Vestby forsvarsforening

Velkommen til Vestby forsvarsforening.

Foreningen ble stiftet 23. april 1971, etter initiativ fra kaptein Lauritz Authen. Ved oppstart hadde foreningen 40 medlemmer, og foreningens første formann var Johs. Skøien fra Hølen.  Vestby forsvarsforening står tilsluttet landsforbundet Norges forsvarsforening. Formålet er å arbeide for å holde forsvarsviljen levende i vårt folk, og at Norge alltid må ha et forsvar som på en betryggende måte vener om landets frihet, uavhengighet og fred. Det vil si et forsvar og en sivil og militær beredskap som trygger landets befolkning og verdier, basert på menneskerettigheter, internasjonal rett, konvensjoner og forpliktelser. Vestby forsvarsforening setter seg som mål å være en aktiv forening og skal gjennomføre jevnlige møter, samlinger og besøk.

 

 

Avisartikkel 4. mai 1971

Aktivitetsplan

2022.

 

Nytt styre i Vestby forsvarsforening

I forbindelse med årsmøtet 28. april ble det gjort enkelte endringer i styret i Vestby forsvarsforening.

Nytt styre

Styret i Vestby Forsvarsforening for 2022:

Leder: Jan Eirik Thomassen, Son.

Nestleder: Maks Mikkelsen, Svartskog (ny)

Sekretær: Britt Tove Berg Brestrup, Son (ny)

Kasserer: Kaare Sejersted Bødtker, Son.

Styremedlem: Olav Stubberud, Såner,

Styremedlem: Jon Oddvar Holter, Hølen.

Varamedlem: Terje Asmus-Thorvaldsen.

Valgkomité, leder: Hans J. Vinæs, Våler.

medlem: Mai – Britt Bro, Hølen.

Vestby forsvarsforening retter en stor takk til tidligere nestleder Eirin Bolle og tidligere sekretær Aud Langli Johansen for den tiden de har brukt til det beste for Vestby forsvarsforening.

Kontaktperson/adresse: c/o Jan Eirik Thomassen, e-post; janeirikthomassen@gmail.com 

Org. nr. 912.780.244 Husk grasrotandel!

 

Vestby forsvarsforening besøker politiets nasjonale beredskapssenter – onsdag 4. mai 2022 kl. 17.00

 

Onsdag 4. mai 2022 kl. 17.00 inviterer Vestby forsvarsforening alle medlemmer til å besøke politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, sør for Oslo

Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) har fra desember 2020 samlet beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlere og politiets helikoptertjeneste på ett sted.

Besøket starter kl. 17.00 med oppmøte i vakta. Det vil bli gitt en orientering om senteret, samt gitt en omvisning. Vi legger også opp til et eget innlegg med temaet «politiets rolle i totalforsvaret».

Medlemmer som ønsker å delta må sende påmelding til janeirikthomassen@gmail.com, senest innen tirsdag 24. mai. Dette for at det skal være tid til å utstede adgangskort.

Vestby forsvarsforening tilbyr en enkel servering i forbindelse med besøket.

Se Vestby forsvarsforenings side på facebook for mer informasjon.

Velkommen til alle medlemmer.

***

Tirsdag 29. mars 2022 kl. 19.00. Årsmøte på Gjølstad gård. Agenda for møtet:

 • årsberetning 2021
 • Gjennomgang av budsjett og økonomi for 2021
 • Arrangementer 2022
  • 8. mai
  • 17. mai
  • Andre arrangementer
  • Evt.

Søndag 8. mai 2022. 77 års Frigjøringsjubileum og veterandag. Vi kommer tilbake med mer informasjon om tidspunkt. Som tidligere år planlegger vi for æresvakter fra Vestby og ÅS HV, tale, bekransning og nasjonalsang. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt med Vestby kommune.

 

Tirsdag 17. mai 2022.  Kl 0700 3 skuddsalutt Vestby og Son, Kl 0800 3 skuddsalutt Garder og Hvitsten. Kl 0800. Seremoni Grøstadparken, Vestby. Tale kl 1000. Seremoni Minneparken Son. Begge steder Kongesangen – Flagg – fane – Æresvakter fra Vestby og Ås HV – De som falt -Bekransning – Nasjonalsangen. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt med Vestby kommune og 17. mai komiteene i Vestby og Son.

I løpet av våren planlegges det et besøk på politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Vi kommer tilbake til dato og tidspunkt.

Vi ønsker alle velkommen til hyggelige og meningsfylte aktiviteter!

Med beste hilsen

Vestby forsvarsforening

 

                                                                  

Aktivitetskalender

2019.

Tirsdag 8. januar. Kl 1800. Utvidet styre og arrangement komite møte kl 1800. Forpakterboligen, Gjølstad gård. Gjølstadveien 94, 1550 Hølen

Tirsdag 29. januar. Kl 1900. Norges forsvarsminister, Statsråd Frank Bakke-Jensen holder foredrag om Forsvaret i dag og i morgen. Arrangeres av samarbeidsgruppen med forsvarsforeningene i Moss og Rygge, Råde, Vestby og Våler i kultursalen ved Grevlingen skole og kultur senter, Sonsveien 55, 1555 Son.  President Lars Myraune og generalsekretær Christian Bugge Hjort i Norges Forsvarsforening kommer og det gjør vel du også? Dette blir spennende! Mange spørsmål venter på svar!

Tirsdag 26. februar. Kl 1800. Årsmøte i Vestby Forsvarsforening kl 1800. Forpakterboligen, Gjølstad gård. Gjølstadveien 94, 1550 Hølen. Årsmøtesaker. Innkalling pr e-post med saksliste. Saksdokumenter utleveres ved fremmøte. Gjør din stemme hørt og delta i valg av tillits-personer og aktiviteter for 2019! Servering av smørbrød og kaffe! Gratis adgang!

Lørdag 27. april. Vår-dugnad på Stjernås. Vi trenger hender til rengjøring, tetting av ytre områder og litt vedbæring. Legge til rette for besøksbok. Vi samles kl 1100 på parkeringsplassen for Emmerstad badeplass. Ansvarlige: Freddy Bolle, Olav Stubberud og Kjell T. Olsen.

Hele mai måned.  Eksponering av foreningens virksomhet med utstilling i kommunal utstillingsboks ved rådhuset. Plan og gjennomføring: Eirin Bolle, som også informerer om fremmøte for dugnad med nødvendige arbeider.

Onsdag 8. mai. Frigjørings og veterandag. Seremoniell og arrangement. Minneparken Son kl 1800 og Grøstadparken Vestby kl 1900. Koordineres med veterantiltak i kommunal regi. Fane/flagg og æresvakter. Ansvarlig: Kjell T. Olsen.

Fredag 17. mai.  Nasjonaldag. Salutter kl 0700 i Vestby og Son, kl 0800 i Garder. Seremoniell og bekransninger: Kl 0800 i Grøstadparken, Vestby og kl 1000 i Minneparken, Son. Fane/flagg og æresvakter. Ansvarlig Kjell T. Olsen.

Lørdag 25. mai. Bygdedag på Vestby Prestegård. Rekrutterings stand med materiell og telt med sittegruppe og bord. Ansvarlig Aud L. Johansen.

Søndag 26. mai. Minnestund for sjef orografstasjon Stjernås 9. april 1940. Skutt på Trandum 26. mai 1944. Fremmøte parkeringsplass for Emmerstad badeplass kl 1300. Fane/flagg, seremoniell, bekransning av minnesmerke. Ansvarlige: Eirin Bolle og Kjell T. Olsen.

Søndag 2. juni. Besøk Marinemuseet Horten. Vi samles ved påstigning til Moss/Horten fergen kl 1145 for fergeavgang kl 1200. Fint å gå eller sykle! Gratis ferge! Trenger du transport? Ring Kjell T. Olsen som er ansvarlig for opplegget.

Torsdag 27. juni. I samarbeid med familien arrangeres en 75 års minnemarkering for sogneprest Arne Thu som falt på Grini etter straffe eksersis denne dag i 1944. Vi samles ved Hølen torg kl 1100 for transport til Grinimuseet, Bærum, som vi besøker kl 1200. Kl 1530 møtes vi  ved minnesmerket for 2. verdenskrigs falne i Grøstadparken, Vestby, for minne seremoniell og familien fortsetter til gravminnet for Arne Thu på Vestby kirkegård. Minnesamvær for alle på Prestegården kl 1700.

Lørdag/søndag 24. – 25. august. Besøk Rjukan/Rauland med tungtvanns minnesmerke og hytte hvor professor Leif Tronstad kjempet sin siste kamp. Innbydelse går ut så snart alle forhold er avklart. Påmelding. Felles bespisning. En overnatting. Ansvarlig Kaare Sejersted Bødtker.

Søndag 15. september.  Våpengjemmet i Brudekleiva, Hølen. Familiedag med rydding, bål og pølser, samt litt historiefortelling. Fremmøte kl 1200 ved Hølen torg. Ansvarlige: Eirin Bolle, Aud Johansen, Olav Stubberud og Kjell T. Olsen. Grunneier Vidar Holthe kontaktes.

Torsdag 7. november. Foredrag om Forsvarets Spesialstyrker ved dets sjef generalmajor Torgeir Gråtrud, som er høyt dekorert for utvist personlig mot og innsats! Hør sjefen for Norges mest etterspurte styrkebidrag i internasjonale operasjoner fortelle. En meget sjelden anledning for alle i Vestby som kan oppleve dette i Vestby Videregående Skoles auditorium  i Noreveien 2, 1540 Vestby, torsdag 7. november kl. 1800. En spesiell anledning for vår ungdom til å orientere seg om mulighetene  Forsvarets Spesialstyrker tilbyr! Kommunens INTOPS veteraner, vår falne spesialsoldat orlogskaptein Trond Bolles familie og venner innbys spesielt.

Alle er hjertelig velkommen til foredrag med kaffe og kringle til! Dette må du ikke gå glipp av! Ansvarlig Kjell T. Olsen.

Fredag 29. november. Julemøte på restaurant Solsiden Son. Menyvalg. Her koser vi oss med et godt måltid mat etter menyvalg og en skikkelig forsvarsprat og ellers hva du måtte ønske å ta opp! Et møte med godt humør og trivelige kolleger i vår forening! Ønsker du å ta med deg en ledsager er dette selvsagt i orden! Påmelding til Kjell T. Olsen        kto.d-26@online.no innen 20. november. Klart du kommer!

Har du spørsmål eller ønsker du å snakke med de ansvarlige, treffes vi på telefon slik: Eirin Bolle 901.20.2012, Aud L. Johansen 911.76.982, Olav Stubberud 918..26.492, Kaare Sejersted Bødtker 918.81.459, Freddy Bolle 970.60.199, Kjell T. Olsen 901.42.780.

 

 


Vestby Forsvarsforening.

Aktivitetsplan

2018.

Tirsdag 13. februar. Årsmøte kl 1800. Nordre Gjølstad gård. Forpakterboligen. Gjølstadveien 94, 1550 Hølen.

Tirsdag 8. mai. Seremoniell i Grøstadparken Vestby kl.1800 og Minneparken Son kl 1900. Appell. Faner ved Vestby Forsvarsforening og æresvakter ved Vestby og Ås HV. Våre veteraner innbys spesielt. Alle innbys til grill og hygge med historiefortelling på tankodden ved Maritangen.  Fremmøte ved golfbanen for transportkoordinering. Arrangementet er et samarbeid med Vestby kommune.

Torsdag 17.mai. Samarbeid med Vestby kommune og de lokale 17. mai komiteene. Seremoniell kl 0800 i Grøstadparken og kl 1000 i Minneparken Son, med taler og bekransning av minnesmerkene. Faner ved Vestby Forsvarsforening og æresvakter ved Vestby og Ås HV.

Lørdag 26. mai. Bygdedag i Vestby. Kl 1100 – 1500. Vi viser oss frem. Info og Vervestand.

Lørdag 26. mai. Orografstasjon Stjernås. Minnehøytidelighet for stasjonsjef 9. april 1940, fenrik Harald Reitan, som ble skutt på Trandum 26. mai 1944. Dugnad ved medlemmene kl1600.  Kl 1900 fremmøte for gjester på parkeringsplassen ved Emmerstad. Våre veteraner innbys spesielt. Transport for bevegelseshemmede. Seremoniell. Faner.

Lørdag 11. august. Oscarsborg. HMKG holder konsert og drilloppvisning. Alle velkommen. Vi har verve og info stand med salg av foreningartikler.

Søndag 9. september. Forsvarets flysamling Gardermoen. Tur med egen omvisning. Fremmøte Hølen Torg kl 1100. Transportkoordinering. Etter besøket hygger vi oss med et måltid sammen.

Søndag  30. september. Minnesmerke ved Grav for SIS radiostasjon Uranus og fenrik Erik Bern. Historiefortelling. Bål for grilling av medbrakt mat. Fremmøte kl 1100 ved Såner kirke. Transportkoordinering.

xxxxxxx xx oktober. Stormøte om beredskap og sårbarhet i det sivile Norge. Samarbeid med Norges Forsvarsforening. Kunngjøres senere.

Fredag 16. november. Julemøte med middag og kåseri. Restaurant Solsiden Son.

 

 .

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vestby Forsvarsforening.

Aktivitetsplan

2017.

Onsdag 15. februar. Styremøte kl. 1730  Kl. 1900 Medlemsmøte. Gjølstad gård, Gjølstadveien 96. Kåseri om 132 (N) Wing under invasjonen på kontinentet 1944. Alle velkommen!

Onsdag 15. mars. Årsmøte kl 1800. Klubbhuset til Hølen Idrettslag, Brandstadveien, Hølen. Årsmøtesaker og aktivitetsplan for 2017, bevertning og trivselsaktiviteter! Her må du delta! Medlemstegning! Alle Velkommen!

Tirsdag 4. april. Konstituerende styremøte. Gjølstad gård.

Lørdag 22. april. Dugnad Stjernås. Fremmøte parkeringsplass Emmerstad kl. 1000.

Torsdag 27. april. Fellesmøte med Våler FF. Rygge flystasjon`s plass i vår nasjonale beredskap. Våler herredshus kl. 1900.

Mandag 8. mai. Frigjørings og veterandag.  Enkel seremoni i Minneparken Son kl 1700 og Grøstad minnepark kl. 1800. Parkeringsplass Emmerstad kl 1845. Stjernås kl 1915. Enkel seremoni. Veteransamvær «Bål og grill».

Onsdag 17. mai. Nasjonaldag. Morgensalutt kl 0700 i Son og Vestby. Kl 0800 i Garder. Minnetaler og kransenedleggelser ved minnesmerkene i Vestby kl 0800 ved oberstløytnant Eric Kelley og Son kl 1000 ved oberstløytnant (R) Svein Holtan. VFF har i hht styrevedtak valgt talere med militær bakgrunn og int. ops. tjeneste for 2017.

Lørdag 20. mai. Bygdedagen i Vestby. Vervestand.

Torsdag 15. juni. Felles tur til Trøgstad Fort som feirer 100 år. Oppvisninger av bla. HMK Garde og omvisning i festningen. Samvær og felles måltid i Trøgstad forts gamle offisersmesse. Påmelding til Kjell 901 42 780.

Lørdag 2. september.  Felles tur til Forsvarets flysamling Gardermoen. Historiefortelling og omvisning. Fremmøte Hølen torg kl 1030.

XX  Oktober.   Fellesmøte i Råde ( Moss og Rygge, Våler, Råde og Vestby FF). Vår beredskap og sårbarhet.

Tirsdag 10. oktober. Kl. 1800.  Åpent styremøte og foredrag Gjølstad Gård.

Tirsdag 21. november. Julemøte Son Kro. Årsavslutning. Trivsel og samvær.

Fredag 19. desember. Begravelse Rygge Kapell. Vårt veteranmedlem Reidar Johansen har gått bort etter en tids sykdom. Vestby Forsvarsforening ærer hans mine med blomster og minneord. Alle velkommen!

Vestby Forsvarsforening 2017.

Leder Kjell T. Olsen, Son

Sekretær: Aud Langlie Johansen, Rygge

Kasserer: Kaare Sejersted Bødtker, Son

Kontaktperson/adresse: Kjell T. Olsen, Havnegata 3, 1555 SON, kto.d-26@online.no, tel. 64982480, mob. 90142780.

Organisasjonsnummer: 912 780 244

Husk grasrotandel!

Vestby Forsvarsforening vil hvert år tilrettelegge lokale og andre aktiviteter for sine medlemmer. Bidra til å opprettholde forsvarsviljen og bli medlem du også! Studer nettsiden du er på og se hvordan Norges Forsvarsforening arbeider og studer foreningens medlemsfordeler!  

Etter avtale holdes foredrag:

o       ”Krigen i Vestby 1940-45” .

Slik var krigen i din kommune.

o       « Tragedien M/S Benjamin Franklin»

Våre krigsseilere spilte en avgjørende rolle under krigen, men kostet mange liv. Dette er en av de tragiske torpederinger som rammet din kommune.

o       ”Offiseren, underoffiseren og dragonen

Militærvesenets og samfunnets symbiotiske utvikling og avhengighet.

o       ” Orografstasjon Stjernås”.

Historien om en viktig del av Oscarsborg festning som ligger i din

kommune!

Foredragsholder: Kjell T. Olsen, andre etter ønske.

Varighet: 30 minutter – 60 minutter tilpasset publikum.

2016.

Torsdag 11. februar. Styremøte.

Torsdag 25. februar. Grevlingen Skole og kultursenter kl 1830. Morgan Davidsen forteller om og viser filmen » Isblomster visner i kulden». Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen holder foredrag om FMR, Forsvarssjefens Fagmilitære Råd til regjeringen om Forsvarets utvikling og drift i den kommende ti års periode. Arrangementet er utført i felleskap av forsvarsforeningene i Moss og Rygge, Råde, Våler og Vestby. Gratis adgang og alle er velkommen! Dette må du ikke gå glipp av!

Torsdag 10. mars kl 1900. Elverhøy, Elverhøyveien 32, 1550 Hølen. Årsmøte. Dokumentene utleveres ved ankomst. Bevertning, Forsvarsprat om Forsvarets fremtid.Lite foredrag om M/S Benjamin Franklin og dets mannskap sin skjebne under den annen verdenskrig. Alle velkommen, medlemstegning.

Lørdag 23.. og søndag 24. april.  Dugnad på Orografstasjon Stjernås for dugnadsgjeng og spesialister. Fremmøte ved parkeringsplass/bom Emmerstad kl 0900. Det er sikkert plass til deg også! Og etter dugnaden går vi i bursdagsparty! (se nedenfor)

Lørdag 23. april. Son Kro kl 1700. 45 års bursdag for Vestby Forsvarsforening. Bursdagskake med kaffe og et tema! Øvrig servering betales individuelt. Alle velkommen!

Søndag 8. mai. Frigjørings- og veteran -dag. Enkel minneseremoni kl 1300 i Grøstadparken, Vestby og kl 1200 i Minneparken, Son. Fellesarrangement Vestby kommune og Vestby Forsvarsforening. Alle velkommen!

Tirsdag 17. mai. Kl 0700 salutt i Vestby og Son, kl 0800 i Garder. Tale ved Eirin Bolle og minneseremoni i Grøstadparken, Vestby kl 0800. Tale ved Pål Engeseth og minneseremoni i Minneparken, Son, kl 1000. Alle velkommen!

Lørdag 21 mai. Kl 1200. Åpning av Kystkultursenterets utstilling «Da krigen kom til Son». Den må du få med deg!

Torsdag 26. mai. Kl 1800. Orografstasjon Stjernås.Innvielse etter reparasjoner og avdukning av minneplate for sjef Stjernås 9. april 1940, fenrik Harald Reitan. Skutt på Trandum 26. mai 1944. Alle velkommen!

Lørdag 28. mai. kl 1100 -1500. Verve og info stand Prestegården. Bygdedagen i Vestby. Alle velkommen!

Søndag 5. juni. Kl 1200 -1400. Besøk Fredrikstad festning. Fremmøte kl 1100 på Hølen torg for skysskoordinering. Etter besøk, felles lunch. Alle velkommen!

Søndag 19.juni. Oscarsborg festning kl 1500-1700. HMK Garde har konsert og drilloppvisning. Festningskommandanten har innbudt medlemmer av VFF med bekjente og alle er velkommen! Vi vil også ha en vervestand der. De som ønsker å delta kan kontakte Kjell T. Olsen på 90 14 27 80  eller e-post kto.d-26@online.no for registrering

Mandag 22.august. Kl 1800. Kystkultursenteret i Son. Sommermøte med trivsel og diskusjon om våre aktiviteter fremover og den kommende langtidsplan for Forsvaret. Fortellerrunde i utstillingen «Da krigen kom til Son». Kaffe og vafler. Alle er velkommen til møtet!

Onsdag 28. september. Forsvarsministeren holder foredrag om regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret. Rygge ungdomsskole. Et samarbeid mellom Moss og Rygge, Råde, Våler og Vestby Forsvarsforeninger. Alle velkommen!

Torsdag 10. november. Kl 1800. Styremøte. Har du saker som bør tas opp?                                                                         Ring 901 42 780!

Mandag 21. november. kl 1800 – 2100. Julemøte med någgå attåt og et tema! Alle velkommen!

Vestby Forsvarsforening 2015:

Leder Kjell T. Olsen, Son

Sekretær: Aud Langlie Johansen, Rygge

Kasserer: Kaare Sejersted Bødtker, Son

Kontaktperson/adresse: Kjell T. Olsen, Havnegata 3, 1555 SON, kto.d-26@online.no, tel. 64982480, mob. 90142780.

Organisasjonsnummer: 912 780 244

Husk grasrotandel!

Vestby Forsvarsforening vil hvert år tilrettelegge lokale og andre aktiviteter for sine medlemmer. Bidra til å opprettholde forsvarsviljen og bli medlem du også! Studer nettsiden du er på og se hvordan Norges Forsvarsforening arbeider og studer foreningens medlemsfordeler!  

Etter avtale holdes foredrag:

o       ”Krigen i Vestby 1940-45” .

Slik var krigen i din kommune.

o       ”Offiseren, underoffiseren og dragonen

Militærvesenets og samfunnets symbiotiske utvikling og avhengighet.

o       ” Orografstasjon Stjernås”.

Historien om en viktig del av Oscarsborg festning som ligger i din

kommune!

Foredragsholder: Kjell T. Olsen, andre etter ønske.

Varighet: 30 minutter – 60 minutter tilpasset publikum.

Honorar som tilfaller VFF: Etter avtale.

Telefoner:

Aud Johansen 69 26 19 78 mob. 91 17 69 82

Kaare Sejersted Bødtker 918 81 459

Hans Jørgen Winæs 908 37 151

Kjell T. Olsen 64 98 24 80 mob. 90 14 27 80

 

Aktivitetsplan

2015


Vi kommer til 2015 litt lengre ned, men først noen ord om vårt store prosjekt, minnesmerket over de fra Vestby kommune som i Forsvarets tjeneste har falt etter 1945, som nå er vel  i havn. Ta en tur til Grøstad parken og få en stille stund ved minnesmerkene. Kanskje har du bidratt til ett av dem. Frihet, demokrati og fred er dyrebart og dyrekjøpt. Noen har gitt sine liv. Her kan du se navnene på de som bragte dette offer.

06. januar 2014

Aksjon Minnesmerke startet!

I hht årsmøtevedtak 2011/2012 er aksjonen for » Minnesmerke over de fra Vestby kommune som har mistet livet i Forsvarets tjeneste etter 1945″ startet!  En kartlegging sommeren 2013 viste at vi hadde en fra Vestby som var omkommet i Forsvarets tjeneste:

Orlogskaptein Trond Andrè Bolle, Marinejegerkommandoen, omkom i Afghanistan i 2010. Post mortem ble han tildelt Krigskorset med sverd som den første etter 2. verdenskrig for bragder utført før han omkom, bla. for fremragende ledelse i strid.

Sonskunstneren Erik Thome har utført minnesmerket og kommunestyret i Vestby har enstemmig gitt minnesmerket plass i Grøstadparken og bevilget NOK 70.000 til fundamentering og i bidrag. I alt er kostnadene for selve minnesmerket, opprinnelig satt til NOK 190.000, den 6. mars forhøyet til NOK 231.500 i tillegg til fundamentering, belysning, informasjonsfolder og vedlikeholdsavsetning. Beløpet vil bli reist i en innsamlingsaksjon som startet 6. januar 2014. Avdukning og seremoniell skjedde i verdige former 8. mai 2014 kl. 1800, fulgt av en hyggestund med en matbit og kaffe sammen med de pårørende, giverne, forsvarsrepresentanter og våre veteraner, på Prestegården. Representantene for Regjering, Forsvaret og Vestby kommune bidro vesentlig til den flotte seremoni!

Status pr. 3. mai 2014 er:

Innsamlet og bindende tilsagn i alt kjempeflotte og utrolige NOK 360.444

Opprinelig budsjett inkludert minnesmerke, belysning og informasjonsfolder var på           NOK 275.000. Kostnadsøkninger meddelt underveis gjør at budsjettmålet for innsamlingen måtte økes, men Vestby Elektro Service AS har gitt oss et ekstra håndslag og utfører belysningsopplegget for minnesmerket, uten kostnader for oss, slik at det reviderte budsjettet er på  NOK 281.250,-. Fundamenteringen har blitt omfattende og kostnadene skal fratrekkes Vestby kommunes bidrag som vi netto har beregnet til NOK 50.000,-. Sittebenker og annen utsmykning er i alt vurdert til NOK 20.000,-  Vedlikeholdsavsetning og forsikring for 5 år regner vi med kan bli NOK 17.500,- Totale kostnader som skal dekkes av det innsamlede beløp i 2014 er derved NOK 316.250,-

Med andre ord: Vi er i mål!!!   Og vel så det!

Vi takker alle for gode små og store bidrag! Tusen takk!

Vi har passert innsamlingsmålet, men overskytende beløp forblir på vår innsamlingskonto i henhold til minnesmerkets statutter, for å kunne dekke fremtidige utgifter som spesifikt påløper minnesmerket. Til dette formålet kan du fremdeles bidra over vår innsamlingskonto: 1080.32.13300.

I august 2014 starter neste etappe av Vestby Forsvarsforenings minnemerkesak, nemlig arbeidet med å utgi en informasjonsfolder. En folder som vil gi informasjon om Vestby kommunale minnepark, minnesmerket og den/de som blir minnet på dette. Den vil bli produsert i et godt opplag og lagt ut på offentlige steder og skoler. Budsjett for dette arbeidet og produksjonen er utarbeidet som en del av minnesmerkets kostnader og dekkes gjennom det oppnådde innsamlingsbeløp. Ferdigstilles i løpet av 2015!

Fra bidragene, tillat oss å nevne noen få:

Vestby kommune   NOK 70.000,

Forsvarsdepartementet  NOK 70.000

Fred. Olsen & Co AS ved selskapene Bonheur og Gange Rolv NOK 50.000

Sparebank 1 NOK 40.000

Vestby Naturbarnehage NOK 300

Vietnam Veterans Legacy MC NOK 10.000

Såner Skytterlag NOK 10.000

Vestby Bygdekvinnelag NOK 1.000

Vestby Elektro Service AS. Donasjon av lysarmatur og elektriske arbeider.

Vestby Grafiske As. Gratis brevark og konvolutter med logo.

Ole Petter Gansmo ga oss en sjenerøs gave på NOK 10.000. Herlig!

Vi Menn ga restbeløpet som gjensto ved forrige oppfølging på NOK 19.000 i bidrag!

Svenn, Sven Erik, Lasse og Freddy Bolle, herlige NOK 30.000,-

EME Eiendom AS  gir NOK 10.000,-

Grøstad Bygg As gir NOK 10.000,-

Bidrag som gledet oss og rørte våre hjerter! Tusen takk! Og det er mange andre som vi ikke har eksplisitt tillatelse fra til å nevne som bidragsgivere! Ønsker du at vi nevner ditt bidrag gjør vi det gjerne! Fortell oss det på:  kto.d-26@online.no

Les mer HER


Aktivitetsplan 2015.

I 2015 er det 75 år siden det tyske angrepet på Norge 9. april 1940. Det er også 70 år siden frigjøringen 8. mai 1945. Vestby Forsvarsforening vil markere dette med foredrag i samarbeid med Vestby bibliotek 22. januar i Vestby og 18. mars i Son. Vestby Forsvarsforening er tilsluttet Norsk Tippings grasrotandel. Oppgi org. nr. 912 780 244. Takk for din hjelp!

Regnskap med eksakte beløp, men med saldert tilskudd fratrukket fundamenteringskostnad for Vestby kommune, er nå klart for vår minnesmerke aksjon: Innsamlet beløp, netto NOK 343.737. Kostnader betalt i 2014 er NOK 246.898. Gjenstående arbeid er brosjyre for minneparken NOK 30.000. Det avsettes forsikrings og vedlikeholdsfond NOK 50.000. Ytterligere utsmykning for overskytende beløp NOK 16.000 vurderes.

Vestby Forsvarsforening er tilknyttet ordningen med grasrotandel – bli med du også!

Aktiviteter

Onsdag 21. januar

Styremøte kl 1830. Son Kro.

Torsdag 22. januar

Foredrag «Krigen i Vestby 1940-45» i Vestby bibliotek kl 1900. Krigsseilernes innsats og tap, skuddene i Hvitsten, «Gutta på skauen i Garder»  og mange andre episoder fortelles.

Onsdag 18. mars 

Foredrag «Krigen i Vestby 1940 – 45» i Son bibliotek kl 1900. Våre krigsseileres innsats og tap, Milorg i Hølen og Son, samt aksjonene mot oljetankene og mange andre episoder fortelles.

Torsdag 19. mars

Årsmøte i Vestby Forsvarsforening. Klubbhuset, Hølen Idrettsklubb, Brandstadveien, Hølen, kl 1830. Årsmøtesaker, aktivitetsprogram 2015, servering av snitter, kaffe og  foredrag Normandie 1944 – 2014, Veteranenes Fallskjermklubb og Dakota Norway besøker Normandie. V/ Kjell T. Olsen. Ikke medlemmer betaler NOK 150,- inkl. servering.  Medlemmer gratis adgang. Alle hjertelig velkommen!

Søndag 12. april

Tur til Milorg hytta, Labbarunta, i Garder i samarbeid med Vestby Turlag. Fremmøte ved Garder kirke kl 1200.

Torsdag 16. april.

Styremøte. Noe du ønsker å ta opp? Kontakt et styremedlem!

Fredag 8. mai.

Seremoni i Minneparken Son kl 1700 og Vestby kommunes minnepark kl 1830. Litt smått og godt kl 1900 på et senere fastlagt sted,  fulgt av Freddy Bolles foredrag » Min historie». Veteraner og medlemmer av Vestby Forsvarsforening og alle i Vestby ønskes hjertelig velkommen! Bli med du også i arbeidet med å gjøre 8. mai Frigjørings og Veterandag til en dag vi minnes innsatsen og prisen for å bo i et fritt og demokratisk Norge.

Søndag 17. mai.

Morgensalutt i Vestby og Son kl 0700, taler og bekransning ved monumentene for de falne i Vestby kl 0800 og Son kl 1000.

Lørdag 30. juni.

Vi deltar på Bygdedagen på Prestegården. Åpning kl 1000. Har du lyst til å delta i arbeidet på vår stand er hjertelig velkommen gjerne med fremmøte kl 0930. Her skal vi gladformidle og tydeliggjøre vår virksomhet i Vestby til potensielle medlemmer. Bli med du også!

Søndag 7. juni.

Tur til Fredriksten festning. Halden. Fremmøte på Fredrikstens parkeringsplass ikke senere enn 1145. Guidet tur starter kl. 1200. Pris NOK 75 .Vi tar en matbit sammen etter turen. Ønsker du skyss kontakt Kjell T. Olsen på 901 42 780. Påmelding innen 20. mai til turleder Kaare Sejersted Bødtker tel 91881459 eller pr e-post: kaarebodtker@gmail.com

Søndag 16. august. 

Tur til Kongsvinger festning. Kongsvinger. Vi møtes på Hølen torg kl 0945 for transportkoordinering. Vi benytter biler etter behov og ønske. De som ønsker skyss (minst to pr bil) betaler sjåførene NOK 200,- hver, til dekning av drivstoff og bompenger. Avgang kl 1000. Kjøredistanse er 136 km hver vei, totalt 272 km. Bompenger NOK 77,- hver vei. For adgang til festningsmuseet betaler hver enkelt NOK 20,-. VFF betaler for guide på festningen. På tilbakeveien finner vi et hyggelig sted for en felles rast og litt mat. For å sette opp et tilstrekkelig antall biler, ber vi om påmelding til Kjell T. Olsen tel. 64982480 eller 90142780 eller om du vil pr   e-post: kto.d-26@online.no helst innen 5. august.

Meld deg på nå og gå ikke ikke glipp av denne turen!

Torsdag 26. november. Julemøte.

Styremøte kl 1700. Son Kro.

Hyggetreff kl 1900. Son Kro. Alle velkommen!

Et hyggelig måltid, en god prat og et kåseri av Andreas Brevig om den gang i mars 1945 da hytta, brukt av Milorg avsnitt 11.1, ble tatt av nazistene og avsnittets personell måtte evakuere til Milorghytta i Garder, som ble, frem til frigjøringen, en leir med opptil 75 personer! Hør den spennende historien selv! Påmelding til Kjell T. Olsen e-post: kto.d-26@online.no eller tel 901 42 780. Ta gjerne med deg gjester!

Etter avtale holdes foredrag:

o       ”Krigen i Vestby 1940-45” . 

Slik var krigen i din kommune.

o       ”Offiseren, underoffiseren og dragonen

Militærvesenets og samfunnets symbiotiske utvikling og avhengighet.

o       ” Orografstasjon Stjernås”. 

Historien om en viktig del av Oscarsborg festning som ligger i din

kommune!

Foredragsholder: Kjell T. Olsen, andre etter ønske.

Varighet: 30 minutter – 60 minutter tilpasset publikum.

Honorar som tilfaller VFF: Etter avtale.

Telefoner:

Aud Johansen 69 26 19 78 mob. 91 17 69 82

Mai Britt Bro 64 95 76 38 mob. 93 44 76 

Hans Jørgen Winæs 908 37 151

Kjell T. Olsen 64 98 24 80 mob. 90 14 27 80

Reidar Foss  64 95 74 55 (Revisor)

Vestby Forsvarsforening.

Vestby Forsvarsforening (VFF) ønsker i samarbeid med Vestby kommune, kultursjef og andre lokale foreninger, å gjøre 8. mai til en verdig minnedag i Vestby kommune, slik stat og forsvar har oppfordret til.

To vedtak ble gjort under VFF`s årsmøte 2011:

Det mest dyrebare vi har.

8. mai er en viktig dag for oss alle, en dag vi skal takke de som bidro og bidrar. Vestby Forsvarsforening vil derfor gjennom et nært samarbeid med Vestby kommune og andre frivillige foreninger i Vestby kommune, gjøre denne dagen til en dag hvor vi manifesterer vår takk gjennom hensiktsmessige arrangementer, hvor alle våre veteraner fra Forsvaret er spesielt velkommen, og inkluderer heder ved alle Vestby kommunes minnesmerker over våre falne.

 1. For å følge opp regjeringens og Norges Forsvarsforenings appell om å gjøre 8. mai til en frigjøringsdag hvor de veteraner som gjennom tjeneste i Forsvarets har bidratt og bidrar til vår frihet og selvstendighet, settes i fokus. En krevende tjeneste som fortsatt krever falne og skadede soldater. De som bidrar enn i dag til denne frihet og selvstendighet i Forsvarets tjeneste må være beredt på å sette inn sine liv og sin helse. Frihet og selvstendighet må vernes nå og i fremtiden.
 2. Alle fra Vestby som falt i krigen 1940 – 45 har sine navn på minnesmerker i kommunen. Minnesmerker som holdes i hevd og hedres. De fra Vestby som har falt i Forsvarets tjeneste under trening eller deltakelse i skarpe operasjoner etter 1945, er ikke husket og hedret som voktere av vår frihet og selvstendighet på samme måte.Vestby Forsvarsforening vil derfor arbeide for at et slikt minnesmerke blir reist i Vestby kommune. Arbeidet skal bestå i å delta i alle aspekter fra involvering av Forsvaret, veteranorganisasjoner, frivillige organisasjoner i Vestby og Vestby kommune, til innsamling av midler, utforming og plassering.

Forslag til årsmøtet 2012:

        

1.      VFF har som mål, gjennom samarbeid som nevnt i vedtak 2, å gjennomføre 8. mai som vedtatt av årsmøtet 2011 og å ha et minnesmerke klart for avdukning til 8. mai 2014, med videreføring 17. mai samme år. Deretter vil 8. mai bli søkt holdt i hevd med arrangementer for å minnes og å takke de som mistet livet under tjeneste i Forsvaret og å hedre de som er Veteraner blant oss. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.