Åmot og Omegn Forsvarsforening har ei tid arbeidet med ei informasjonstavle for oppsetting på Østre Æra med opplysninger om kampene som skjedde der 1-2 mai 1940, og litt om det som skjedde forut i våre områder i de hektiske aprildagene etter tyskernes angrep på Norge.

Arbeidet med informasjonstavla er del av et større prosjekt: Kampstillingene ved Østre Æra- Lokal krigshistorie – Bevaring og formidling. Prosjektet gjennomføres i samråd med Åmot kommune og Anno Museum, Glomdalsmuseet.  Forsvarsdepartementet er økonomisk bidragsyter, og vi har mottatt gave fra Sparebankstiften Hedmark til informasjonstavla. Det utføres ellers betydelig egeninnsats av foreningen.

Informasjonstavla er nå ferdig til oppsetting, og vi inviterer samarbeidspartnere og bidragsytere til en liten avdukingsseremoni onsdag 1. juli kl. 12.00 oppe på Østre Æra. Det vises i den forbindelse til tidligere telefonisk kontakt med de aktuelle deltagere.