Pressemelding fra Forsvarsforeningene i Moss og Rygge, Råde, Vestby og Våler

I den senere tid har det vært mye debatt og synsing om Forsvaret og ikke minst om hva det skal koste fremover i den neste langtidsplanen. Senere tids debattrunder i pressen har gått om antall F-35 kampfly, Hærens størrelse, og fregatter ved kai. Fremtidige ubåtanskaffelser er også i mediebildet.

Politikere har også latt sin stemme høre og stort synset i samme spor man har sett i debattspaltene: For mye til Luftforsvarets kampfly og for lite til Hæren. Få har tatt opp det OPPDRAG Forsvaret er gitt og som genererer den balanse av Forsvarsgrener og våpen Forsvarssjefen har som grunnlag for sitt «Fagmilitære Råd».

Artikkelen fortsetter under bildet…

fsj_til_son_annonse

Forsvarets oppdrag endrer seg ikke ved endret oljepris eller migrasjon! Og den internasjonale situasjon er ikke uten konflikter og krig! Dette vil Forsvarssjefen fortelle om i det åpne møtet som Forsvarsforeningene i Moss og Rygge, Råde, Vestby og Våler arrangerer på Grevlingen skole og kultursenter torsdag 25. februar 2016, kl 1830.

Nå kan alle i distriktet få informasjon og bakgrunn for det minimumsforsvar Forsvarssjefen mener Norge må ha i henhold til sitt oppdrag! Og dette er et minimum – evner våre politikere å ta dette inn over seg? La oss se i Stortingets vårsesjon hvor Regjeringen skal legge frem sitt forslag til langtidsplan for Forsvaret.

Men nå kan du sikre deg den bakgrunnsinformasjon du som velger bør ha når du skal vurdere hva våre politikere i Regjering og Storting kommer frem til. En vurdering som kan være god å ha ved neste valg. Det angår vår sikkerhet og trygghet som nasjon!

Alle er velkommen til møtet.
Gratis entre.
Arrangør: Forsvarsforeningene i Moss og Rygge, Råde, Vestby og Våler.
18.02.16
For arrangøren
Kjell T. Olsen
Prosjektleder
Tel 90142780 / adr.: Havnegata 3, 1555 Son