Vi kan ikke lukke øynene for det som skjedde i USA 6 januar. På mange måter viser «angrepet» på Kongressen hvor sårbart demokratiet kan være.

Av Jan Fr. Mack, presidentskapsmedlem, Norges Forsvarsforening

I Asker og Bærum Forsvarsforening har vi lenge vært opptatt av å gi den oppvoksende slekt et innblikk i grunnlaget for vårt demokrati og vår uavhengighet. Hvorfor tjener demokratiet med ytringsfrihet og rettssystem både individet og samfunnet best over tid? Hva er mekanismene som gjør at det fungerer?

Jan Fr. Mack er medlem av presidentskapet i Norges Forsvarsforening

Roseslottet med Vebjørn og Eimund Sand gir et sterkt bidrag til folkeopplysningen blant annet ved å forklare at demokrati ikke er en selvfølge. At de gamle grekere forstod at det krevdes skolering om demokratiet skulle overleve.

For noen måneder siden leste jeg en meget interessant bok: «How Democracies Die» av Harward professorene Levitsky og Ziblatt. De beskriver ved eksempler hvordan demokratier dør ved politisk manipulasjon. Militærkupp er oftest unødvendig. Noen «brun/svartskjorter» er tilstrekkelig. Ofte ikke en gang det. Blant eksemplene var selvfølgelig Mussolini, Hitler og Sovjet Unionen og frem til Venezuela, dagens Russland samt utviklingen i Tyrkia, Ungarn og Polen. Viktigst av alt: Forfatterne så ikke bort fra at Trump ville prøve i USA.

Uten å vite om Trump er smart nok til å ha en gjennomarbeidet filosofi har undertegnede lenge ment at han oppfyller de fleste kriteriene for en autokrat, kanskje en fascist.

En annen som har etablert en god forklaring på demokratiets sårbarhet er Karl Popper. Dette er mannen som etablerte det filosofiske rammeverket for moderne naturvitenskap. Som flyktning under annen verdenskrig skrev han også boken «The Open Society and Its Enemies». Hovedkonklusjonen er at demokratiet ikke kan forsvares ved å tolerere autokratiske ideer og behandle dem på like vilkår. Hans paradoks: Det tolerante demokratiet kan ikke være tolerant overfor intolerante ideer. I så fall taper demokratiet.

I et slikt lys er angrepet på Kongressen ikke så overraskende. Det overraskende er manglende beredskap – i videste forstand.