Ingen politikere fra kommunene i Rogaland eller noen av fylkets stortingsrepresentanter fant det interessant å følge møtet om at vår forsvarsevne svekkes som Stavanger Forsvarsforening arrangerte sammen med Norges Forsvarsforening på Hotell Victoria i Stavanger torsdag 12. november.

Av JAN-PETTER HELGESEN

Heller ikke media i Rogaland fant det spennende nok å dekke møtet. Tross den manglende interessen fra politikerne og pressen deltok 75 forsvarsinteresserte på arrangementet.

Disse fikk høre at forsvarsevnen svekkes. Dette skjer samtidig som Norges sikkerhetspolitiske stilling endres.

Vårt naboland, Russland, viser økende militær slagkraft. Landet har demonstrert bruk av våpenmakt både under anneksjonen av Krim-halvøya og under kampene i Øst-Ukraina de siste to årene.

I Norge har forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen levert hva han betegner som et nøktern råd til regjeringen for utarbeidelsen av langtidsplanen for Forsvaret for de neste fire årene fra 2017. For å kunne opprettholde et visst militært nivå mener admiralen at de militære må få øke forsvarsbudsjettene med tilsammen 180 milliarder kroner de neste 20 årene.

For å belyse forsvaret og den sikkerhetspolitiske situasjonen her i landet hadde arrangørene invitert professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlary ved Universitetet i Oslo og pensjonert flaggkommandør og historiker Jacob Børresen med bakgrunn fra Sjøforsvaret.

M¿te i polytekniskforening hva slags forsvar trenger vi

M¿te i polytekniskforening hva slags forsvar trenger vi

Professor Matlary pekte blant annet på at forsvarsbudsjettet må økes med 14 til 15 prosent årlig for at vår forsvarsevne skal nå et tilfredsstillende nivå. En slik økning er helt urealistisk. Etterslepet gjennom mange år er for stort. Som eksempel pekte hun på den vesle hærstyrken i Norge hvor et bestemt antall kapasiteter må til for at organisasjonen skal virke.

matlary_250

– Mangler et, mangler alt, sa hun.

Flaggkommandør Jacob Børresen hevdet at forsvaret av Norge ikke er truet i dag. Dette sa han selv om vårt land er nær nabo til verdens største basekompleks på Kola.

Med sin eksistens er forsvaret i Norge med på å hindre krig, hevdet Børresen videre. Viktig å minne på i den forbindelse er at Norge aldri har vært i krig med Russland. Det er ellers forsvarets oppgave å hindre uklarheter i spenningsnivået mellom våre to land, sa foredragsholderen.

Under møtet orienterte journalist og forfatter Jan-Petter Helgesen om de lokale følger av  forsvarssjefens fagmilitære råd. Han pekte på forslagene om å flytte redningsskvadronens ledelse fra Sola til Rygge, flytting av Luftforsvarets rekruttskole fra Madla til Værnes og eventuelle konsekvenser i HV-08 om kutt i Heimevernets samlede styrker.

Mange av de frammøtte engasjerte seg sterkt i foredragene. Spørretrangen var så stor at flere ikke fikk stilt sine spørsmål. Tiden strakk ikke til.