Årsmøte i Valdres Forsvarsforening 25. april 2024

Styreleders tale til årsmøtet:
Skaran tok utgangspunkt i dagens grusomme kriger i Ukraina og Gaza/Israel/Palestina. På denne bakgrunn er vårt arbeid viktigere enn på lenge!

Illustrert med kart over Russlands ønske og eget behov for tilgang til «varme hav», er Norge i en presset situasjon! Putins visjon og aggresjon er åpenbar, men mot hans hensikt er NATO styrket, særlig i Norden! Norge når 2%-målet nå, og USA har omsider vedtatt omstridt støttepakke til Ukraina.

I denne situasjonen bør NFF og lokalt Valdres Forsvarsforening styrkes med en medlemsvekst, ikke minst med flere kvinner! Målet for Valdres Forsvarsforening er en mann og en kvinne rekruttert i løpet av året. Bruk rekrutteringskortet!

Alvoret i dag krever innsats!

Følgende ble valgt inn i styret:

Leder: Per Kristen Skaran, for 2 år
Nestleder: Erik Onstad, for 2 år
Kasserer: Svein Erik Lunde, for 1 år
Sekretær: Fung Nils T. Ødegaard, for 1 år
Styremedlem: Kristian Bergsund, Tom Nybråten, for 2 år
Revisor: Knut Hust, for 2 år

Valgkomite: Sven Jul Bjørgo, Svein-Erik Sveen, Gunnar Skogen

Les intervju med styreleder i Valdres Forsvarsforening, Per-Kristen Skaran her.