Kveldens kåsør i Lions Sandnes 11. januar var presidentsskapsmedlem i Norges Forsvarsforening, Georg Groven. Groven snakket om forsvarsvilje, Norges forsvar i dag samt utfordringer og trusler.

Forsvarsforeningen ble stiftet i 1886 og har lokallag over hele landet. Blant foreningens viktigste formål er forsvarsvilje og at Norge alltid skal ha et forsvar og sivil beredskap

Forsvarsviljen er etter Grovens skjønn en undervurdert faktor. Han var innom førstegangstjeneste, hvor mange som var inneom denne og antall ansatte i Forsvaret. Grovens kongstanke er å styrke verneplikten.

Videre snakket Groven om forsvarsevnen. Enkelte sammenligninger med status i dag ble holdt opp med status hos tidligere «krigernasjoner».

Ellers kåserte han om Norge i en uforutsigbar verden (Trump, Putin, Biden, Ukraina), Norge og Nato – og Forsvaret i Rogaland.

Som trusler og utfordringer ble det nevnt hybrid krigføring, cyberforsvaret, desinformasjon samt raketter type subsoniske, ballistiske og hypersoniske.

Mye stoff, mange tall og store utfordringer ble presentert av en særdeles engasjert og «forsvarstro» foredragsholder.