Årets markering av frigjøringsdagen 8. mai 2016 Dagen startet med gudstjeneste i Heggen Kirke som ble ledet av sogneprest/feltprest Geir Holberg. Han la i sin tale vekt på frigjøringen og frihet. Ute ved bautaen over de falne defilerte heimevernet og Modum Janitsjar spilte. Markeringen ble ledet av Gunnar Hellerud.

Leder i forsvarsforeningen Jan Erik Nilsen holdt tale. Hvert år pleier han å si noen ord om en av de falne. I år var det krigsseiler Martin Asplund sin tur. Han reiste ut i 1934 og kom aldri tilbake.

modum

Ordfører i Modum kommune, Ståle Versland, holdt deretter tale og la ned krans ved bautaen sammen med sogneprest/feltprest Geir Holberg.

Det var ca 120 personer som deltok i markeringen. Eiker, Modum og Sigdal forsvarsforening vil takke Modum kommune, Kirken i Modum og Heimevernet for godt samarbeid og et minnerikt arrangement.

For Eiker, Modum og Sigdal forsvarsforening
Erik Gudbrandsen