NFF’s medaljer og statutter

Se Norges Forsvarsforenings statuetter:

STATUTTER FOR ÆRESMEDLEMSKAP I NORGES FORSVARSFORENING

§ 1

Æresmedlemskap i Norges Forsvarsforening er innstiftet for å kunne hedre kvinner og menn, som på en særlig fortjenstfull og fremragende måte har bidratt til fremme av foreningens formål.

§ 2

Presidentskapet utnevner Æresmedlemmer – (ref NFFs lover § 13).

Tildeling av medaljen for Æresmedlemskap skal foretas av presidenten, eller i hans fravær, av visepresidenten.

§ 3

Medaljen for Æresmedlemskap består av et gyllent kors med Norges Forsvarsforenings emblem i midten. På båndspennen er inngravert “ÆRESMEDLEM”.

Medaljen bæres på venstre side av brystet, i et grønt silkebånd, som har to smale, sølvfargede striper langsetter midten av det grønne silkebåndet. Til medaljen for Æresmedlemskap følger diplom.

Medaljen for Æresmedlemskap i NFF er tillatt båret til uniform. Til sivilt antrekk kan medaljen for Æresmedlemskap også bæres i miniatyrutgave.

§ 4

Ved dødsfall kan medaljen for Æresmedlemskap beholdes av de etterlatte.

STATUTTER FOR HEDERSTEGN I NORGES FORSVARSFORENING

§ 1

Norges Forsvarsforenings Hederstegn er innstiftet for å kunne hedre kvinner og menn, som har vist foreningen særlig interesse, eller som har ydet fremragende arbeide til fremme av dens formål.

§ 2

Presidentskapet utdeler Norges Forsvarsforenings Hederstegn etter at en komité har behandlet saken og avgitt innstilling. Komitéen, som benevnes Hederstegnkomitéen, består av NFFs president, visepresident, generalsekretær og tre medlemmer valgt av Landsmøtet.

Hederstegnet skal utdeles av presidenten, eller i hans fravær, av visepresidenten.

§ 3

Hederstegnet består av et metallfarget kors med Norges Forsvarsforenings emblem i midten. På båndspennen er inngravert “HEDERSTEGNET”

Hederstegnet bæres på venstre side av brystet, i et grønt silkebånd, som har to smale, sølvfargede striper langsetter midten av det grønne silkebåndet.

Til Hederstegnet følger diplom. Hederstegnet er tillatt båret til uniform. Til sivilt antrekk kan Hederstegnet også bæres i miniatyrutgave.

§ 4

Ved dødsfall kan Hederstegnet beholdes av de etterlatte.


Her kan du laste ned skjema for forslag om Hederstegnet

STATUTTER FOR FORSVARSFORENINGENS MEDALJE

§ 1

Forsvarsforeningens Medalje er innstiftet for å kunne gi påskjønnelse til Norges Forsvarsforenings tillitsvalgte, medlemmer og ansatte, som på en fortjenestfull måte arbeider eller har arbeidet aktivt for forsvarssaken og bidratt til å fremme Norges Forsvarsforenings formål.

§ 2

Presidentskapet utdeler Forsvarsforeningens Medalje etter forslag fra de lokale forsvarsforeninger og innstilling fra generalsekretæren.

Forsvarsforeningens Medalje skal utdeles av et medlem/varamedlem av Presidentskapet, leder for lokal forsvarsforening eller generalsekretæren.

§ 3

Forsvarsforeningens Medalje er en gyllen medalje med NFFs opprinnelige emblem og “Forsvarsforeningens medalje” inngravert på forsiden.

På båndspennen er inngravert “NFF”. Forsvarsforeningens medalje bæres på venstre side av brystet i et grønt silkebånd som har to smale sølvfargede striper langsetter midten. Til Forsvarsforeningens Medalje følger diplom.

§ 4

Forsvarsforeningens Medalje er IKKE tillatt båret til uniform. Medaljen finnes i miniatyrutgave. Ved dødsfall kan Forsvarsforeningens Medalje beholdes av de etterlatte.


Her kan du laste ned skjema for forslag om NFFs medalje