Styret i Hallingdal Forsvarsforening hadde 12. februar møte på Torpomoen med representanter for NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) i Hallingdal. Formålet med møtet var å planlegge en «Beredskapsdag» i Hallingdal.

Måldato er 1. juni 2024.  Planen er at Torpomoen skal være skueplass. Dette var et oppfølgningsmøte med fordeling av oppgaver, herunder å ta kontakt med mulige samarbeidspartnere og foredragsholdere.

Foreløpig overskrift på arrangementet er «Er vi beredt?». Vi ser for oss en familiedag som vil både underholde og bevisstgjøre folk om hva som er beredskap, også på det personlige plan. Efter hvert som detaljene og avtalene konkretiseres, vil det komme mer informasjon!