De var villige til å dø for Norges frihet og selvstendighet. De utførte striden med mot , kampvilje og dyktighet og slo tilbake mange angrep. Soldatene i Rogaland kjempet harde kamper mot topptrente tyske soldater hvor fly bombet og skjøt på de norske styrkene. De reddet Norges ære, sa FN-veteranen Gunnar Sirevåg i sin tale 8. mai ved minnesmerket i Dirdal. Du kan lese hele talen her.

«Jeg er blitt bedt om å holde soldatens tale idag, frigjøring og veteran dagen 8 mai 2023 og det gjør jeg med glede.
Min far Torvald Sirevåg var med i kampene i 1940 på Ålgård, Dirdal og Gloppedalsura senere i Milorg og etterretningsarbeid med å kartlegge og fotografere tyske stillinger i Rogaland.

Det var harde kamper i regionen her mot topptrente tyske soldater hvor fly bombet og skjøt på de norske styrkene. Soldatene besto av vernepliktige og mange frivillige fra skytterlag og andre, og de var villige til å dø for Norges frihet og selvstendighet. De utførte striden med mot , kampvilje og dyktighet og slo tilbake mange angrep.

Den Norske regjering derimot sviktet i tiden før og under angrepet. De mobiliserte ikke hele Forsvaret selv om alle varsellamper blinket rødt.

Kong Haakons nei til overgivelse og våre styrker her i Dirdal og andre steder som kjempet reddet Norges ære.

Norge ble okkupert av 15 000 tyske soldater i april 1940. Norge hadde da 30 000 soldater på nøytralitetsvakt men kunne mobilisert 119000 soldater. Norge hadde og 55 krigsskip og 62 fly i Hæren og 42 fly i Marinen. Norge hadde og mange kystfort og bunkerser, Blucher ble senket av Oberst Eriksen som mobiliserte seg selv på Oscarsborg 9 april og reddet kongehus og regjering.

Hadde Forsvaret blitt mobilisert kunne tyskerne blitt slått tilbake.

Tidlig på 1990 tallet begynte nedbyggingen av forsvaret etter Sovjetunionens fall. Norske offiserer, noen politikere og vi i Norges Forsvarsforening advarte mot å legge landet åpent. I februar 2022, da Russland angrep Ukraina, så alle at vi som ville ha ett sterkt forsvar hadde rett.

I 2018 gikk generalinspektøren for Hæren ut i media og sa at Norge bare kunne forsvare en bydel i Oslo. Finland la aldri ned sitt forsvar, de stolte ikke på Russland, de har et forsvar på 260 000 soldater inkludert reserver. Norge har idag 70 000 soldater inkludert reserver noe som er alt for lite. Norge hadde 60 000 soldater bare i kystforsvaret under den kalde krigen og 200 000 HV soldater.

I Kiev klarte det Ukrainske forvaret å hindre at Russerne tok flyplassen, det reddet byen og regjeringen og Ukraina.

9 april 1940 tok 144 tyske fallskjermsoldater Sola flyplass på en halv time da de norske styrker var trukket tilbake til Oltedal etter ordre fra forsvarets øverst kommanderende i Rogaland.

I Oslo tok 21 tyske fallskjermsoldater kontroll over byen 9. april 1940 uten å møte motstand. Idag, 8. mai hedrer vi alle de kvinner og menn som kjempet for Norges frihet under krigen og spesielt de som ofret liv og helse i fem lange år.

Vi hedrer også de 100 000 veteraner som har deltatt i utenlandsoperasjoner siden andre verdenskrig for å skape en bedre verden.

Undertegnede deltok i UNIFIL i Sør Libanon som soldat ett år i 1980 til 81 for å bidra til å dempe krigshandlinger. Vi opplevde at vi brukte kroppen vår som levende skjold mellom jøder, muslimer og kristne. Ikke alle UNIFIL soldatene kom i fra det med liv og helse i behold, blant annet mistet jeg selv to kamerater .

Vi Norske soldater er rolige, modige og har god kampmoral, det så undertegnede selv under angrep mot oss i Unifil.

Takk for oppmersomheten.»