To norske spitfireskvaderoners  innsats  i Europa 1944/45, med bla flyvere fra Hedemarken.
Avduking av minnesmerke i Belgia den  4. november 2016.

Foredrag på årsmøte i Hedemarken Forsvarsforening 8. februar 2017. Foredragsholdere: Arkitekt, prosjektleder Carl Stousland og NFFs president Lars Myraune.

 Historien om 132 Norwegian Wing
132 (N) Wing ble etablert i 1943 med de to norske skvadroner, 331 og 332. De ankom Frankrike 18-22. august 1944 Norwegian Wing var den største militære enheten under norsk kommando under andre verdenskrig. Jagerskvadronen støttet de alliertes fremrykning på kontintentet med ca. 1500 mann og 80 spitfire jagerfly.

I tre intense måneder opererte norske flyvere og bakkemannskap fra Grimbergen utenfor Brussel. Kun dager etter den avgjørende kampen om elveleiet inn til Antwerpen besøkte Norges forsvarssjef, kronprins Olav leiren. Samlede tap: Av 294 norske flygere og flygeelever var samlet tap 186 døde  i krigsårene.

I Frankrike hadde de tre baser og i Belgia en (Grimbergen). Oppgavene var luftkamp, rekognosering, eskorte, støtte for bakkestyrker. Etterhvert ble jagerflyenen gjort i stand for å frakte bomber. Målene var havner, jernbaner og konvoier. De hadde noen spesielle mål for kontinentet, bla. stupbombing av tyske styrker syd for Scheldt.

Hvorfor minnesmerke og hvorfor Grimbergen?
Det fantes intet minnesmerke på kontinentet for luftforsvaret. Minnesmerket har også betydning for å markere norsk innsats under krigen, og samtidig styrke båndene mellom Belgia og Norge.

Selve minnesmerket på 2,5, tonn er tegnet av Carl Stousland, medlem av Hedemarken Forsvarsforening.  Minnesmerket er finansiert ved innsamling, tilsammen en kvart million kroner, hvorav Hedemarken Forsvarsforening som en av de første bidragsydere bevilget kr. 5.000,-. Det er i tillegg ydet stor dugandsinnsat.

Helter og flyvere fra Hedemark:  Werner Christie(skvaderonleder) og Carl Jacob Stousland.

Avdukingen 4. november 2016

Utenom etterkommere etter piloter og bakkemannskaper deltok bla representanter fra Luftforsvaret, Departementet, borgermester i Grimbergen, Norges Forsvarsforenings president, Hedemarken Forsvarsforenings representant Johan Christie (sønn av Werner)
Ambassadør Ingrid Schulerud holdt et flott tale ved avdukingen. Det var også hyggelig at ektemannen var tilstede (Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO).  Luftforsvarets Musikkorps var med og spilte.

Viktig å løfte historien_ – for den skal ikke glemmes!

FREDEN OG DEMOKRATIET MÅ VI KJEMPE FOR HVER DAG.