Hallingdal Forsvarsforening avholdt årsmøte for 2023 den 21. mars. Blant sakene var beredeskapsdagen som gjennomføres i samarbeid med NVIO Hallingdal 1. juni. Norges Forsvarsforenings generalsekretær, Knut Helge Hamre holdt et innlegg på årsmøtet, blant annet om kommende langtidsplan for Forsvaret..

Dessverre var det ikke flere enn et dusin medlemmer (av 52 registrerte) som hadde funnet veien til Pers Hotell for anledningen. Møtet ble gjennomført effektivt og sakene på agendaen ble vedtatt efter korte presentasjoner og med noen innlegg og diskusjoner. Blant sakene som ble vektlagt i styrelederens orientering, var beredeskapsdagen som planlegges i samarbeid med NVIO Hallingdal og som skal finne sted 1. juni iår. Tanken er at dette kan bli et årvisst arrangement.

Valgkomitéens innstilling til styresammensetning ble enstemmig vedtatt. Styret ser dermed slik ut foran kommende periode:

Leder: Geir Vidme
Nestleder: Roger Toppen
Styremedlem (kasserer): Ole Bjørn Kleven
Styremedlem (sekretær) Anders Olav Frydenlund

Styremedlem: Kjell Sævre
Styremedlem: Jon Roar Strandenes
Varamedlem: Tor Olav Stavn
Revisor: Ole Elling Buøen

Valgkomitéen bestod av Sven Harald Ness, Pål Åge Slettemoen og Arve Nordlien.

Da årsmøtet ble avsluttet, holdt kveldens gjest, Norges Forsvarsforenings generalsekretær Knut Helge Hamre, et foredrag som inkluderte orientering om den nye langtidsplanen for Forsvaret, som ventes offentliggjort den 5. april, samt informasjon om hvilke aktiviteter som Norges Forsvarsforening nå er igang med.

Hamre anbefaler dessuten lokalforeningene å delta i «webinarer» og anvende dem i sine medlemsmøter.

Norges Forsvarsforening er villig til å stille opp for å informere om hvordan dette kan gjennomføres. Hamre minnet også om at Norges Forsvarsforening kan bidra med økonomisk støtte til relevante aktiviteter. Endelig oppfordret Hamre til innsats for å øke antall medlemmer og sa at denne appellen går til alle lokalforeninger.