Åmot og omegn Forsvarsforening arrangerer i samarbeid med Åmot kommune åpent møte om Landmaktutredningen mandag 27.03.17 i Åmot Kulturhus.

Program for kvelden:
Åpning og møteledelse ved ordfører Ole Gustav Narud
Innledninger ved:
oberst Morten Kolbjørnsen, Hærens Våpenskole og
oberstløytnant Tore Ketil Stårvik, sjef HV-05
Spørsmål og diskusjon

Landmaktutredningen ble igangsatt etter at Hærens og Heimevernets framtid ikke ble behandlet som del av den nye Langtidsplanen for Forsvarssektoren høsten 2016.

Mandatet for utredningen legger stor vekt på at det stilles andre krav til Forsvaret nå enn tidligere. Sikkerhetspolitiske endringer, mindre forutsigbarhet og reduserte varslingstider bidrar til at landmakten må tilpasse seg. Forsvarsministeren skriver også i oppdraget at landmakten må kunne delta i internasjonale operasjoner, fellesoperasjoner sammen med allierte og gjøre en selvstendig innsats i Norge.

De økonomiske rammene etter Stortingets behandling av Langtidsplanen for Forsvaret er meget trange. I den neste langtidsperioden har stortingsflertallet allerede brukt opp mye av budsjettet på nye kampfly, ubåter og maritime overvåkingsfly.

Det er svært viktig med en åpen og offentlig debatt om forskjellige problemstillinger som vi må anta kan komme opp i denne forbindelse. Det dreier seg om framtiden for HV og Hæren, og det vil derfor kunne få store konsekvenser for Åmot og Østerdalen.