Her følger et referat fra foredragstur til det  Krigshistoriske formidlingssenteret på Garveriet, Moelv. Temaet var Den annen verdenskrig i et regionalt perspektiv, særlig om kampene på Hedemarken i aprildagene 1940. Foredraget var knyttet opp mot utstillingen på Ringsaker Historielags krigshistoriske samling. Tidligere forsvarssjef general Harald Sunde var foredragsholder.

Etter at formannen Bengt P. Lindman hadde ønsket velkommen orienterte formannen i Ringsaker Historielag, Ole E Storlien, om historikken bak Det Krigshistoriske Formidlingssenteret. Det ble ble åpnet  den 12. oktober 2015. Senteret eies og drives av Ringsaker Historielag med formål å formidle erfaringene fra krigshandlingene i vår region under den annen verdenskrig, da særlig med tanke  på den yngre generasjon og skolene.

Artikkelen fortsetter under bildet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde foredro om den annen verdenskrig i et regionalt perspektiv.

Med utgangspunkt i utstillingen fikk vi en fantastisk opplevelse med general Harald Sunde som guid. Han startet med detaljert å berette om hendelsene der en rekke sivile fra vårt distrikt ble drept, de fleste regelrett myrdet. Hendelsene var rystende. Han ga så et rakst historisk tilbakeblikk om bakgrunnen for overfallet 9. april 1940

Helt fra freden etter første verdenskrig hadde forsvaret vært  forsømt. Spesielt ille var det at våre styresmakter i tiden like før 9. april 1940 forsømte seg grovt. Mye materiell var fra perioden før første verdenskrig, verneplikten var uthulet og militære feltøvelser ble knapt organisert.

Prisen for forsømmelsene; 5 års blodig krig, terror og okkupasjon.
Mange sa forgjeves i fra om forsømmelsene, kom med forslag til tiltak og varslet om hva som var i gjære. På Hedemarken tok enkeltpersoner, organisasjoner og enkelte offiserer skjeen i sin egen hånd.  Skytterlagene hadde sine våpen med ammunisjon klare. Hedemarken Forsvarsforeningen drev utstrakt foredragsvirksomhet/opplysningsarbeid og annet beredskapsarbeid.

Overraskenede detaljkunnskap
Krigen og tyskernes dristighet, lokalkunnskap, viten om forsvarsberedskapen kom overraskende på alle; dette sammen med flaks muliggjorde et vellykket angrep. Det var Garden, rekrutter på befalsskolene og et svært lite antall stående stryker som i første omgang forsvarte Norge. På Hedemarken var man etter forholdene så godt forberedt som mulig. Om morgenen den 9. april kom Stortingspresident Hambro og statsminister Nygaarsvold til Hamar Det ble gitt beskjed om at begrenset mobilisering skulle iverksettes.  Takket være de lokale forberedelser som var gjort, kunne Kongen og statsmaktene innkvarteres og også gis umiddelbar  beskyttelse. Den lokale etterretning ga tid til Hamar- møtene, planleggingen og forflytting videre østover til Elverum.

Oppholdende strid
De improviserte beredskaps- og forberedelsestiltak muligjorde senere i april den oppholdende striden fra Minnesund og nordover til Strandllykkja, Espa, Tangen, Furnes, Brumunddal, Lundehøgda, Aasmarka, Næra og Arneberg. Det er denne fasen Formidlingssenteret i dag har konsentrert seg om med  gjenfunnet utstyr, uniformer og annet krigsmateriell samt kart og modeller fra området i aprildagene. Historikken bak denne striden var det  Sundes foredrag i stor grad konsentrerte seg om. Sunde trakk avslutningsvis linjene til dagens verdenssitusjon med flyktninge- katastorfene, YS, vårt forsvar og de utfordringer forsvaret og vårt samfunn  står ovenfor.

Sikkerhet er ikke gratis
Vi må ta lærdom av historien. Det hjelper lite med gode skoler, godt helsevesen og sosiale goder hvis samfunnet  blir ødelagt. Beredskap, sikkerhet og forsvar har sin pris, men er en nødvendig forsikring som betales.

En av våre medlemmer overrakte Storlien og Sunde 100 årsminnemedaljen 1905 – 2005 i erkjennelse av fremragende tiltak for Formidlingssenteret og foredrag. Formannen avsluttet med å overrekke Formidlingssenteret to lovsamlinger, en fra 1934 og en fra 1946.  HFF har tidligere gitt to tyske flymodeller, Heinkel 111 jagerbomer og en Wock Wulf bombefly til samlingen.

Arrangementet ble avsluttet med en velsmakende bespisning. Det deltok ca 40, flere var det ikke plass til.