12. oktober hadde Hallingdal Forsvarsforening møte på Solstad Hotell på Gol. Kveldens gjest var generalmajor Henning Frantzen, som er fra Ål og som har hatt mange forskjellige stillinger i Forsvaret, blant annet som sjef for Sanitetsbataljonen i Brigade Nord og sjef for Forsvarets høyskole. Han er nå sjef ved avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet.

Artikkelen er forfattet av Jon Roar Strandenes

Generalmajor Frantzen orienterte først om sin løpebane og erfaringer i felt, blant annet fra under krigen i Bosnia og senere mens han var stasjonert i Nord-Norge og hadde regelmessig kontakt med russiske motparter.

UKRAINA
Han fortalte videre om hvordan situasjonen fortoner seg for Norge i Europa med krigen i Ukraina som bakteppe. Han sa at Putin sannsynligvis begynte å vurdere «overtagelse» av Ukraina allerede tidlig på 2000-tallet, efter å ha blitt skuffet over det han oppfattet som manglende forståelse og bistand fra Vesten efter Irak-krigen.

At Putins invasjon av Ukraina ikke forløp som planlagt, kan skyldes mange faktorer. Frantzen fremhevet det ukrainske forsvaret av Hostomel-flyplassen ved Kyiv som en viktig faktor for å beholde ukrainsk kontroll over hovedstaden, og dessuten at han selv hadde observert markeringer gjort av russiske spetznaz-infiltratører i byen som skulle lede russiske styrker på riktig vei.

INTERESSANTE OG AKTUELLE TEMAER
Møtet forløp i stor grad som en konversasjon ledet av generalmajor Frantzen. Han la føringene for temaene og de fremømtte bidro med spørsmål som fikk utfyllende svar.

Det dreide seg om Norges forsvarsevne og -behov (også sett i relasjon til budsjetterte midler); hvordan NATO-utvidelsen med Finland (og efter hvert Sverige) spiller inn i forsvarsevnen i Skandinavia; betydningen av å ha en troverdig, maritim tilstedeværelse i Nord-Atlanteren og rundt Svalbard (som er norsk territorium); nødvendigheten av å være i forkant når det gjelder cyber-forsvar og å ha øyne og ører åpne via satellitter efterhvert som den tekniske utviklingen gjør det enda mer viktig – posisjonering og målgivning uten GPS, som orienteres fra satellitter, er grunnleggende for effektiv krigføring idag og i fremtiden. Norge ligger langt fremme i dette og i undersjøisk overvåkning av potensielle mål som f.eks. gassrørledninger. Med andre ord er Norge en troverdig alliert i NATO på mange felt! Og «skandinavisk» flyvåpen er tilsammen sterkt og faktisk større en flyvåpenet i England (UK).

DESTABILISERING
Frantzen nevnte også faren som ligger i at endel stater kan foreta opportunistisk utnyttelse av at både Russland, EU og USA er konsentrert om situasjonen i Ukraina til å destabilisere andre land (Moldova, Nagorno-Karabakh, kanskje Hamas mot Israel).

Alle fremmøtte sa seg vel tilfreds med informasjonen og velviljen som general Frantzen viste! Til slutt overrakte formann Geir Vidme en Brusletto-kniv til general Frantzen som en symbolsk takk for besøket.

Bildet: Generalmajor Henning Frantzen fikk overrakt en Brusletto-kniv som takk for besøket