Etter henstilling fra deltagerne på Hedemarken Forsvarsforenings åpne møte om politireformen i november ble det vedtatt å sende et åpent brev til stortingsrepresentantene for Hedmark og Oppland, med kopi til ordførerne på Hedemarken og leder av Stortingets justis og forsvarskomite, med anmodning om å styrke politiet i regionen.

Les brevet her.

Les referatet fra møtet i foreningen

Bildet er tatt fra møtet og viser visepolitimester Johan Martin Welhaven, formann i Hedemarken FF Bengt P. Lindman og ordfører i Stange Nils Røhne.