Hedemark og Oppland Gardeforening(HOPGF) arrangerte 21.april den tradisjonelle minnehøytidelighet med kransenedleggelse til minne om kampene på Lundehøgda ved  Moelv og for å hedre og minne de 15 soldatene som ofret sine liv og de 22 sivile som ble drept. Formannen i Hedemarken Forsvarsforening, Bengt P. Lindman holdt dagens tale og la ned krans ved bautaen.

Garden deltok med en imponerende seremoni-tropp og det lokale skolekorps spilte. Styremedlem i HOPGF, Kjell Martinsen; ønsket velkommen og introdusert dagens taler.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lindman refererte fra kampene på Hedemarken, særlig fra området ved Lundehøgda, mot overlegne fientlige styrker. Innsatsen fra Opland Dragonregiment og Garden hadde muliggjort at Konge og Regjering kom seg unna og fikktid til å gi nødvendige fullmakter og utnevne en ny og handlekraftig forsvarssjef. Det var hard og effektiv motstand. Tapene var store.  Hitler var rasende over motstanden, grep personlig inn og forlangte gjennombrudd uten tanke på liv.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Styreleder i Hedemarken Forsvarsforening, Bengt Lindman nedla krans

21. april gikk fienden med forsterkede styrker til storangrep over hele fronten øst for Mjøsa og første forsvarslinje måtte oppgis. Styrkene fortsatte den oppholdene striden mot Brøttum, Lillehammer og videre nordover. Engelske forsterkninger kom for sent, var for dårlig utstyrt og holdt ikke mål.

Det nyåpnede Krigshistoriske Formidlingssenteret på Garverier i Moelv dokumenterer hendelsene.

Hensikten med markering, mente Lindman, skulle vise betydningen av å være forberedt på det verste       Alle anledninger burde brukes til å minne de folkevalgtes om deres ansvaret for at Norge til enhver tid skal ha en god forebyggende beredskap og et troverdig forsvar. Han minnet om historien og ga en kort historisk oversikt fra 1905 og frem til i dag.

I 1990 brukte Norge 2,7% av BNP på forsvaret, i 2015 bare 1,5%. Han kommenterte den internasjonale- og nasjonale sikkerhetssituasjon, og at Europa i denne situasjon har et farlig lavt forsvarsnivå.

Lindman avsluttet med følgende konklusjoner:
– Forsvaret må gis 1. prioritet i statsbudsjettet og ikke være salderingsposten.
– Forsvarssjefen må omgående gis nødvendige midler til å gjenskape et troverdig forsvar herunder gjenoppbygging av landforsvaret og Heimevernet.
– Målet om 2% av BNP til forsvaret må nås snarest.

Ca. 300 personer var tilstede ved høytideligheten.