Romsdal Forsvarsforening hadde styremøte tirsdag 18. april 2017 og vedtok å fremsende følgende uttalelse til Landmaktsutredningens medlemmer, Stortingets Forsvarskomite og Mørebenken på Stortinget:

«Romsdal Forsvarsforening har registrert at det i lengere tid har pågått en heftig debatt om heimevernets framtid. Et flertall på Stortinget vedtok før jul at Heimevernet skal nedskaleres med 7.000 soldater og at Sjøheimevernet skal awikles.

Vi har liten forståelse for at det var hensiktsmessig å gjøre vedtaket før Landmaktsutredningen legger fram sin innstilling. Vi ber om at nedskaleringen av soldater ikke starter før Landmaktsutredningens rapport foreligger. Rapporten må legges fram f ør Stortingsva lget.

Vi ber om at det i utredningen blir tatt hensyn til de ulike reaksjoner som har framkommet og eventuelt foreslå å reversere der dette er mulig.

Bilde-av-styret,-NVIO-og-NROF--6417.-JPG

Styret i Romsdal Forsvarsforening og representanter for NROF og NVIO.

Det er fremkommet i pressen at Landmaktutredningen er en skinnprosess der målet hele tiden har vært å slå sammen Hæren og Heimevernet. Det er betryggende å registrer at Utredningslederen har avkreftet dette. Romsdal Forsvarsforening støtter Sjefen for Heimevernet som i det fagmilitære rådet var veldig klar på at en sammenslåing av Hæren og Heimevernet var uaktuelt.

Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 gjør en samfunnsnyttig jobb både ved katastrofer og større ulykker så vel som ved konflikter og krig. Landet mellom Sognefjorden og Værnes er oppdelt med utfordrende kommunikasjoner. Romsdal Forsvarsforening mener det absolutt er påkrevet med dagens tilstedeværelse også i framtiden».

Vedtaket ble også støttet av NVIO, avdeling Romsdal og NROf, lndre Romsdal. De var tilstede på møtet.