Christian W. Lindman ble i august nytt medlem av Hedemarken Forsvarsforening. Christian er en sprek hundreåring med overskudd og initiativ.

Den 2 september inviterte han forsvarssjef Harald Sunde og formannen i Hedemarken Forsvarsforeningen til en enkel lunsj med  demonstrasjon av et av hans siste hobbyprosjekter, bygging av slagskipet Bismarck og slagkrysseren Hood. Båtene ble begge senket i kamp og var i 1941 den engelske og tyske flåtes stoltheter og flaggskip. Begge båter i nøyaktige scala 1: 86, Båtene er ca 2,20 meter lange og sjøgående..  Hver båt er satt sammen med over to tusen deler, er utstyrt med et riktig antall motorer og er radiostyrte. Hood, som den siste, sjøsatt i 2015 hvoretter det mellom båtene fulgte et symbolsk sjøslag  på Mjøsa,  Hendelsen er vist i den lokale TV-Øst sendingen i 2015.

100_aaring_750

Christian sier at han alltid har vært forsvarinteressert. Han  fant det nå var på tide å melde seg inn i Hedemarken- og Norges Forsvarsforening. Han var ikke snauere enn at han tok i mot bursdagsgaven fra Hedemarken Forsvarsforening  med besøk og omvisning på det ny åpnede Krigshistoriske Formidlingssenteret på Moelv. Foruten noe slekt var et fåtall venner invitert. Blant disse var fire spreke damer i alderen 89 til 93 år, alle med tilknytninger til hendelsene i 1940 og motstandsarbeidet under krigen. General Sunde og leder av Ringsaker Historielag, Ole E. Storlien, deltok i hyldesten og trollbandt forsamlingen med sine kåserier.. Som seg hør og bør ble besøket avsluttet med lunsj.

Christian avsluttet sine arkitektstudier i Tyskland i november 1939 hvoretter han returnerte til Norge og søkte han om opptak ved befalskolene. Han fikk til svar at det ikke var bruk for flere befalingsmenn. På Hamar bygget han så opp sitt eget arkitektkontor, svært magert under krigen, men etter krigen ble han en av byens og distriktets ledende arkitekter med ansvar for oppføring av villaer, bankbygg, skoler og Norsk Tipping. Han var aktiv turseiler frem til han var 88 år, men fant da tiden inne til å starte opp  med golf.  I forbindelse med sin 100 årsdag   arrangerte golfklubben en spesiell  seniorturnering og tre dager etter en familie match med fire generasjoner; far, sønn, sønnesønn og sønnesønnssønn, hvor begge dager Christian gikk alle 9 hull.
Christians oppskrift for å oppnå en høy alder: Ballansert sosial-, fysisk og åndelig aktivitet og ikke minst å ha en god og støttende livsledsager

Vi spurte ham om hvorfor han nå meldte seg inn i Forsvarsforeningen. Hans innmelding var ment å skulle være en veterans anerkjennelse av det arbeid som gjøres på Hedemarken for å fremme forsvarsviljen og interessen blant den oppvoksende generasjon, spesielt på skolene og ved Det Krigshistoriske Formidlingssenteret. Han håpet at lignende initiativ også kom andre steder i landet. Forsvars- og sivil beredskap må bygges opp i rolige tider. Nå haster det! Et godt forsvar er det samme som en kamp for fred, frihet og vern om våre kulturelle verdier. Myndighetene må ikke gjøre samme fatale tabbe som i mellomkrigstiden. Forsvaret må gis første prioritet i  Regjering og Stortingets bevilgninger. Christian vet av erfaring hva han snakker om
Filmen «Kongens Nei» bør alle se. Med et glimt i øye påpekte han en av minussiden ved å runde de hundrede, er at tellingen begynner på null. På Hamar har kommunen bare invitert de til og med 99 år til Filmens førpremiere.
Christian konkluderte med: Vi må verne vår frihet og ha et godt og troverdig forsvar.