse i Trondheim tirsdag 27. mai klokken 16.-18.30.

-Vi er meget fornøyd med å ha fått tre dyktige foredragsholdere til møtet, sier leder i Trøndelag Forsvarsforening Oddbjørn Sve.

Professor Janne Haaland Matlary, statsviter og Russlandekspert Nils Morten Udgaard og generalsekretær Christian Bugge Hjorth fra Norges Forsvarsforening vil fra hver sin synsvinkel belyse NATOs rolle og norsk og europeisk sikkerhetspolitikk i lys av Russlands annektering av Krim-halvøya.

Trøndelag Forsvarsforening har invitert alle de videregående skolene, samt LOs ungdom, forsvaret, politiske miljø og en rekke andre aktører fra hele samfunnslivet til møtet.

-Dette er en svært dagsaktuell temaetikk og vi håper invitasjonen skal oppleves som tilgang til en nyttig og spennende møteplass, sier Sve.

Han sier det er tredje gang foreningen arrangerer en slik Sikkerhetskonferanse og at Trøndelag Forsvarsforening har som målsetning å tilrettelegge for en arena for kunnskapsformidling og debatt og han ser frem til å ønske velkommen til møtet.

Møtet holdes i lokalene til Sparebank1 i Søndre gate 4, med registrering og servering fra klokken 15.30.

Se mer informasjon i vedlagte lenke

Årsmøte tirsdag 11. mars
Trøndelag Forsvarsforening holder sitt årsmøte tirsdag 11. mars 2014. Møtet holdes ved Luftkrigsskolen og møtetiden er satt til 18.00.
Styret har valgt datoen for å tilrettelegge og tilpasse for også å kunne delta på foredraget som holdes samme dag og sted kl 19, med påfølgende tradisjonsservering av «Erter, kjøtt og flesk» i Luftkrigsskolens kantine klokken 20.00.
Ordinære årsmøtesaker.
Velkommen til alle medlemmer i foreningen.

Tirsdagsforedrag ved Luftkrigsskolen

Sammen med Trondheim Militære Samfund (TMS) arrangeres det også denne våren foredrag som holdes ved Luftkrigsskolen på Kuhaugen i Trondheim. Foredragene holdes på tirsdager klokken 19.00 og tema for de ulike foredragene kunngjøres så snart det er klart.

Datoer for de tre foredragene og avklarte tema er som følger:

11. februar:  «Heimevernets Innsatsstyrker – en ressurs?»

Ved major Gard Ommedal og orlogskaptein Bjørn Snåsøy, HV12.

(TMS holder samme dag sin generalforsamling på Luftkrigsskolen kl 18.)

11. mars:     «NATO – ved et veiskille?»

Foredrag ved generalløytnant Bernt Iver F. Brovold.

Etter foredraget serveres det kl 20 «Erter, kjøtt og flesk» Påmelding til middagen gjøres til Trondheim Militære Samfund v/ Inge Arnesen på e-post eller mobil: ia-arnes(at)online.no // 996 17 844 (Betaling kr 300,- gjøres opp før måltidet.) ffi_nff

8. april:         Foredrag v/ student/kadett fra Luftkrigsskolen

Foredragene er åpne for alle interesserte. Velkommen!


Meld deg på dagseminaret til Folk og Forsvar

Trøndelag Forsvarsforening informerer gjerne om aktuelle foredrag og seminarer, også når vi selv ikke er involvert i arrangementet.

Folk og Forsvar starter alt 4. februar opp med sin årlige foredragsturne, som i år skal innom i alt 19 steder. Trøndelag står på plakaten med to stopp, Stjørdal og Trondheim i slutten av mars.

25. mars holdes seminaret ved Quality Airport Hotel Værnes, mens det 26. mars er Trondheim og Quality Hotel Augustin som er arena for årets foredrag som har fått tittelen: «Sikkerhetspolitikk: Norge, Europa og verden»

Dagsarrangementet er gratis for deltagerne og påmelding gjøres på e-post eller telefon til: torill@folkogforsvar.no / 22 98 83 60

For mer informasjon om detaljene i programmet se www.folkogforsvar.no

Trøndelag Forsvarsforening er invitert til å holde stand under arrangementet i Trondheim.

-Vi vil benytte anledninger til å informere om aktivitetene og tilbudet i foreningen og takker samtidig for anledningen til å delta, sier formann Oddbjørn Sve.